Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Bud

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 4. kvartal 2019 / 1.kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

05.11.2019 - Fremdrift per november!

Siste del av gravearbeidet i Bud vil ferdigstilles i løpet av uke 45.

Når det gjelder asfaltering, så blir det en endring i nedre del av Bud, altså sør for Prestgardsvegen. Her blir klargjort til asfaltering mandag 11. november (vær obs på kvasse asfaltkanter). Selve asfalteringen vil skje tirsdag/onsdag samme uke. Endringer i asfaltplanleggingen kan forekomme hvis frost og tele skaper utfordringer.

Innblåsing av fiber i rørene planlegges i siste del av november. Videre aktivitet i prosjektet omhandler skjøting av fiber i alle kummer og fiberskap. Denne jobben vil pågå videre utover i november og delvis i desember. Etter hvert som skjøtearbeidet pågår, vil vi også kunne starte jobben med å koble opp kunder. Vi forventer å begynne arbeidet med oppkobling/hjemmeinstallasjoner i løpet av første halvdel av desember. Nærmere informasjon om dette vil vi komme tilbake til.  

     

31.10.2019 - Viktig informasjon om asfaltering og fiberarbeid!

All maskingraving i Bud vil ferdigstilles i løpet av uke 45. Neste steg er asfaltering av vegkryssinger og deler av veg som er skjært bort. Mandag og tirsdag i uke 45 forberedes tiltak for asfaltering. Dette innebærer at i alle veikryssinger som skal asfalteres, blir det skrapt bort grusmasse. Her blir det derfor en relativt høy og kvass kant frem til selve asfalteringen finner sted onsdag og torsdag i uke 45. Vi vil merke disse stedene med skilting, og ber alle ta hensyn og holde lav fart med kjøretøy.

Etter asfalteringsarbeidet i uke 45, vil vi starte opp med selve fiberarbeidet. Først utføres innblåsing av hovedfiber fra fibersentral (node) på Bergset. Deretter blir det blåst fiber i rør ut til skap som er plassert ut på forskjellige steder langs veg, og videre helt frem til husvegg. Parallelt med dette arbeidet forgår håndgraving av fiberrør frem til husvegg. Neste steg er fiberskjøting, som krever noen ukers arbeid. Vi har som målsetning om å starte oppkobling/hjemmeinstallasjoner i Bud i 2. halvdel av desember. Montør vil ta direkte kontakt med de av dere som har bestilt, for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Mer informasjon kommer når vi nærmer oss tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon.

09.10.2019 - Fremdrift per oktober!

Gravearbeidet i Bud har nå pågått i 5 uker, og er ca. 65% komplett. Som nevnt i utsendt informasjonsbrev, jobber vi med 2 forskjellige entreprenører, fordelt på nord- og sørside av Bud. Vi planlegger å være ferdig med all graving i løpet av oktober.

Fiberarbeid, dvs blåsing av fiber rørene vil iverksettes i begynnelsen av november. Dette er en forholdvis rask prosess, og vil ferdigstilles i løpet av 1 uke. Deretter følger skjøting av fiber i alle kummer og fiberskap. Denne jobben vil pågå videre utover i november. Etter hvert som skjøtearbeidet pågår, vil vi kunne sette i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner hos de som har bestilt. Foreløpig estimat er at vi er i gang med dette arbeidet fra slutten av november. Oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil dermed pågå utover året. Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette når vi nærmer oss oppstart av arbeidet. 

     

30.08.2019 - Gravestart i Bud!

Endelig er vi i gang med fiberutbygging i Bud! Første steg i prosessen vil være maskingraving og dette arbeidet utføres av HD Maskin AS og Bergen Bygg og Anlegg AS. 

Vanligvis foregår maskingraving i vegskulder eller veggrøft, langs vegen. I den grad det er mulig vil vi grave i veggrøft, men det må samtidig forventes noe skjæring av asfalt. En del støy må påregnes i forbindelse med gravearbeidet. 

Som nevnt på informasjonsmøtet vi holdt i vår var det meningen at vi også skulle holde et byggemøte FØR gravestart. Her skulle de som hadde bestilt få anledning til å påvirke/komme med innspill i forhold til gravetrasé fra veg og inn til husvegg. Dessverre har vi ikke fått tid til å holde dette møtet denne gangen og beklager dette. Istad Fiber AS har derimot inngått et samarbeid med Møre Skog og Hage AS, som vil sørge for at alle som har bestilt får gravd fiberrør fra veg og inn til husvegg. Dette arbeidet vil utføres av håndgravere, ikke maskingraving. I løpet av de nærmeste dagene vil representanter fra Møre Skog og Hage AS kontakte alle våre kunder og avtale spesifikk håndgravingstrasé. 

Vi gleder oss og vil gjøre vårt ytterste for å gjøre dere fornøyd :)

 

14.08.2019 -Straks klart for utbygging!

Planleggingsarbeidet og prosjektering av området Bud er nå ferdigstilt. Gravetraséer er på plass og gravetillatelser fra Fræna Kommune er innvilget. 

Selve gravearbeidet vil igangsettes i løpet av første halvdel av september. I forkant av gravestart ønsker vi også å invitere inn til et byggemøte. Her vil vi informere nærmere om planlagte gravetraséer, fremdriftsplan, forventet tidspunkt for oppkobling etc. Dere vil også få muligheten til å komme med eventuelle spørsmål samt ønsker om håndgravet trasé over privat eiendom og inn til husvegg. Foreløpig ser det ut til at byggemøte vil avholdes i løpet av uke 35 eller 36. Nærmere invitasjon vil komme når vi har tid og sted på  plass. 

Slik gjør du egeninnsats