Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Bollia

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

08.07.2021 - God sommer!

Det meste av maskingraving/pløying er nå fullført i hele utbyggingsområdet og per i dag pågår det håndgraving/mindre gravearbeid fra tomtegrense og inn til husvegg hos de som har bestilt. 

Vi har også kommet godt i gang med fiberarbeid, det betyr at vi er i full gang med å skjøte og blåse fiber inn i alle lagte rør. Noen steder er dette allerede klart og det betyr at vi også har kommet i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. 

Hjemmeinstallasjoner vil fortsette utover sommeren og høsten. Våre montører vil ta direkte kontakt på telefon med deg som har bestilt så snart alt er klart på din adresse. Vi anbefaler også alle å se gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du kan se nedenfor her. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Hjemmeinstallasjon:

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.