Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Elnesvågen

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

02.07.2019 - God Sommer!

Gravearbeidet har nå pågått i uke 25, 26 og 27 på Eidem/Haukås. Vi er godt i gang og har nå gravd hele 2000 meter av totalt planlagt 5000 meter, dvs at 40% allerede er ferdig gravd! Vi vil takke for et svært godt samarbeid med beboere under graveprosessen. Som tidligere informert vil det ikke bli maskingraving her i uke 28, 29 og 30 pga ferieavvikling. 

I midten av juli vil vi sette i gang med håndgraving, dvs graving med spade gjennom privat eiendom og inn mot husvegg. Alle dere som har bestilt eller blir berørt av dette arbeidet vil bli kontaktet i forkant av graving på privat eiendom, slik at vi får planlagt nøyaktig gravetrasé med deg som er eier av eiendommen. 

Så snart vi har fått det meste av rør i bakken vil vi starte med blåsing av fiber i nedlagte rør, dette arbeidet vil starte i begynnelsen av august. Videre vil vi utføre skjøtearbeid, noe som er relativt omfattende arbeid og som kan ta litt tid. Estimert oppkoblingstidspunkt for kunder i området Eidem-Haukås vil dermed være fra midten av september. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

18.06.2019 - Gravearbeidet er i gang!

Vi har gleden av å informere om at gravearbeidet i Elnesvågen igangsettes denne uken (uke 25). Vi vil i utgangspunktet grave oss øst- og vestover fra sentralen (noden) som er satt opp ved Istad sin trafostasjon i Hauglia. Gravearbeidet kommer til å pågå kontinuerlig fra inneværende (uke 25) og ca 9 uker frem i tid. I forbindelse med ferieavvikling vil vi ha et opphold i gravearbeidet i uke 29, 30 og 31. Gravearbeidet vil ikke medføre stenging av veger. Det vil også komme en kunngjøring vedrørende gravearbeid fra Istad Fiber i Fræna Kommune, i Romsdals Budstikke onsdag 19. juni. 

På informasjonsmøte som ble avholdt 7. mai ble det sagt at vi ønsket å holde et byggemøte i forbindelse med gravestart. Pga fremskynding av gravearbeidet vil dette ikke bli avholdt. Våre gravere har lang erfaring i sitt arbeid. De tar fortløpende gate for gate og legger igjen en rørkveil ved tomtegrensen der de ser det som best egnet, hos de som har bestilt. Dersom du har spesielle ønsker/behov i forhold til fremføringsvei, ta kontakt med gravemannskapet når de befinner seg i din gate. Alternativt kan du merke tydelig hvor du ønsker at rørkveil skal ligge.

Våre håndgravere vil være på plass i området så snart det meste av maskingraving i hovedtraséer er utført. De vil grave røret fra tomtegrensen til nærmeste husvegg. De vil la røret stikke opp ved husvegg, slik at alt er klar til montør kommer for å installere. 

Dersom gravearbeiderne/håndgraverne kan støte på uforutsette hindringer på din eiendom, vil vi gjerne ha beskjed om dette. I hovedsak gjelder dette eksisterende rør eller om du har robotgressklipper. Send oss gjerne informasjon om dette i en e-post til fiber@istad.no

 

Slik gjør du egeninnsats