Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Eikrem

Fase 4 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2018/1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

06.06.2019 - Fortsatt noe gjenstående utbyggingsarbeid

Store deler av feltet er nå ferdig utbygd men vi har fortsatt noe igjen. 

Øvre Eikrem: Det gjenstår oppkobling av noen få kunder på øvre Eikrem. Istad Fiber har direktekontakt med de det gjelder. 

Fannestrandvegen: Samtykke for graving over privat eiendom er nå i orden og vi starter opp med gravearbeidet mot slutten av juni. Estimert levering vil her være i løpet av 3. kvartal. 

 

19.02.2019 - FREMDRIFT PER FEBRUAR 2019

Kundeinstallasjoner i hoveddelen av feltet er ferdig utført. Det som gjenstår er følgende: 

Øvre Eikrem: Vi har noe gjenstående gravearbeid til kunder nordøst i feltet. Dette arbeidet vil utføres i løpet av 1. kvartal. 

Fannestrandvegen: Som tidligere nevnt gjenstår det noe håndgraving. Dette vil utføres så snart samtykke for graving over privat eiendom er på plass, samt at vi også må vente til telen er forsvunnet fra bakken. Estimert levering her vil være i løpet av første halvdel 2019.

 

06.12.2018 - FREMDRIFT PER DESEMBER 2018

Kundeinstallasjoner i hoveddelen av feltet pågår for fullt og vi har fortsatt som målsetning å få koblet opp flest mulig før utgangen av 2018. 

Når det gjelder utkanten av feltet er følgende status gjeldende for de ulike deler av feltet:

Øvre Eikrem: Gravearbeidet vil påbegynnes i 2019 når telen har forsvunnet fra bakken. 

Fannestrandvegen: All maskingraving er ferdig utført, men det gjenstår noe håndgraving som vil utføres når samtykke for graving over privat eiendom er på plass. Noen få husstander i vestlige delen av Fannestrandsvegen er klar for oppkobling, disse vil bli kontaktet så snart som mulig av våre montører for booking av avtale for installasjon. De resterende i Fannestrandsvegen vil bli installert i løpet av første halvdel av 2019. 

 

14.11.2018 - INSTALLASJONSARBEID OG NOE GJENSTÅENDE GRAVING. 

Vi er godt i gang med kundeinstallasjoner i hoveddelen av feltet og har som målsetning å få koblet opp flest mulig før utgangen av 2018.

Når det gjelder utkanten av feltet er følgende status gjeldende for de ulike deler av feltet:

Øvre Eikrem: Her har vi fortsatt litt grave- og fiberarbeid igjen før vi kan påbegynne kundeinstallasjoner. Estimert oppkobling av kunder her vil være første halvdel av 2019. 

Fannestrandsvegen (sør for Kviltorp): Det gjenstår noe gravearbeid og vi jobber med innhenting av samtykke for graving over privat eiendom. Så fort dette er i orden vil vi starte gravearbeidet og fremføring av fiber. Estimert oppkobling av kunder her vil være første halvdel av 2019. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjon?

I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Tips om plassering av hjemmesentral

Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

For informasjon om hjemmesentralen, ta en titt her

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?

Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

19.08.2018 - KLART FOR INSTALLASJON

Det meste av gravearbeidet er nå utført og vi begynner å bli klar for installasjon. Det er noe graving som gjenstår øverst i feltet samt på sørsiden av Fannestrandvegen, dette vil vi utføre i løpet av sommeren. 

Når gravemannskapet har lagt igjen rørkveil ved tomtegrensen, kan du utføre din egeninnsats. Egeninnsatsen innebærer å lage en føringsveg for rørkveilen frem til nærmeste husvegg. Lurer du på hvordan du utfører egeninnsatsen kan du ta en titt her, "Slik gjør du egeninnsats".

 

Slik gjør du egeninnsats