Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Hollingen

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

13.10.2020 - Gravearbeidet er godt i gang!

Da er vi godt i gang med gravearbeidet på Hollingen. Vi startet i Breiløkvegen og er nå delvis ferdig her bortsett fra litt som gjenstår på vestre del av vegen. I Ørnetua er gravearbeidet fullført. 

Vi har også begynt gravearbeidet i Staurhaugen, og de kommende ukene vil vi fortsette videre i Stormyra hvor vi skal grave oss frem til fylkesvegen. Samtidig med dette vil vi om kort tid starte opp arbeidet med graving/pløying langs fylkesvegen. Parallelt vil vi også utføre noe fiberarbeid, dvs at vi jobber med blåsing av fiber inn i lagte rør og skjøting av fiber, samtidig som vi utfører gravearbeid.  

Grave- og fiberarbeid pågår også i Jendemsvegen, her er sentralen (noden) plassert. 

Ut fra foreløpig beregninger mener vi at vi kan være i gang med oppkoblingsarbeidet i løpet av november, nærmere informasjon vil komme. 

 

17.09.2020 - Straks klar for gravestart!

Endelig! Da er vi straks klar for å sette grabben og spaden i bakken. Vi har gleden av å fortelle at utbyggingsarbeidet på Hollingen vil starte opp i uke 39.  

Vi vil begynne med maskingraving av hovedtrasé i Breiløkvegen, Staurhaugen og Stormyra. Noe gravearbeid vil også utføres i Furuhaugen og Ørnetua. 

Istad Fiber har engasjert L.A Nordhaug AS som vil stå for maskingraving i kommunal veg. Kunderør vil legges av ved tomtegrense, og vi vil videre avklare direkte med grunneiere i forbindelse med graving fra kommunal veg og inn til husvegg. Dette gravearbeidet utføres ikke av maskiner, men kun rå muskelkraft ved hjelp av spade (håndgraving). 

Alle husstander i utbyggingsområdet vil få et informasjonskriv i postkassen i løpet av førstkommende mandag 21.09.20.

Vi gleder oss til å bygge ut fiber til Hollingen :)