Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Eide

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2-3. kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

13.10.2020 - Oppkoblingsarbeidet pågår for fullt!

Oppkoblingsarbeidet pågår for fullt på Eide. Per i dag er ca 3/4 av alle på Eide koblet opp. Vi har to faste montører i området og de vil fortsette arbeidet utover høsten.

Asfaltering av vegkrysninger ble utført i uke 39. 

 

14.09.2020 - Straks klart for asfaltering!

Arbeidet med hjemmeinstallasjoner/oppkoblinger pågår for fullt. Per i dag er halvparten av alle som har bestilt på Eide koblet opp. Våre to faste montører vil fortsette arbeidet utover høsten og tar direkte kontakt med dere som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

Mange har etterlyst asfaltering etter våre graveaktiviteter. Vi kan nå opplyse om at asfaltering vil bli utført i uke 39. I dagene før selve asfalteringen vil vår graveentreprenør klargjøre disse områdene og aktuelle vegkrysninger. Vi ber dere være ekstra oppmerksomme på høye asfaltkanter akkurat her. 

I området Midteide og Storhaug har vi fortsatt noe gjenstående utbyggingsarbeid pga utfordringer med bruk av eksisterende infrastruktur. Vi jobber for fullt for å få løst dette snarest. 

 

07.07.2020 - God sommer!

Oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår for fullt på Eide. Vi har hatt 2 faste montører i området den siste tiden og arbeidet vil fortsette utover sommeren. Per dags dato er 1/3 av alle som har bestilt på Eide koblet opp.

Parallelt med pågående hjemmeinstallasjoner har vi ferdigstilt bortimot alt av håndgraving til husvegg, samt ryddet opp etter maskingravearbeidet. Neste steg er asfaltering av vegkrysninger. Vi regner med at asfalteringsarbeidet på Eide vil starte i månedskiftet juli/august. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

09.06.2020 - Oppkoblingsarbeidet er i gang!

Vi har gleden av å fortelle at vi er godt i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner på Eide. Første kunde ble koblet opp 12. mai, og vi gratulerer så mye! Booking av installasjonstidspunkt og hjemmeinstallasjoner pågår nå for fullt. Parallelt utfører vi også siste rest av maskingravearbeidet i området Midteide/Steinhuggervegen, skjøting av fiber samt håndgraving på privat eiendom (nedgraving av rør inn til husvegg). Altså er det mange oppgaver som skjer på en gang. 

Som nevnt tidligere har vi samtidig fokus på opprydning etter vår graveaktivitet/utbyggingsarbeid. Våre graveentreprenører forsøker så godt det lar seg gjøre å prioritere de områder som har mest behov for opprydning (fjerning av stein, utjevning, legging av ny jord og såing av plenfrø). Vi hadde en ambisjon om å være ferdig med opprydningsarbeidet i løpet av mai, men som kjent fikk vi plutselig full vinter i midten av mai og dette medførte forsinkelser i videre arbeid. Men nå er vi godt i gang og har som mål at all opprydning etter endt utbyggingsaktivitet skal være ferdigstilt i løpet av juni.

For de av dere som venter på hjemmeinstallasjon vil vi anbefale å lese gjennom punktene nedenfor. Våre montører vil ta kontakt og booke tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Vi vil gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)

 

Slik gjør du egeninnsats