Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi planlegger av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Gossen

Fase 3 Planlegging
illustrasjon_2.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

13.10.2020 - Fremdrift per oktober!

Prosjekt- og traséplanlegging for området er ferdigstilt. Søknader om gravetillatelse er innsendt Aukra Kommune og Møre og Romsdal Fylke på hhv. kommunale veger og fylkesveg. I tillegg venter vi på godkjenninger fra Istad Nett på kabelstrekk parallelt med eksisterende strømkabler i luft, samt benyttelse av eksisterende rør i bakken. Vi samarbeider også med Fylkeskommunen for å unngå graving nær kulturminner (arkeologi). I forhold til forventede godkjenninger estimerer vi gravestart på Gossen fra slutten av oktober. 

 

14.09.2020 - Utbyggingsarbeidet straks i gang!

Prosjekt- og traséplanlegging for fiberutbygging på Gossen pågår for fullt. I løpet av sommeren har vi gjennomført befaringer for å finne optimale gravetraséer.

Utbyggingsområdet på Gossen er stort og langstrakt, vi vil derfor gjøre dere oppmerksomme på at vi i løpet av utbyggingsperioden vil stå i ulike faser innad i området. Dette betyr at mens det er full aktivitet et sted vil det kanskje være mindre aktivitet et annet sted. Første del av vår utbygging av fiber på Gossen omfatter følgende områder: Aukrasanden, Falkhytten (sentrum), Sporsheim og Løvika. Utbyggingsarbeidet vil bestå av både gravearbeid (legging av fiberør i bakken), strekking av fiber parallelt med eksisterende strømkabler (i luft), samt bruk av eksisterende infrastruktur/rør i bakken. 

Maskingraving vil være vår første aktivitet og vil starte opp i månedskiftet september/oktober. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon angående hvor det vil pågå graveaktivitet. 

 

07.07.2020 - God sommer!

Som kjent har vi vedtatt utbygging på deler av Gossen for kort tid siden. Vi har hatt selgere i området og blitt godt mottat. Per i dag er vi i full gang med planlegging og prosjektering av områdene som skal bygges ut. Dette arbeidet vil fortsette utover sommeren. Når vi har mer informasjon klart vil vi oppdatere videre her.

Vi gleder oss til å levere fiberbredbånd med tilhørende tjenester fra Altibox til dere. I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)