Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Gule

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

13.08.2019 - Ferien er over og vi jobber for fullt!

Arbeidet med fremføring av hovedfiber til Harøysundvegen er nå fullført.

Håsundvegen og Rygghaugvegen: Arbeidet med fremføring av fiber vil starte opp i løpet av august/september. Her vil vi utføre både graving og oppheng på stolper. Gravearbeidet vil samordnes med Fræne Kommune. 

Langhaugvegen: Gravearbeidet er nå fullført, men vi mangler tilførsel av hovedfiber. Arbeidet med fremføring av hovedfiber til Langhaugvegen er planlagt fullført i løpet av august/september. 

 

02.07.2019 - God Sommer!

Arbeidet med fremføring av hovedfiber pågår fortsatt og vil pågå en stund fremover. 

Harøysundvegen: Her vil vi benytte en del eksisterende infrastruktur, dette arbeidet er vi allerede godt i gang med. 

Håsundvegen og Rygghaugvegen: Arbeidet med fremføring av fiber vil starte opp i løpet av juli/august. Her vil det bli utført både graving og oppheng på stolper. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

06.06.2019 - VIDERE UTBYGGING

Vi jobber fortsatt med fremføring av hovedfiber. Arbeidet er dessverre noe forsinket men vi er nå i full gang og håper å ha dette fullført mot slutten av juni.

Parallelt pågår det også fiberfremføring ut mot kunder i store deler av feltet. 

Når det gjelder Harøysundvegen, Rygghaugvegen og Håsundvegen vil vi være i gang med arbeidet i løpet av sommeren. Her vil det bli både oppheng av fiber på stolper og noe gravearbeid. 

 

14.05.2019 - FREMDRIFT PER MAI 2019

Arbeidet med fremføring av hovedfiber langs Stavikvegen, fra Skjæret til Harøysundvegen, og videre til nedre Gule pågår for fullt og er planlagt fullført mot slutten av mai. Parallelt pågår det også arbeid med fiberfremføring på Skjæret, Stavikvegen, Nedre Gule veg samt i Langhaugvegen. Her vil det være både oppheng av fiber på stolper, gravearbeid og skjøting av fiber. 

Angående oppkoblinger er vi godt i gang med hjemmeinstallasjoner i Stavikvegen. 

Arbeidet i Stavlundvegen og Harøysundvegen vil komme i gang i månedskiftet mai/juni sånn at vi kan starte opp med hjemmeinstallasjoner her mot slutten av juni. 

10.03.2019 - FREMDRIFT PER MARS 2019

Det er sikkert mange av dere som venter på oss og vi vil forsikre dere om at vi jobber for fullt for å få alt klart for levering av Altibox på Gule. Gravearbeidet i forbindelse med hovedfiber fra Tornes til Gule pågår og vi har nå kommet frem til Skjæret. Arbeidet med fremføring av hovedfiber til Gule vil fortsette for fullt i ukene fremover og målet vårt er å være ferdig til påske. Gravearbeidet lokalt på Gule vil starte opp tidlig i April og pågå frem til slutten av Mai. Der hvor vi skal benytte stolper for fiberfremføring så vil dette arbeidet pågå parallelt med annet gravearbeid. 

Vi vil gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)

 

15.01.2019 - GODT NYTT ÅR!

Juleferien er over og vi er godt i gang med 2019. Istad Fiber gleder seg til å fortsette utbyggingen av fiber til Gule. Som nevnt før jul var vi i gang med gravearbeidet for å få på plass hovedtilførsel av fiber til Gule. Hovedtilførselen vil gå via Stavika og vi er godt i gang med denne jobben. Planlagt oppstart av gravearbeidet lokalt på Gule vil være Mars (med forbehold om at værforholdene holder seg på vår side).

20.12.2018 - GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Juleferien er rett rundt hjørnet, og vi vil ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til å fortsette utbygging av fiber i 2019. 

14.11.2018 - GRAVESTART

Vi har gleden av å fortelle at gravearbeidet er i gang! Jobben vil i første omgang bestå av å få på plass hovedtilførsel av fiber fra Tornes via Stavika til Gule. 

Når det gjelder videre gravearbeid på Gule vil dette utføres i 2019. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi starter dette arbeidet. 

28.09.2018 - TID FOR BYGGEMØTE

Da er det klart for byggemøte. Vi har satt opp felles byggemøte for Stavika og Gule 

Onsdag 10. Oktober kl. 18:00-20:00 / Stavika Grendahus

Møtet vil starte med en kort felles informasjon. Videre vil det være mulighet for å se på utstyr, traséplan og stille spørsmål. 

Vi gleder oss. Vel møtt!

Dersom du fortsatt ikke har bestilt kan du gjøre dette på byggemøte eller sende en e-post til fiber@istad.no

Informasjonsbrev om dette er sendt per post. 

Slik gjør du egeninnsats