Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Bud

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

30.08.2019 - Gravestart i Bud!

Endelig er vi i gang med fiberutbygging i Bud! Første steg i prosessen vil være maskingraving og dette arbeidet utføres av HD Maskin AS og Bergen Bygg og Anlegg AS. 

Vanligvis foregår maskingraving i vegskulder eller veggrøft, langs vegen. I den grad det er mulig vil vi grave i veggrøft, men det må samtidig forventes noe skjæring av asfalt. En del støy må påregnes i forbindelse med gravearbeidet. 

Som nevnt på informasjonsmøtet vi holdt i vår var det meningen at vi også skulle holde et byggemøte FØR gravestart. Her skulle de som hadde bestilt få anledning til å påvirke/komme med innspill i forhold til gravetrasé fra veg og inn til husvegg. Dessverre har vi ikke fått tid til å holde dette møtet denne gangen og beklager dette. Istad Fiber AS har derimot inngått et samarbeid med Møre Skog og Hage AS, som vil sørge for at alle som har bestilt får gravd fiberrør fra veg og inn til husvegg. Dette arbeidet vil utføres av håndgravere, ikke maskingraving. I løpet av de nærmeste dagene vil representanter fra Møre Skog og Hage AS kontakte alle våre kunder og avtale spesifikk håndgravingstrasé. 

Vi gleder oss og vil gjøre vårt ytterste for å gjøre dere fornøyd :)

 

14.08.2019 -Straks klart for utbygging!

Planleggingsarbeidet og prosjektering av området Bud er nå ferdigstilt. Gravetraséer er på plass og gravetillatelser fra Fræna Kommune er innvilget. 

Selve gravearbeidet vil igangsettes i løpet av første halvdel av september. I forkant av gravestart ønsker vi også å invitere inn til et byggemøte. Her vil vi informere nærmere om planlagte gravetraséer, fremdriftsplan, forventet tidspunkt for oppkobling etc. Dere vil også få muligheten til å komme med eventuelle spørsmål samt ønsker om håndgravet trasé over privat eiendom og inn til husvegg. Foreløpig ser det ut til at byggemøte vil avholdes i løpet av uke 35 eller 36. Nærmere invitasjon vil komme når vi har tid og sted på  plass. 

Slik gjør du egeninnsats