Om Istad Fiber

Istad Fiber bygger ut og leverer fiberbredbånd til privatkunder og bedriftskunder i Molde og regionen rundt. Via fiberkabelen leverer vi Internett, TV og hjemmetelefon. Med fiber fra oss får du bredbånd fra vår partner Altibox, med hastighet på opptil 1000 Mbps.

Bakgrunn

Istad Fiber AS eies av Lyse AS (50 %) og Istad AS (50 %). Vi bygger videre på Istad AS sin posisjon og lokalkunnskap, og vil sammen med Lyse AS og Altibox bli en ledende aktør innenfor fiber i vårt område. For kundene vil dette bety gode fibertjenester til konkurransedyktige betingelser.

Visjon

Istad Fiber skal være en foretrukket lokal leverandør av fiberbredbånd.

Vi søker daglig leder

Daglig leder skal iverksette og bidra til gjennomføring av bedriftens strategi. Aktiv deltakelse i salgs-/markedsarbeidet og i kontraktsforhandlinger blir sentralt. Utbyggingsprosjekter skal identifi seres, utvikles og leveres, og daglig leder skal sørge for god styring og kontroll av disse. Han/hun skal videreutvikle og bidra til en inkluderende og god bedriftskultur. Stillingen har personalansvar og arbeidsspråket er norsk.

Les full stillingsbeskrivelse her