Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Hoem

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2020

Siste fra fremdriftsloggen

04.02.2020 - Fremdrift per februar!

Gravearbeid og fiberarbeid i området pågår for fullt. Når det gjelder fremføring av fiber videre til Ytre Hoem (graving og pløying) så vil vi starte opp med dette arbeidet i løpet av mars/april. 

Estimert oppstart av hjemmeinstallasjoner/oppkoblinger vil være mot slutten av februar/mars. 

12.12.2019 - God Jul!

Gravearbeidet (pløying) langs Hoemsvegen, fra Aureosen til Indre Hoemsveg, er nå fullført, og vi vil fortsette med gravearbeid i Indre Hoemsveg og Brautvegen på nyåret. Det vil da også utføres oppheng av fiber på gatelyktstolper. 

Parallelt med fremføring av fiber vil vi også starte med fiberarbeid på nyåret. Dvs at vi legger fiberkabel i rør samt skjøter fiber. 

Når det gjelder fremføring av fiber (graving/pløying) videre til ytre Hoem, så vil dette arbeidet påbegynnes på nyåret så snart værforholdene tillater det. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! :)

05.11.2019 - Gravearbeidet straks i gang!

Vi vil informere om at planlagt gravearbeid har oppstart i uke 47. Vi vil i første omgang grave frem hovedtilførsel av fiber fra Aureosen til Hoem. Gravearbeidet vil dermed foregå langs Hoemsvegen frem til Indre Hoemsvegen.

Estimert oppkobling av området vil være i løpet av våren 2020, men med unntak av noen få kunder i Brautvegen og Indre Hoemsveg som vi vil ha mulighet til å koble opp på et tidligere tidspunkt. 

Slik gjør du egeninnsats