Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi har mottatt tilstrekkelig antall bestillinger for området, og starter planleggingen av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Eide

Fase 2 Planlegging
illustrasjon_2.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

14.08.2019 - Utbygging er bekreftet og planleggingsarbeidet er godt i gang!

Like før sommerferien ble det formelt bekreftet at Istad Fiber AS vil bygge fiber på Eide. Informasjon er allerede sendt ut til alle våre kunder på Eide. Vi er svært takknemlige for den store oppslutningen Istad Fiber AS har fått i salgsperioden på forsommeren, og vi gleder oss nå til å levere den beste internett- og TV-løsningen på markedet!

Planleggingsprosessen i forbindelse med kommende utbygging er godt i gang og har foregått gjennom hele sommeren. Gravetraséer langs kommunale veger er definert, og gravesøknad er innsendt til Eide Kommune. Forutsatt godkjent gravetillatelse vil planlagt oppstart av utbyggingsarbeidet på Eide være i slutten av september/begynnelsen av oktober. 

I forkant av utbygging ønsker vi å invitere dere inn til et informasjonsmøte hvor vi gir generell prosjektinformasjon. Dette vil videre følges opp av et byggemøte hvor planer og gravetraséer er mer konkretisert. Informasjonsmøte vil avholdes i begynnelsen av september. Invitasjon med nærmere informasjon om tid og sted vil sendes ut så snart vi har det klart. 

Slik gjør du egeninnsats