Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Hauglia - Dalelia

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

04.09.2019 - Viktig informasjon om asfaltering og fiberarbeid!

All maskingraving i området vil ferdigstilles i løpet av uke 36. Videre nå vil vi utføre asfaltering av vegkryss og deler av veg som er skjært bort. I inneværende uke (uke 36) forberedes tiltak for asfaltering, det betyr at i alle planlagte punkter for asfaltering blir det planert ut og klartgjort for asfaltering. Vi ber dere derfor være oppmerksomme på høye asfaltkanter i vegkryssninger. Asfalteringen vil utføres i uke 37.

I og med at vi er på litt ulike faser i området velger vi å dele Dalelia og Hauglia hver for seg:

DALELIA: 

Parallelt med asfaltering i uke 37 vil vi også utføre fiberarbeid. Hovedfiber til Dalelia er allerede blåst og store deler av skjøtearbeidet er også utført, men det er fortsatt pågående fiberarbeid i området. Som kjent er flere kunder i Dalelia allerede koblet opp, årsaken til dette er at vi her har hatt muligheten til å benytte eksisterende fiberrør som er integrert med strømkabel. Med dette har vi også unngått gravearbeid. Så snart alt er klart for oppkobling/hjemmeinstallasjon vil våre montører (iElektro) ta kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Oppkobling pågår fortløpende i Dalelia og vår målsetting er å få koblet opp samtlige i løpet av høsten. 

HAUGLIA: 

Parallelt med asfaltering i uke 37 vil vi også utføre fiberarbeid. Først vil det utføres innblåsing av hovedfiber fra fibersentral (node) ved Istad Trafostasjon og utover til Hauglia. Så snart hovedfiber er på plass til Hauglia vil vi blåse fiber i rør ut til skap som er plassert ut på forskjellige steder langs veg, og videre helt frem til husvegg. Neste steg er fiberskjøting og vi må nok medregne noen ukers arbeid før vi blir klare til å utføre oppkobling/hjemmeinstallasjoner i Hauglia. Så snart vi får alt dette på plass vil våre montører være klar til å ta fatt på jobben med hjemmeinstallasjoner. Montør (iElektro) vil ta direkte kontakt med de av dere som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Mer informasjon kommer når vi nærmer oss tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon. Vår målsetting er å få koblet opp alle kunder i Hauglia i løpet av høsten. 

 

14.08.2019 - Hurra, kunde nr. 1 er koblet opp i Dalelia!

I og med at vi er på litt ulike faser i området velger vi nedenfor å dele Dalelia og Hauglia hver for seg i denne statusoppdateringen. 

DALELIA:

Det er en glede å fortelle at kunde nr. 1 i Dalelia ble koblet opp 9. august. Som nevnt tidligere vil kunder i dette området være de første som blir koblet opp. Årsaken til dette er at vi her har muligheten til å benytte eksisterende O-rør som allerede ligger i bakken fra strømskap og helt inn til husvegg. Oppkobling av kunder i Dalelia vil fortsette kontinuerlig fremover, og dere som har bestilt kan i kommende uker forvente å bli kontaktet av våre montører fra iElektro for booking av tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

HAUGLIA: 

Når det gjelder graving generelt i Hauglia har det pågått kontinuerlig arbeid gjennom hele sommeren. Så langt har vi gravd ca 70% av planlagte maskingravingstraséer. I hovedsak er maskingraving vest for Hauglivegen nå ferdigstilt. I de kommende 3 ukene vil maskingravingen konsentreres i området øst for Hauglivegen. Informasjonsbrev (varsel om graving) er sendt ut til alle beboere i området. 

Til tross for både støy og omfattende graving møter vi positive beboere som ser frem til internett- og TV-tjenester fra Istad Fiber AS og Altibox. Noe som er svært gledelig for oss som jobber med dette :)

Våre håndgravere er også godt i gang med å sørge for graving fra kommunal vei og frem til husvegg. Avtaler med kunder gjøres alltid i forkant av graving over privat eiendom. 

