Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Gossen

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

22.01.2021 - Godt Nyttår!

Siden oppstart av prosjektet på Gossen i november 2020 (gravestart), har vi gravd ca 5000 meter fra Riksford Skole og langs hovedvegen, helt ned til Istad-bygget i krysset Buktavegen/Aukravegen, via Gamlevegen og Buktavegen. I tillegg har vår samarbeidspartner, OneCo (tidligere Relacom) kommet godt i gang med strekking av fiberkabel langs eksisterende strømnett.

Kommende uke (uke 4), vil vi starte graving langs Sporsemvegen (distansen Løvikkrysset og Nylandkrysset). I tillegg vil det iverksettes graving i boligfeltet i Elvavegen, samt oppover Setervegen. Alle beboere i nevnte områder vil motta et skriv i postkassen mandag formiddag (25. januar) angående kart og detaljerte planer.

Oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner er estimert til å pågå i perioden våren – høsten 2021. Vi kommer tilbake med mer nøyaktig informasjon angående oppkobling når det nærmer seg. 

Spørsmål i forbindelse med utbyggingsarbeidet kan rettes direkte til prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00.

 

18.12.2020 - Videre fremdrift og god jul fra oss!

Etter oppstarten i midten av november 2020, har vi nå gravd ca 2000 meter fra Hauglandsvegen på Riksfjord og frem til Gamlevegen på Falkhytten. Gravearbeidet i Gamlevegen vil pågå frem til og med lille-juleaften. Etter nyttår fortsetter vi nedover Buktavegen. Her blir det en kombinasjon av bruk av eksisterende Istad-rør i bakken, samt graving. Fra Buktavegen går vi videre oppover Hukkelberget, inn i Berglia, og ut i krysset på Aukravegen. Deretter graver vi langs fylkesvegen ned mot krysset Hjertvikvegen. Derfra og helt ut til Holmsundet vil vi i hovedsak benytte eksisterende Istad-rør.

Etter nyttår vil vi disponere 3 gravelag på Gossen. Derfor kan vi også starte graving i området nord for Riksfjord, oppover mot Løvika, Sporsheim (inkl. Vassdalen og Juvika) og Seter. Parallelt vil vi begynne å strekke fiber langs eksisterende strømkabler (i luft) i samme område.

Et stykke ut i januar vil vi begynne graving ned mot Nautneset, inn Kyrkjevegen og Skogvegen på Aukrasanden. Deretter begynner utbyggingen ned mot Tangen. Her vil vi i stor grad benytte eksisterende rør langs Hjertvikvegen og Tangevegen. Utbygging av Falkhytten-området omhandler bruk av mye eksisterende rør (integrert fiberrør på strømkabel), og derav begrenset graveaktivitet i området.

Når det gjelder spesifikke gravetraséer i nevnte områder, vil vi sende ut brev til berørte beboere i forkant av graving.

I forbindelse med gravearbeidet vil det bli utført asfaltsaging og kryssing av både veger og innkjørsler. Det må derfor påberegnes en del støy mens arbeidet pågår. Våre gravere skal informere beboere før det graves forbi innkjørsler.

Gravearbeid på privat eiendom (inn til husvegg), der det ikke er hensiktsmessig å benytte større maskiner, vil bli utført ved håndgraving (spade). I forkant av graving på privat grunn, blir alle våre kunder kontaktet av representant for håndgraverne, slik at det enes om trasé inn til husvegg.

Hjemmeinstallasjoner vil foregå i perioden våren – høsten 2021. Vi kommer tilbake med mer nøyaktig informasjon angående oppkoblinger av kunder.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! :)

 

04.12.2020 - Fremdrift per desember!

Gravearbeidet på Gossen startet 16. november på Riksfjord. Alle beboere og kunder har fått tilsendt informasjon om områder som skal graves, samt tidshorisonter på leveranse av fiber. Har du spørsmål i forbindelse med utbyggingen er du velkommen til å kontakte prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00.

 

06.11.2020 - Straks klart for gravestart!

Alle tillatelser i forbindelse med fiberutbyggingen på Gossen er nå på plass. Vi har gleden av å fortelle at gravestart blir i uke 46. Vi vil fortløpende varsle alle beboere om hvilke områder det skal graves i. Underveis i utbyggingsfasen vil vi oppdatere dere så godt vi kan med jevnlig informasjon om status og estimert tidspunkt for oppkobling av våre tjenester. Vi gleder oss til å komme i gang :)