Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Gule

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

09.10.2019 - Fremdrift høsten 2019

Rygghaugvegen: Arbeidet med fremføring av fiber vil samordnes med Fræna Kommune. Vi avventer videre tilbakemelding på når dette arbeidet kommer i gang.

Stavlundvegen: Gravearbeid pågår.

Øvre Gulveg, Gulvegen og Knaberhaugen: Her vil vi avvente utbygging av fiber inntil videre. 

Langhaugvegen: Tilførsel av hovedfiber er ferdig utført og vi er nå klar til å starte opp med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. Nedenfor kan du lese litt mer om hva som er greit å vite i forkant av hjemmeinstallasjon. 

Harøysundvegen og Håsundvegen: Gravearbeidet og fiberarbeidet er nå fullført og vi er klare til å komme i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. Nedenfor kan du lese litt mer om hva som er greit å vite i forkant av hjemmeinstallasjon. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

Slik gjør du egeninnsats