Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Elnesvågen

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

04.09.2019 - Viktig informasjon om asfaltering og fiberarbeid!

All maskingraving i området vil ferdigstilles i løpet av uke 36. Videre nå vil vi utføre asfaltering av vegkryss og deler av veg som er skjært bort. I inneværende uke (uke 36) forberedes tiltak for asfaltering, det betyr at i alle planlagte punkter for asfaltering blir det planert ut og klartgjort for asfaltering. Vi ber dere derfor være oppmerksomme på høye asfaltkanter i vegkryssninger. Asfalteringen vil utføres i uke 37. 

Parallelt med asfaltering i uke 37 vil vi også starte opp med fiberarbeid. Først vil det utføres innblåsing av hovedfiber fra fibersentral (node) i Hauglia og videre mot Elnesvågen sentrum, Haukås og Eidem. Deretter blir det blåst fiber i rør ut til skap som er plassert ut på forskjellige steder langs veg, og videre helt frem til husvegg. Neste steg er fiberskjøting og vi må nok medregne noen ukers arbeid før vi blir klare til å utføre oppkobling/hjemmeinstallasjoner i Elnesvågen (vest for sentrum). Så snart vi får alt dette på plass vil våre montører være klar til å ta fatt på jobben med hjemmeinstallasjoner. Montør vil ta direkte kontakt med de av dere som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

Mer informasjon kommer når vi nærmer oss tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon. Vår målsetting er å få koblet opp alle kunder i Elnesvågen (vest) i løpet av høsten. 

14.08.2019 - Ferien er over og vi jobber for fullt!

Etter en flott sommer har vi nå startet opp igjen gravearbeidet i området. Fremdriften er fremdeles i henhold til plan, og vi anslår per i dag at vi vil være ferdig gravd i hele området i løpet av august. Hittil har vi gravd ca 80% av planlagte maskingravingstraséer. For øyeblikket foregår det intens gravevirksomhet i Bøen og Øvrebøen. Til tross for både støy og omfattende graving møter vi positive beboere som ser frem til internett- og TV-tjenester fra Istad Fiber AS og Altibox. Noe som er svært gledelig for oss som jobber med dette :)

Våre håndgravere er også godt i gang med å sørge for graving fra kommunal vei og frem til husvegg. Avtaler med kunder gjøres alltid i forkant av graving over privat eiendom. 

Så snart vi er ferdig med gravearbeid og legging av rør vil vi utføre fiberarbeid. Først vil det utføres blåsing av fiber, dvs at selve fiberkabelen "blåses" inn i rør som er lagt i bakken. Deretter iverksettes skjøting av fiber, og videre kan vi sette i gang med oppkobling av kunder. Ut fra nåværende prognoser antar vi at oppstart av kundeoppkoblinger/hjemmeinstallasjoner vil være i løpet av september. 

Prosjektledelsen vil understreke at vi har stort fokus på god informasjon til alle beboere i området vi graver i, samt at vi skal rydde opp etter utført gravearbeid. 

Mens dere venter vil vi gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)

02.07.2019 - God Sommer!

Gravearbeidet har nå pågått i uke 25, 26 og 27 på Eidem/Haukås. Vi er godt i gang og har nå gravd hele 2000 meter av totalt planlagt 5000 meter, dvs at 40% allerede er ferdig gravd! Vi vil takke for et svært godt samarbeid med beboere under graveprosessen. Som tidligere informert vil det ikke bli maskingraving her i uke 28, 29 og 30 pga ferieavvikling. 

I midten av juli vil vi sette i gang med håndgraving, dvs graving med spade gjennom privat eiendom og inn mot husvegg. Alle dere som har bestilt eller blir berørt av dette arbeidet vil bli kontaktet i forkant av graving på privat eiendom, slik at vi får planlagt nøyaktig gravetrasé med deg som er eier av eiendommen. 

Så snart vi har fått det meste av rør i bakken vil vi starte med blåsing av fiber i nedlagte rør, dette arbeidet vil starte i begynnelsen av august. Videre vil vi utføre skjøtearbeid, noe som er relativt omfattende arbeid og som kan ta litt tid. Estimert oppkoblingstidspunkt for kunder i området Eidem-Haukås vil dermed være fra midten av september. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

18.06.2019 - Gravearbeidet er i gang!

Vi har gleden av å informere om at gravearbeidet i Elnesvågen igangsettes denne uken (uke 25). Vi vil i utgangspunktet grave oss øst- og vestover fra sentralen (noden) som er satt opp ved Istad sin trafostasjon i Hauglia. Gravearbeidet kommer til å pågå kontinuerlig fra inneværende (uke 25) og ca 9 uker frem i tid. I forbindelse med ferieavvikling vil vi ha et opphold i gravearbeidet i uke 29, 30 og 31. Gravearbeidet vil ikke medføre stenging av veger. Det vil også komme en kunngjøring vedrørende gravearbeid fra Istad Fiber i Fræna Kommune, i Romsdals Budstikke onsdag 19. juni. 

På informasjonsmøte som ble avholdt 7. mai ble det sagt at vi ønsket å holde et byggemøte i forbindelse med gravestart. Pga fremskynding av gravearbeidet vil dette ikke bli avholdt. Våre gravere har lang erfaring i sitt arbeid. De tar fortløpende gate for gate og legger igjen en rørkveil ved tomtegrensen der de ser det som best egnet, hos de som har bestilt. Dersom du har spesielle ønsker/behov i forhold til fremføringsvei, ta kontakt med gravemannskapet når de befinner seg i din gate. Alternativt kan du merke tydelig hvor du ønsker at rørkveil skal ligge.

Våre håndgravere vil være på plass i området så snart det meste av maskingraving i hovedtraséer er utført. De vil grave røret fra tomtegrensen til nærmeste husvegg. De vil la røret stikke opp ved husvegg, slik at alt er klar til montør kommer for å installere. 

Dersom gravearbeiderne/håndgraverne kan støte på uforutsette hindringer på din eiendom, vil vi gjerne ha beskjed om dette. I hovedsak gjelder dette eksisterende rør eller om du har robotgressklipper. Send oss gjerne informasjon om dette i en e-post til fiber@istad.no

 

Slik gjør du egeninnsats