Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi planlegger av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Bollia

Fase 3 Planlegging
illustrasjon_2.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

12.01.2021 - Godt Nytt År!

Planleggingsarbeidet er ferdig utført og det meste av gravetillatelser er på plass. Vi gleder oss til å sette i gang, men per i dag har vi full vinter og må dermed utsette oppstart av utbyggingsarbeidet inntil videre. Kulde og snø fører til tele i bakken og utbyggingsarbeidet vil først settes i gang når værforholdene tillater det. Mer informasjon vil komme når vi er klare til å sette i gang. 

 

04.12.2020 - Fremdrift per desember 2020!

Planleggingsarbeidet er som tidligere nevnt godt i gang. Vi har fått gravetillatelser i orden for Dyrhaugvegen og Nedre Bolli. Estimert oppstart av gravearbeidet er før jul, med værforbehold. Gravearbeidet vil fortsette utover nyåret og vinteren så lenge været holder seg på vår side. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år :)