Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Aureosen Malmefjorden Sør

Fase 4 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2.halvdel 2018/1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

06.06.2019 - Utbyggingsarbeidet nærmer seg fullført

Store deler av feltet er nå ferdig utbygd, men det er fortsatt noe arbeid som gjenstår. Nedenfor ser du siste status for de ulike delene av området.

Aureosen boligfelt: Utbyggingsarbeidet er fullført

Sandsbukta: Utbyggingsarbeidet er fullført

Røssholvegen: Utbyggingsarbeidet er fullført

Området rundt Seglneset: Gravestart vil være i løpet av sommeren. Estimert levering vil være i løpet av 3. kvartal 2019. 

Sørsidevegen nr. 890-984: Gravearbeidet er fullført, men det gjenstår noe fiberarbeid før vi er helt klar til oppkobling. Dette arbeidet vil bli utført i løpet av sommeren. Så snart vi har alt på plass vil våre montører ta direkte kontakt med de som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

 

01.04.2019 - FREMDRIFT VÅREN 2019

Det har dessverre gått en stund siden forrige oppdatering her, men det betyr ikke at arbeidet har stoppet opp. Siden sist så har vi fått utført en god del og nedenfor kan du se siste status for de ulike delene av området. 

Aureosen boligfelt: Her er nå alt arbeid ferdig utført og alle kunder oppkoblet. Vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox!

Sandsbukta: Det meste av gravearbeidet er nå fullført og vi er i god gang med hjemmeinstallasjoner. 

Røssholvegen: Vi har noe gjenstående gravearbeid øverst i Røssholvegen, dette satser vi på å få utført så snart som mulig. Når det gjelder oppkobling og hjemmeinstallasjoner er vår målsetting å komme i gang med dette i løpet av April. 

Området rundt Seglneset: Gravestart er satt til å være i første halvdel av 2019. Med forbehold om når vi får utført gravearbeidet har vi som målsetting å komme i gang med hjemmeinstallasjoner i slutten av Mai.

Sørsidevegen nr. 890 til og med nr. 984: Oppheng av fiberkabel på stolper/gatelys fra Hoemsvegen til Aureosen Skole er nå ferdig. Men utenom dette så har vi fortsatt noe gjenstående gravearbeid. Vår målsetting er å ha alt klart for at vi kan sette i gang med hjemmeinstallasjoner fra slutten av April. 


15.01.2019 - GODT NYTT ÅR!

Da er vi godt i gang med 2019 og gleder oss til fortsatt utbygging av fiber. Nedenfor kan du se siste status for ulike deler av området Aureosen Malmefjorden Sør.

Aureosen boligfelt: Installasjonsarbeidet pågår for fullt og per i dag er det kun noen få som gjenstår før hele boligfeltet er oppkoblet. 

Sandsbukta: Det meste av gravearbeidet er nå fullført, men det er fortsatt noe som gjenstår og dette vil tas fortløpende så lenge værforholdene tillater det. Installasjonsarbeid foregår for fullt parallellt med gravearbeidet. 

Røssholvegen: Det gjenstår noe graving øverst i Røssholvegen, dette vil påbegynnes så fort værforholdene tillater det. Estimert oppkobling vil dermed bli første halvdel av 2019. 

Området rundt Seglneset: Gravestart vil være i løpet av første halvdel av 2019. Vi satser på å være i gang så fort værforholdene tillater det. 

Sørsidevegen nr. 890 til og med nr. 984: Tilførsel av fiber vil her gå via luft og levering er satt til første halvdel av 2019. 

 

20.12.2018 - GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Status per 06.12.2018 er fortsatt gjeldende. Vi jobber for fullt for å få utført så mye som mulig før juleferien er i gang

Vi vil ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

06.12.2018 - FREMDRIFT PER DESEMBER 2018

Julen nærmer seg med stormskritt, men Istad Fiber tar ikke fri helt enda. Deler av området er koblet opp og det meste av gravearbeid er fullført. Nedenfor kan du se oppdatert status for ulike deler av området. 

Aureosen boligfelt: Installasjonsarbeidet pågår for fullt og vi har som målsetning å få koblet opp flest mulig av dere før utgangen av 2018. 

Sandsbukta: Det meste av gravearbeid er nå fullført bortsett fra Sandevegen. Graving her vil pågå så lenge værforholdene tillater det. Vi har som målsetning å få koblet opp flest mulig før utgangen av 2018. 

Røssholvegen: Det gjenstår noe graving øverst i Røssholvegen, dette vil påbegynnes så fort værforholdene tillater det i 2019. Estimert oppkobling vil dermed bli første halvdel av 2019. 

Malmefjordvegen: Fibertrasé vil gå via oppheng i luft langs Malmefjordvegen. Arbeidet vil påbegynnes på nyåret 2019. 

Området rundt Seglneset: Gravestart vil være i løpet av første halvdel av 2019. Vi satser på å være i gang så snart telen har forsvunnet fra bakken. 

Sørsidevegen nr. 890 til og med nr. 984: Tilførsel av fiber vil her gå via luft og levering er satt til første halvdel av 2019. 

14.11.2018 - VIDERE FREMDRIFT PER NOVEMBER 2018

Vi er i full gang med installasjonsarbeidet i deler av området og det meste av gravearbeid er utført. Nedenfor kan du se siste status for de ulike delene av feltet. 

Aureosen boligfelt: Alt gravearbeid er ferdig utført og vi er full gang med kundeinstallasjoner. Vi har som målsetning å få koblet opp flest mulig av dere før utgangen av 2018. 

Sandsbukta: Her har vi noe gjenstående gravearbeid som pågår per dags dato. Vi har som målsetning å få koblet opp de fleste før utgangen av 2018. 

Området rundt Seglneset: Gravestart vil være i løpet av første halvdel av 2019. Vi satser på å være i gang så snart telen har forsvunnet fra bakken. 

Sørsidevegen nr. 890 til og med nr. 984: Tilførsel av fiber vil her gå via luft og levering er satt til første halvdel av 2019. 

25.09.2018 - VIKTIG Å FÅ UTFØRT EGENINNSATS SNAREST

Vi vil minne om at det er viktig at de av dere som har fått rørkveil til tomtegrense og som skal utføre egeninnsatsen selv får utført dette så snart som mulig. Det er veldig viktig at dette er utført før montør kommer for å foreta installasjon i boligen. 

11.09.2018 - TID FOR OPPKOBLING

Store deler av feltet er nå klart for oppkobling. 

Vi vil straks begynne å utføre hjemmeinstallasjoner og i den forbindelse vil de som har bestilt bli kontaktet av våre montører for å avtale tidspunkt som passer.  

Til dere som har fått rørkveil og som skal gjøre egeninnsaten selv så vil vi be dere om å få utført dette snarest dersom dere ikke allerede har gjort det. Det er viktig at dette er utført før montør kommer til deg.

Informasjon om dette er sendt ut per post.

Det er fortsatt noen områder igjen i utkanten av feltet som ikke er ferdig gravd. De dette gjelder vil motta nærmere informasjon om installasjon så snart det er klart.

Hva inngår i hjemmeinstallasjon?

I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?

Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Tips om plassering av hjemmesentral

Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

For informasjon om hjemmesentralen, ta en titt her

Slik gjør du egeninnsats