Så snart vi er ferdig med gravearbeid og legging av rør vil vi utføre fiberarbeid. Først vil det utføres blåsing av fiber, dvs at selve fiberkabelen "blåses" inn i rør som er lagt i bakken. Deretter iverksettes skjøting av fiber, og videre kan vi sette i gang med oppkobling av kunder. Ut fra nåværende prognoser antar vi at oppstart av kundeoppkoblinger/hjemmeinstallasjoner i Hauglia området vil være i løpet av september. 

Prosjektledelsen vil understreke at vi har stort fokus på god informasjon til alle beboere i området vi graver i, samt at vi skal rydde opp etter utført gravearbeid. 

Mens dere venter vil vi gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)

 

02.07.2019 - God Sommer!

Utbyggingsarbeidet er godt i gang og per 1. juli har vi gravd hele 1000 meter av totalt planlagt 5000 meter i Hauglia. Det vil si at ca 20% av området nå er ferdig gravd. Til tross for sommer tar vi ikke ferie og kommer til å fortsette gravearbeidet utover sommeren. Vi vil takke beboerne i området for et svært godt samarbeid under graveprosessen. 

I midten av juli vil vi sette i gang med håndgraving, dvs graving med spade gjennom privat eiendom og inn mot husvegg. Alle dere som har bestilt eller blir berørt av dette arbeidet vil bli kontaktet i forkant av graving på privat eiendom, slik at vi får planlagt nøyaktig gravetrasé med deg som er eier av eiendommen. 

Så snart vi har fått det meste av rør i bakken vil vi starte med blåsing av fiber i nedlagte rør, dette arbeidet vil starte i begynnelsen av august. Videre vil vi utføre skjøtearbeid, noe som er relativt omfattende arbeid og som kan ta litt tid. Estimert oppkoblingstidspunkt for kunder i området Hauglia vil dermed være fra midten av september. 

Når det gjelder kunder i Dalelia (som har O-rør) vil vi starte oppkoblinggsarbeidet/hjemmeinstallasjoner fra midten av august. Våre montører vil ta direkte kontakt med de av dere som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

18.06.2019 - Gravearbeidet er i gang!

Vi har gleden av å informere om at gravearbeidet igangsettes i Hauglia inneværende uke (uke 25). Vi vil i utgangspunktet grave oss øst- og vestover fra sentralen (noden) som er satt opp ved Istad sin trafostasjon i Hauglia. Gravearbeidet kommer til å pågå kontinuerlig fra inneværende (uke 25) og ca 7 uker frem i tid. Gravearbeidet vil ikke medføre stenging av veger. Det vil også komme en kunngjøring vedrørende gravearbeid fra Istad Fiber i Fræna Kommune, i Romsdals Budstikke onsdag 19. juni. 

På informasjonsmøte som ble avholdt 9. mai ble det sagt at vi ønsket å holde et byggemøte i forbindelse med gravestart. Pga fremskynding av gravearbeidet vil dette ikke bli avholdt. Våre gravere har lang erfaring i sitt arbeid. De tar fortløpende gate for gate og legger igjen en rørkveil ved tomtegrensen der de ser det som best egnet, hos de som har bestilt. Dersom du har spesielle ønsker/behov i forhold til fremføringsvei, ta kontakt med gravemannskapet når de befinner seg i din gate. Alternativt kan du merke tydelig hvor du ønsker at rørkveil skal ligge.

Våre håndgravere vil være på plass i området så snart det meste av maskingraving i hovedtraséer er utført. De vil grave røret fra tomtegrensen til nærmeste husvegg. De vil la røret stikke opp ved husvegg, slik at alt er klar til montør kommer for å installere. 

Dersom gravearbeiderne/håndgraverne kan støte på uforutsette hindringer på din eiendom, vil vi gjerne ha beskjed om dette. I hovedsak gjelder dette eksisterende rør eller om du har robotgressklipper. Send oss gjerne informasjon om dette i en e-post til fiber@istad.no 

Angående Dalelia vil det bli minimalt med graving da de fleste hus her har o-rør. Så fremt det er mulig vil vi primært bruke o-rør.  Dette arbeidet vil pågå parallelt med gravearbeidet som foregår i Hauglia.

Slik gjør du egeninnsats