Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Eide

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2020

Siste fra fremdriftsloggen

Informasjon vedrørende koronautbruddet.

I forbindelse med nasjonale og lokale myndigheters påbud og utviklingen av koronautbruddet, ser vi at dette kan medføre forsinkelser i videre utbyggingsarbeid. Vi følger situasjonen nøye og følger de retningslinjer vi til enhver tid blir pålagt.

07.05.2020 - Opprydding etter vinterens gravearbeid

De siste ukene har vi fokusert på å grave ned fiberrør som er lagt ut på plener og privat eiendom. Vi har stor forståelse for at dette ønskes utført så snart som mulig, spesielt nå når våren kommer for fullt. Vi har derfor satt på ekstra mannskap og går systematisk til verk, og prøver så godt vi kan å utføre denne jobben raskt. Når det gjelder maskingraving så gjenstår det kun mindre deler i Storhaugen, samt nedenfor hovedvegen i området Midteide og Steinhuggervegen. 

Vi mottar for tiden mange henvendelser om opprydding etter graving. Istad Fiber er opptatt av at det skal være minst mulig spor etter våre graveaktiviteter. Vi skal selvfølgelig rydde opp etter oss, der bl.a stein fjernes, ny jord legges og det såes igjen med plenfrø. Vi gjør oppmerksom på at vi i enkelte områder, der det ble gravd i fjor høst og gjennom vinteren, under vanskelige bløte perioder, bevisst lot være å pusse opp området. Årsaken til dette er at det er stor risiko for at nylagt jord og frø "vaskes" bort ved uvær og kraftig regnfall, samt slites bort gjennom vinteren (ved f.eks snøbrøyting). Erfaringsmessig kan det være bedre å avvente oppussing til våren kommer. Det er gravd mange tusen meter på Eide, og det er behov for mye oppussing. Vi har som målsetting at alt skal være pusset opp og i orden i løpet av mai. 

Oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil starte fra midten av mai. Kunder vil bli fortløpende kontaktet av montørselskap for booking av hjemmeinstallasjon. 

 

20.04.2020 - Håndgraving over privat eiendom!

Endelig kom våren og vi er klare til å ta fatt på arbeidet med å få alt av kabler og rør ned i i bakken. Som kjent har vi utført store deler av utbyggingsarbeidet gjennom vinteren, og med snø og kulde er det ikke alltid så lett å få gravd i bakken. På bakgrunn av dette har mange av dere fått lagt fiberrør oppe på bakken over egen eiendom med lovnad om at vi skal grave det ned så fort værforholdene tillater det. Dette skal vi selvfølgelig gjøre.

Noen av dere har den siste tiden etterlyst dette arbeidet og lurer på når vi kommer. Vi må bare beklage at vi er noe forsinket da koronasituasjonen også har gjort sitt til at vi, i likhet med mange andre, har fått utfordringer og forsinkelser i vårt arbeid. Men nå kan vi endelig sette i gang! Allerede inneværende uke vil vi starte opp og arbeidet utføres av Møre Skog og Hage AS. Håndgravingstrasé over privat eiendom er avtalt tidligere og dersom du har noe som står i veien for gravejobben vil vi anbefale deg å flytte dette/gjøre det klart før våre håndgravere kommer.

 

31.03.2020 - God Påske!

All graveaktivitet på oversiden av hovedvegen (Eidevegen) avsluttes i løpet av uke 14. Neste steg er å blåse inn fiberkabel i rør som er lagt i bakken. Denne jobben er forholdsvis enkel, og krever ikke mer enn et par dagers arbeid. Blåsing av fiberkabel planlegges til slutten av uke 14.

Når vi har fått fiberkabel på plass er neste steg å utføre skjøting av fiber, dette vil pågå i ca 2 uker.

Estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil være i månedsskiftet april/mai. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :)

 

Slik gjør du egeninnsats