Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Hollingen

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

12.01.2021 - Godt Nytt År!

Vi har kommet godt i gang med hjemmeinstallasjoner i Breiløkvegen, Ørnetua, Staurhaugen og Stormyra. Kanskje noen av dere har fått det med dere, men kunde nr. 8000 av Istad Fiber ble koblet opp i Ørnetua før jul. Noe som selvfølgelig ble feiret med blomster og kake til kunden, så det var stas :)

Per i dag pågår det gravearbeid i Vollskaret. Når vi er ferdig her vil vi fortsette med graving i Fangholvegen.

Parallellt med gravearbeid utfører vi også fiberarbeid i Hollingsbukta, Ingeborgs veg og Hollingsetervegen. Vårt mål er at vi skal være i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner her i løpet av februar. 

I forkant av hjemmeinstallasjon vil vi anbefale alle å lese gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du finner her

 

04.12.2020 - Fremdrift per desember 2020!

Det meste av maskingraving på Hollingen er nå fullført, men det gjenstår gravearbeid i Vollskaret og Fangholvegen. I deler av området pågår det også asfaltering, og maskingraving i Vollskaret vil starte opp i uke 50 (med værforbehold). 

Parallelt med gravearbeidet utfører vi også fiberarbeid, det vil si at vi blåser fiber inn i lagte rør, samt skjøter fiber. Dermed vil vi være klare til å starte opp med oppkoblingssarbeidet/hjemmeinstallasjoner i Breiløkvegen, Ørnetua, Staurhaugen og Stormyra fra uke 50. Alle vil motta informasjon per post i forkant av oppkobling/hjemmeinstallasjon.

Når det gjelder Ingeborgs veg og Hollingsbukta er estimert oppstart for oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner tidlig på nyåret. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår :)

 

09.11.2020 - Fremdrift per november 2020

Arbeidet går fremover og maskingraving er nå fullført i Breiløkvegen, Ørnetua, Staurhaugen, Stormyra og Furuhaugen. Vi har også kommet i gang med håndgraving, graving av rør fra tomtegrense til husvegg, i de samme områdene. Våre håndgravere kontakter alle som har bestilt for å avtale trasé inn mot husvegg. 

Samtidig er vi godt i gang med graving/pløying av hovedtrasé sørover langs fylkesvegen. Om kort tid vil vi også starte opp med maskingraving langs Ingeborgs veg og Hollingsetervegen.

Parallelt med gravearbeidet vil vi utføre noe fiberarbeid i de områdene hvor vi nå har fullført både maskingraving og håndgraving. Fiberarbeid vil si at vi blåser fiber inn lagte rør, samt skjøter fiber. 

I deler av Breiløkvegen, Ingeborgs veg og stort sett hele Hollingsbukta har vi tilgang til en del eksisterende infrastruktur. Dette betyr at det vil bli mindre graveaktivitet i disse områdene. 

Ut fra fremgangen per i dag estimerer vi at vi kan starte opp med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner i Breiløkvegen, Ørnetua, Staurhaugen og Stormyra allerede fra slutten av november. Når det gjelder Hollingsbukta estimerer vi det fra ca midten av desember. 

Angående Vollskaret og Fangholvegen håper vi å komme i gang med gravearbeidet fra slutten av november. Vi vil først utføre graving i Vollskaret for så å fortsette videre i Fangholvegen. Dette er ut fra dagens plan, men vi må ta forbehold angående værforholdene. 

 

13.10.2020 - Gravearbeidet er godt i gang!

Da er vi godt i gang med gravearbeidet på Hollingen. Vi startet i Breiløkvegen og er nå delvis ferdig her bortsett fra litt som gjenstår på vestre del av vegen. I Ørnetua er gravearbeidet fullført. 

Vi har også begynt gravearbeidet i Staurhaugen, og de kommende ukene vil vi fortsette videre i Stormyra hvor vi skal grave oss frem til fylkesvegen. Samtidig med dette vil vi om kort tid starte opp arbeidet med graving/pløying langs fylkesvegen. Parallelt vil vi også utføre noe fiberarbeid, dvs at vi jobber med blåsing av fiber inn i lagte rør og skjøting av fiber, samtidig som vi utfører gravearbeid.  

Grave- og fiberarbeid pågår også i Jendemsvegen, her er sentralen (noden) plassert. 

Ut fra foreløpig beregninger mener vi at vi kan være i gang med oppkoblingsarbeidet i løpet av november, nærmere informasjon vil komme. 

 

17.09.2020 - Straks klar for gravestart!

Endelig! Da er vi straks klar for å sette grabben og spaden i bakken. Vi har gleden av å fortelle at utbyggingsarbeidet på Hollingen vil starte opp i uke 39.  

Vi vil begynne med maskingraving av hovedtrasé i Breiløkvegen, Staurhaugen og Stormyra. Noe gravearbeid vil også utføres i Furuhaugen og Ørnetua. 

Istad Fiber har engasjert L.A Nordhaug AS som vil stå for maskingraving i kommunal veg. Kunderør vil legges av ved tomtegrense, og vi vil videre avklare direkte med grunneiere i forbindelse med graving fra kommunal veg og inn til husvegg. Dette gravearbeidet utføres ikke av maskiner, men kun rå muskelkraft ved hjelp av spade (håndgraving). 

Alle husstander i utbyggingsområdet vil få et informasjonskriv i postkassen i løpet av førstkommende mandag 21.09.20.

Vi gleder oss til å bygge ut fiber til Hollingen :)