Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Gule

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2020

Siste fra fremdriftsloggen

14.09.2020 - Fremdrift høsten 2020!

Store deler av området er koblet opp. Har du spørsmål rundt utbygginsarbeidet og fremdriften i Stavlundvegen og Gulevegen kan du kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

 

09.07.2020 - God sommer!

Oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår i området.

Når det gjelder Stavlundvegen og Gulevegen har vi fortsatt gjenstående grave- og fiberarbeid, vår målsetting er at vi er i gang med oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner her i slutten av august.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

09.06.2020 - Videre fremdrift per juni!

Store deler av utbyggingsarbeidet er nå fullført og de fleste av dere er koblet opp med internett og tv-tjenester fra Altibox. Vi håper dere er fornøyd :)

Vi har dessverre fortsatt noe gjenstående grave- og fiberarbeid i deler av Stavlundvegen, men nå håper vi å være i gang med oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner i dette området i løpet av juni. Det samme gjelder også Gulevegen og planlagt oppstart av oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner er her tidlig juli måned. 

Våre montører fra OneCo vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

 

07.05.2020 - Videre fremdrift per mai!

Grave- og fiberarbeidet er fullført i mesteparten av utbyggingsområdet, og oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår for fullt. 

I deler av Stavlundvegen gjenstår det fortsatt noe grave- og fiberarbeid, men vi håper på å komme i gang med oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner i denne delen i løpet av mai. I Gulevegen har vi også noe gjenstående arbeid, og planlagt oppstart av oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner vil her være i løpet av juni. 

Våre montører fra OneCo (tidligere Relacom) vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

 

31.03.2020 - God Påske!

Vi er godt i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner, men vi har fortsatt noe gjenstående fiberarbeid i området. Arbeidet med å ferdigstille dette vil pågå utover våren og frem mot sommeren. 

Våre montører fra OneCo (tidligere Relacom) vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :)

 

05.03.2020 - Fremdrift per mars!

Harøysundvegen, Rygghaugvegen, Hasundvegen, Klubbavegen og Langhaugvegen: Oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår for fullt. 

Stavlundvegen: Det gjenstår noe fiberarbeid, men vi satser på å komme i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner i løpet av mars/april.

Våre montører fra OneCo (tidligere Relacom) vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

 

04.02.2020 - Oppkoblinger pågår for fullt!

Alt gravearbeid er nå fullført og det meste av fiberarbeid er utført. Oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår for fullt. 

Våre montører fra OneCo (tidligere Relacom) vil ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

 

12.12.2019 - God Jul!

Juleferien nærmer seg, men vi har ikke gått i feriemodus helt enda. Nedenfor kan du se siste status for de ulike delene av området Gule.

Harøysundvegen, Rygghaugvegen, Hasundvegen, Klubbavegen og Langhaugvegen: Gravearbeid og fiberarbeid er nå fullført, og oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår for fullt. 

Stavlundvegen og Nedre Gule veg: Her har vi fortsatt noe fiberarbeid som gjenstår, men vi håper på å komme i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner tidlig på nyåret. 

Våre montører fra OneCo (tidligere Relacom) vil ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! :)

 

05.11.2019 - Fremdrift høsten 2019


Stavlundvegen: Gravearbeidet er nå fullført og vi er straks i gang oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. 

Langhaugvegen: Vi er i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. 

Harøysundvegen og Håsundvegen: Vi er i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. 

Vår montører fra Relacom vil ta direkte kontakt med alle som har bestilt for å avtale tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

Slik gjør du egeninnsats