Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Bud

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2-3. kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

13.10.2020 - Fortsatt noen få igjen!

Som tidligere nevnt er vi i sluttfasen av utbyggingsarbeidet. Per i dag er de fleste av dere koblet opp og har fått fiberbredbånd og tv fra Altibox i hus, vi håper dere er fornøyd :)

Våre montører fra OneCo er fortsatt i området og vi antar at vi blir ferdig med de siste oppkoblingene/hjemmeinstallasjonene i løpet av oktober/november.

 

14.09.2020 - Utbyggingsarbeidet nærmer seg slutten

Arbeidet med hjemmeinstallasjoner har gått jevnlig etter sommerferien, kun et fåtall av kunder gjenstår og vi antar at samtlige vil være koblet opp i løpet av oktober. Våre montører vil ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

 

07.07.2020 - God sommer!

Oppkoblingarbeidet/hjemmeinstallasjoner pågår for fullt, og nærmere 3/4 av alle som har bestilt i Bud er nå koblet opp på våre tjenester. Arbeidet vil fortsette gjennom sommerferien og utover høsten. 

All opprydding etter maskingraving er nå utført, men vi har fortsatt noe gjenstående håndgraving fra tomtegrense til husvegg. Dette arbeidet tas fortløpende. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

09.06.2020 - Opprydning og oppkobling!

Vi begynner å nærme oss slutten på utbyggingsarbeidet i Bud. Per i dag er det to pågående hovedaktiviteter i feltet, dette er oppkobling av resterende kunder samt opprydning etter maskingraving. All opprydning sør for Prestegardsvegen og Vikavegen (inkludert Vikaplana og Vikasletta) er nå ferdigstilt. Opprydning på nordsiden foregår i disse dager og vi antar at vi blir ferdige her i løpet av de to neste ukene. For de av dere som enda ikke er koblet opp så vil våre montører fra OneCo ta kontakt for å booke tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

 

07.05.2020 - Opprydding etter vinterens gravearbeid

De siste ukene har vi fokusert på å grave ned fiberrør som er lagt ut på plener og privat eiendom. Det aller meste av denne jobben er utført, kun enkeltkunder gjenstår nå. 3/4 av alle kunder i Bud er nå koblet opp på våre tjenester og resterende kunder vil kobles opp i løpet av mai/juni. 

Vi mottar en del henvendelser angående opprydding etter graving. Istad Fiber er opptatt av at det skal være minst mulig spor etter våre graveaktiviteter. Vi skal selvfølgelig rydde opp etter oss, der bl.a stein fjernes, ny jord legges på og det såes med plenfrø. Vi gjør oppmerksom på at vi i enkelte områder, der det ble gravd i fjor høst og gjennom vinteren, under vanskelige og bløte perioder, bevisst lov være å pusse opp området. Årsaken til dette er at det er stor risiko for at nylagt jord og frø "vaskes" bort ved uvær og kraftig regnfall, samt slites bort gjennom vinteren (ved f.eks brøyting). Erfaringsmessig kan det være bedre å avvente med oppussing til våren kommer. Det er gravd mange tusen meter i Bud, med behov for mye oppussing. Vår målsetting er at alt skal være pusset opp og i orden i løpet av mai.  

 

20.04.2020 - Straks i gang med håndgraving!

Endelig kom våren og vi er klare til å ta fatt på arbeidet med å få alt av kabler og rør ned i i bakken. Som kjent har vi utført store deler av utbyggingsarbeidet gjennom vinteren, og med snø og kulde er det ikke alltid så lett å få gravd i bakken. På bakgrunn av dette har mange av dere fått lagt fiberrør oppe på bakken over egen eiendom med lovnad om at vi skal grave det ned så fort værforholdene tillater det. Dette skal vi selvfølgelig gjøre.

Flere av dere har den siste tiden etterlyst dette arbeidet og lurer på når vi kommer. Vi må bare beklage at vi er noe forsinket da koronasituasjonen også har gjort sitt til at vi, i likhet med mange andre, har fått utfordringer og forsinkelser i vårt arbeid. Men nå kan vi endelig sette i gang! Allerede inneværende uke vil vi starte opp og arbeidet utføres av Møre Skog og Hage AS. Håndgravingstrasé over privat eiendom er avtalt tidligere og dersom du har noe som står i veien for gravejobben vil vi anbefale deg å flytte dette/gjøre det klart før våre håndgravere kommer.

 

31.03.2020 - God Påske!

Ved utgangen av uke 13 har vi fått koblet opp 134 kunder i Bud. Det gjenstår fortsatt en del arbeid som skal utføres av håndgraver, samt at det skal graves over en del innkjørsler for å koble opp resterende kunder. Arbeid relatert til dette vil fortsette etter påske.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :)

 

05.03.2020 - Fremdrift per mars!

Det gleder oss å fortelle at oppkoblingsarbeidet i Bud går veldig bra. Per i dag har vi koblet opp over 100 kunder, og arbeidet vil fortsette de kommende to månedene. Vår samarbeidspartner OneCo (tidligere Relacom) utfører hjemmeinstallasjonene. De kontakter resterende kunder direkte per telefon og booker tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

 

04.02.2020 - Fremdrift per februar!

Arbeidet med hjemmeinstallasjoner/oppkoblinger er godt i gang. Første kunde ble installert 22. januar og vi har fortløpende koblet opp kunder i Bud hver eneste dag. I skrivende stund er Altibox fra Istad Fiber på plass hos 40 kunder. Vi planlegger å være ferdig med de fleste installasjoner i løpet av 1. kvartal. 

 

22.01.2020 - Straks i gang med hjemmeinstallasjoner i Bud!

Arbeidet med fiberutbygging i Bud nærmer seg sluttfasen, og vi er straks klare for å sette i gang med kundeoppkoblinger/hjemmeinstallasjoner. I løpet av de neste ukene vil vår montør og samarbeidspartner OneCo (tidligere Relacom) kontakte deg for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

Før montøren kommer kan følgende punkter være lurt å tenke gjennom: 

Tele i bakken
Før jul opplevde vi tele i bakken, noe som medførte utfordringer med å grave ned fiberrøret inn til husvegg for enkelte kunder. For å kunne koble opp disse kundene ble derfor røret lagt midlertidig oppe på bakken. Vi vil sørge for å grave ned røret så snart forholdene tillater det. I mellomtiden ber vi vennligst om at røret får ligge mest mulig uforstyrret. På den måten kan vi forhindre uønskede brudd på tjenestene. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Vi vil gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)