Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Hoem

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2020

Siste fra fremdriftsloggen

Informasjon vedrørende koronautbruddet.

I forbindelse med nasjonale og lokale myndigheters påbud og utviklingen av koronautbruddet, ser vi at dette kan medføre forsinkelser i videre utbyggingsarbeid. Vi følger situasjonen nøye og følger de retningslinjer vi til enhver tid blir pålagt.

07.05.2020 - Fremdrift per mai!

Vi er som tidligere nevnt godt i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner i indre Hoem. 

Pløying av fiber videre til ytre Hoem og Vågøy er dessverre noe forsinket, men vil påbegynnes i løpet av mai. Planlagt oppstart av oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner her er dermed utsatt til juni. 

 

31.03.2020 - God Påske!

Det meste av gravearbeid og fiberabeid er nå ferdig i indre Hoem og vi er godt i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. Lurer du på hva som er viktig i forhold til hjemmeinstallasjon, ta en titt lenger ned her. 

Pløying av fiber videre til ytre Hoem og Vågøy vil påbegynnes i løpet av april, og planlagt oppstart av oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil være i løpet av mai. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :) 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

05.03.2020 - Fremdrift per mars!

Parallelt med gravearbeid og pløying har vi også utført en del fiberarbeid, blant annet oppheng av fiber på gatelysstolper. Det meste av gravearbeid/pløying er nå ferdigstilt på Indre Hoem, når det gjelder Ytre Hoem vil pløying av fiber påbegynnes i løpet av april. 

For Indre Hoem vil vi påbegynne oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner mot slutten av mars/april. 

 

04.02.2020 - Fremdrift per februar!

Gravearbeid og fiberarbeid i området pågår for fullt. Når det gjelder fremføring av fiber videre til Ytre Hoem (graving og pløying) så vil vi starte opp med dette arbeidet i løpet av mars/april. 

Estimert oppstart av hjemmeinstallasjoner/oppkoblinger vil være mot slutten av februar/mars. 

 

12.12.2019 - God Jul!

Gravearbeidet (pløying) langs Hoemsvegen, fra Aureosen til Indre Hoemsveg, er nå fullført, og vi vil fortsette med gravearbeid i Indre Hoemsveg og Brautvegen på nyåret. Det vil da også utføres oppheng av fiber på gatelyktstolper. 

Parallelt med fremføring av fiber vil vi også starte med fiberarbeid på nyåret. Dvs at vi legger fiberkabel i rør samt skjøter fiber. 

Når det gjelder fremføring av fiber (graving/pløying) videre til ytre Hoem, så vil dette arbeidet påbegynnes på nyåret så snart værforholdene tillater det. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! :)

 

05.11.2019 - Gravearbeidet straks i gang!

Vi vil informere om at planlagt gravearbeid har oppstart i uke 47. Vi vil i første omgang grave frem hovedtilførsel av fiber fra Aureosen til Hoem. Gravearbeidet vil dermed foregå langs Hoemsvegen frem til Indre Hoemsvegen.

Estimert oppkobling av området vil være i løpet av våren 2020, men med unntak av noen få kunder i Brautvegen og Indre Hoemsveg som vi vil ha mulighet til å koble opp på et tidligere tidspunkt. 

Slik gjør du egeninnsats