Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Aureosen Malmefjorden Sør

Fase 4 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2.halvdel 2018/1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

06.12.2018 - FREMDRIFT PER DESEMBER 2018

Julen nærmer seg med stormskritt, men Istad Fiber tar ikke fri helt enda. Deler av området er koblet opp og det meste av gravearbeid er fullført. Nedenfor kan du se oppdatert status for ulike deler av området. 

Aureosen boligfelt: Installasjonsarbeidet pågår for fullt og vi har som målsetning å få koblet opp flest mulig av dere før utgangen av 2018. 

Sandsbukta: Det meste av gravearbeid er nå fullført bortsett fra Sandevegen. Graving her vil pågå så lenge værforholdene tillater det. Vi har som målsetning å få koblet opp flest mulig før utgangen av 2018. 

Røssholvegen: Det gjenstår noe graving øverst i Røssholvegen, dette vil påbegynnes så fort værforholdene tillater det i 2019. Estimert oppkobling vil dermed bli første halvdel av 2019. 

Malmefjordvegen: Fibertrasé vil gå via oppheng i luft langs Malmefjordvegen. Arbeidet vil påbegynnes på nyåret 2019. 

Området rundt Seglneset: Gravestart vil være i løpet av første halvdel av 2019. Vi satser på å være i gang så snart telen har forsvunnet fra bakken. 

Sørsidevegen nr. 890 til og med nr. 984: Tilførsel av fiber vil her gå via luft og levering er satt til første halvdel av 2019. 

14.11.2018 - VIDERE FREMDRIFT PER NOVEMBER 2018

Vi er i full gang med installasjonsarbeidet i deler av området og det meste av gravearbeid er utført. Nedenfor kan du se siste status for de ulike delene av feltet. 

Aureosen boligfelt: Alt gravearbeid er ferdig utført og vi er full gang med kundeinstallasjoner. Vi har som målsetning å få koblet opp flest mulig av dere før utgangen av 2018. 

Sandsbukta: Her har vi noe gjenstående gravearbeid som pågår per dags dato. Vi har som målsetning å få koblet opp de fleste før utgangen av 2018. 

Området rundt Seglneset: Gravestart vil være i løpet av første halvdel av 2019. Vi satser på å være i gang så snart telen har forsvunnet fra bakken. 

Sørsidevegen nr. 890 til og med nr. 984: Tilførsel av fiber vil her gå via luft og levering er satt til første halvdel av 2019. 

25.09.2018 - VIKTIG Å FÅ UTFØRT EGENINNSATS SNAREST

Vi vil minne om at det er viktig at de av dere som har fått rørkveil til tomtegrense og som skal utføre egeninnsatsen selv får utført dette så snart som mulig. Det er veldig viktig at dette er utført før montør kommer for å foreta installasjon i boligen. 

11.09.2018 - TID FOR OPPKOBLING

Store deler av feltet er nå klart for oppkobling. 

Vi vil straks begynne å utføre hjemmeinstallasjoner og i den forbindelse vil de som har bestilt bli kontaktet av våre montører for å avtale tidspunkt som passer.  

Til dere som har fått rørkveil og som skal gjøre egeninnsaten selv så vil vi be dere om å få utført dette snarest dersom dere ikke allerede har gjort det. Det er viktig at dette er utført før montør kommer til deg.

Informasjon om dette er sendt ut per post.

Det er fortsatt noen områder igjen i utkanten av feltet som ikke er ferdig gravd. De dette gjelder vil motta nærmere informasjon om installasjon så snart det er klart.

Hva inngår i hjemmeinstallasjon?

I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?

Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Tips om plassering av hjemmesentral

Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

For informasjon om hjemmesentralen, ta en titt her

Slik gjør du egeninnsats