Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi har mottatt tilstrekkelig antall bestillinger for området, og starter planleggingen av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Åndal

Fase 2 Planlegging
illustrasjon_2.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

20.12.2018 - VI BEKREFTER UTBYGGING AV FIBER! 

Julen er rett rundt hjørnet, men før vi tar juleferie har vi gleden av å fortelle at vi bekrefter utbygging av fiber til området Åndal.

Prosjekteringen er i gang og vil fortsette på nyåret. Det vil også bli orientert om fremdrift før vi starter utbygging og dere vil motta invitasjon til et byggemøte i løpet av vinteren. På byggemøte vil vi gå gjennom traséplan, produkt/tjeneste og svare på eventuelle spørsmål. 

Dersom du enda ikke har bestilt men ønsker å bestille, ta kontakt med oss per e-post fiber@istad.no

Vi vil også ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til fiberutbygging på Åndal. 

Slik gjør du egeninnsats