Løsninger for bedrift

Istad Fiber har lang erfaring på levering av fibernett til bedrifter. Med fiber kan din bedrift få tilgang til svært høye hastigheter og et stabilt nett, noe som igjen kan lette en travel arbeidshverdag. Behovet for hurtig flyt av kommunikasjon og informasjon er økende. Vi ser ofte at bedrifter ikke har den nettkapasiteten de burde ha. Velger du fibernett tilrettelegger du også for fremtidige utfordringer.

Istad Fiber kan, sammen med våre partnere, skreddersy løsninger som passer din bedrift. Velger du oss, velger du også en lokal leverandør med de fordeler det innebærer å ha oss i nærheten.

I løpet av en vanlig arbeidsdag deles mye informasjon. Store filer sendes frem og tilbake og lagres, og det holdes møter og konferanser. For at alt skal fungere optimalt, er din bedrift avhengig av en stabil og hurtig nettforbindelse.

Fiberbredbånd opptil 10Gbps

Fibernett har ubegrenset kapasitet og kan overføre enorme mengder informasjon i langt høyere hastighet enn de tradisjonelle bredbåndslinjene. All datakommunikasjon fraktes med lysets hastighet. Fibernett er derfor en svært fremtidsrettet løsning. Rett og slett en suveren løsning som gir ubegrenset nettkapasitet.

Sammenlignet med det tradisjonelle telenettet, vil en fiberoptisk kabel fungere som en motorvei. Det går raskt, har ingen flaskehalser og minimalt med støy. Teknologien setter ingen grenser – du får det du ber om.

LAN–LAN

Et LAN til LAN (L2L) er en teknikk for å koble sammen flere nettverk over en større geografisk avstand.

Med dette menes at man har muligheten for å sette opp nettverk fra hovedkontor til f.eks avdelingskontor som fysisk befinner seg et annet sted, men likevel jobbe/befinne seg i samme nettverk. Mange bedrifter bruker i dag VPN løsninger til å koble sammen ulike nettverk innad i en bedrift med ulike fysiske plasseringer. VPN leveres over internett, et L2L leveres via leverandørens private nettverk. En L2L-løsning gir de samme mulighetene som VPN, men med høyere grad av sikkerhet, mindre forsinkelse mellom lokasjonene og høyere hastighet.

Et L2L vil derfor være aktuelt for bedrifter som har ulike avdelinger spredt rundt i Norge, eller bedrifter som ønsker drift via hostingpartner. Vi har i dag flere kunder som velger denne løsningen, enten om det er fra hovedkontor til avdelingskontor, eller fra kontor til hostingpartner.

Referanser

Maritime Møbler AS

"Vi er godt fornøyd med vår fibertilkobling. Vi har mye bedre oppetider nå enn da vi hadde bredbåndstilkobling. I tillegg er det mye bedre hastighet slik at effektiviteten i vårt arbeide øker. For øvrig kan vi utnytte vårt videokonferansesystem på en mye bedre måte og derigjennom spare oss for reiseutgifter."

Christie & Opsahl AS

"Vi har fiber fra Istad Fiber på byggeplasskontor i forbindelse med utbygging av Eikrem Panorama. På byggeplassen er det en administrasjon på ca 8 personer inkl. egen adm. og underentreprenørs adm. Datakapasitet på fibernettet er svært godt og nettet har hatt god stabilitet"

TIBE AS

"Vi i TIBE opplever Istad Fiber som dyktige og løsningsorienterte, og er svært fornøyd med kvaliteten på produktet"

Partnere

Vi kan i samarbeid med andre aktører levere ulike IT-tjenester.  Dette kan være seg alt fra datarom til back-up tjenester. Har du f.eks ikke mulighet eller plass til eget datarom kan hostingpartnere som Kontorvarehuset,  Serit IT-partner Møre eller AdCom være behjelpelig med utstyr og drift av dine tjenester.

Istad Fiber samarbeider med andre aktører i regionen og kan med de levere samband ut over vårt område. Om din bedrift har flere avdelinger eller hjemmekontor kan vi og våre partnere skreddersy en løsning som passer nettopp din bedrift.

Forespørsel