Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Hauglia - Dalelia

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

02.07.2019 - God Sommer!

Utbyggingsarbeidet er godt i gang og per 1. juli har vi gravd hele 1000 meter av totalt planlagt 5000 meter i Hauglia. Det vil si at ca 20% av området nå er ferdig gravd. Til tross for sommer tar vi ikke ferie og kommer til å fortsette gravearbeidet utover sommeren. Vi vil takke beboerne i området for et svært godt samarbeid under graveprosessen. 

I midten av juli vil vi sette i gang med håndgraving, dvs graving med spade gjennom privat eiendom og inn mot husvegg. Alle dere som har bestilt eller blir berørt av dette arbeidet vil bli kontaktet i forkant av graving på privat eiendom, slik at vi får planlagt nøyaktig gravetrasé med deg som er eier av eiendommen. 

Så snart vi har fått det meste av rør i bakken vil vi starte med blåsing av fiber i nedlagte rør, dette arbeidet vil starte i begynnelsen av august. Videre vil vi utføre skjøtearbeid, noe som er relativt omfattende arbeid og som kan ta litt tid. Estimert oppkoblingstidspunkt for kunder i området Hauglia vil dermed være fra midten av september. 

Når det gjelder kunder i Dalelia (som har O-rør) vil vi starte oppkoblinggsarbeidet/hjemmeinstallasjoner fra midten av august. Våre montører vil ta direkte kontakt med de av dere som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

18.06.2019 - Gravearbeidet er i gang!

Vi har gleden av å informere om at gravearbeidet igangsettes i Hauglia inneværende uke (uke 25). Vi vil i utgangspunktet grave oss øst- og vestover fra sentralen (noden) som er satt opp ved Istad sin trafostasjon i Hauglia. Gravearbeidet kommer til å pågå kontinuerlig fra inneværende (uke 25) og ca 7 uker frem i tid. Gravearbeidet vil ikke medføre stenging av veger. Det vil også komme en kunngjøring vedrørende gravearbeid fra Istad Fiber i Fræna Kommune, i Romsdals Budstikke onsdag 19. juni. 

På informasjonsmøte som ble avholdt 9. mai ble det sagt at vi ønsket å holde et byggemøte i forbindelse med gravestart. Pga fremskynding av gravearbeidet vil dette ikke bli avholdt. Våre gravere har lang erfaring i sitt arbeid. De tar fortløpende gate for gate og legger igjen en rørkveil ved tomtegrensen der de ser det som best egnet, hos de som har bestilt. Dersom du har spesielle ønsker/behov i forhold til fremføringsvei, ta kontakt med gravemannskapet når de befinner seg i din gate. Alternativt kan du merke tydelig hvor du ønsker at rørkveil skal ligge.

Våre håndgravere vil være på plass i området så snart det meste av maskingraving i hovedtraséer er utført. De vil grave røret fra tomtegrensen til nærmeste husvegg. De vil la røret stikke opp ved husvegg, slik at alt er klar til montør kommer for å installere. 

Dersom gravearbeiderne/håndgraverne kan støte på uforutsette hindringer på din eiendom, vil vi gjerne ha beskjed om dette. I hovedsak gjelder dette eksisterende rør eller om du har robotgressklipper. Send oss gjerne informasjon om dette i en e-post til fiber@istad.no 

Angående Dalelia vil det bli minimalt med graving da de fleste hus her har o-rør. Så fremt det er mulig vil vi primært bruke o-rør.  Dette arbeidet vil pågå parallelt med gravearbeidet som foregår i Hauglia.

Slik gjør du egeninnsats