Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Eide

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1.kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

09.10.2019 - Fremdrift per oktober!

Gravearbeidet på Eide har nå pågått i 3 uker, og vi er ca. 20 % komplett. Foreløpig arbeider vi med 1 entreprenør. I slutten av oktober (etter at graving i Bud er ferdig), blir det tilført Eide ytterligere 2 grave-entreprenører. Med 3 gravelag på plass samtidig, antar vi dermed at all graving på Eide blir ferdig utført i løpet av november. En forutsetning for å lykkes med dette, er at vi unngår snø og tele.

Innblåsing av fiber i rørene planlegges i begynnelsen av desember. Dette er en forholdvis rask prosess, og vil ferdigstilles i løpet av 1,5 uke. Deretter følger skjøting av fiber i alle kummer og fiberskap. Denne jobben vil ta noe tid og pågå fra midten av desember og fortsette inn i januar 2020.Etter hvert som skjøtearbeidet pågår, vil vi kunne sette i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner hos de som har bestilt. Foreløpig estimat er at vi er i gang med dette arbeidet fra slutten av januar. Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette når vi nærmer oss oppstart av arbeidet.

09.09.2019 - Gravestart på Eide!

Endelig er vi i gang og vi har gleden av å fortelle at i løpet av inneværende uke (uke 37) vil vi starte opp med gravearbeidet på Eide. Dette er 2 uker før plan! Vi begynner med maskingraving, der vi legger fiberrør i bakken.

Vi har hatt veldig positiv oppslutning i salgsfasen og mange ønsker fiber fra Istad Fiber, så det vil bli omfattende gravevirksomhet i store deler av Eide sentrum. På bakgrunn av dette har vi også sendt ut informasjonsbrev med gravevarsel per post. Alle bør ha dette ihende senest mandag 9. september. Brevet går ut til alle beboere innen planlagt utbyggingsområde på Eide. I brevet informerer vi om gravetraseér (maskingraving) og håndgraving på privat eiendom for å få fiberrøret helt frem til husvegg. Etterhvert som utbyggingen pågår vil vi også komme tilbake med mer informasjon angående forventet tidspunkt for oppkobling. 

Vi gleder oss og vil gjøre vårt ytterste for å gjøre dere fornøyd :)

 

Slik gjør du egeninnsats