Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Elnesvågen

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 4. kvartal 2019 / 1.kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

06.11.2019 - Fremdrift per november!

Som nevnt nedenfor er alt gravearbeid relatert til rørtraseér, samt asfaltering og innblåsing av fiber i rør lagt til kunder ferdig utført.

Vi har imidlertid fått noen utfordringer med tilførsel av hovedkabel inn til Eidem-området. Her har vi dessverre støtt på problemer med klemskade på eksisterende rør, dette medfører at vi må grave oss ned til rør og rette opp skade. Denne jobben må i tillegg foretas langs fylkesveg, og vi er dermed avhengig av tillatelse fra Statens Vegvesen. Søknad ligger inne til behandling og vi håper det går fort å få dette i orden, men det innebærer dessverre at vi blir noe forsinket i arbeidet med oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner (opprinnelig planlagt til midten av november). Ny planlagt oppstart av oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner vil dermed bli uke 49 (tidlig desember). 

 

09.10.2019 - Vi er godt i gang med fiberarbeid!

Alt gravearbeid i forhold til rørtraséer ble ferdigstilt i Elnesvågen i midten av september. Asfaltering er utført, og all innblåsing av fiber i rørene er nå komplett.

I kommende uker vil det pågå skjøting av fiber i kummer og fiberskap. Dette er en forholdsvis omfattende jobb, og vi regner med ca. 1,5 måneds arbeid i forbindelse med dette, før alle kunder er klare til oppkopling/hjemmeinstallasjoner. Vi har derimot mulighet til å koble opp enkeltkunder fortløpende under skjøteprosessen. Dermed satser vi på at første kunde kan kobles opp i midten av november. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om oppstart av oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner så snart vi har det meste på plass. 

Slik gjør du egeninnsats