Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Bollia

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

25.03.2021 - God Påske!

Endelig ser det ut til at vi skal komme i gang med selve utbyggingsarbeidet/gravearbeidet. Det meste vil utføres ved pløying og vi planlegger å komme i gang med pløyearbeidet rett over påske. Første del vil utføres i Dyrhaugvegen og Nedre Bolli

Når det gjelder fremføring av fiber er vi faktisk ferdig i Lyngstadvegen da fremføring her går via luft, dvs at vi benytter oss av gatelys/strømstolper. 

Totalt skal vi grave og pløye ca. 9 km så arbeidet vil foregå over ca 8 ukers tid. Estimert tid for oppstart av oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallsjoner vil være i løpet av juni. Dette gjelder de delene av området som først blir ferdig utbygd. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :)

 

19.02.2021 - Utbyggingsarbeidet er så vidt i gang!

Som vi tidligere har nevnt er planleggingsarbeidet fullført og alle gravetillatelser på plass. På bakgrunn av værforholdene vi har nå med snø og tele har vi dessverre ikke kommet i gang med selve gravearbeidet, dette arbeidet vil starte opp så snart værforholdene tillater det.

Det vi derimot har fått begynt med er strekking av fiberkabler på eksisterende strømnett. Dvs at vi fører fiberkabler i luft via gatelykter/strømstolper. Dette arbeidet er vi godt i gang med i Lyngstadvegen hvor det meste vil gå via luft. 

Foreløpig estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet vil være fra mai, og arbeidet vil pågå utover våren/sommeren.