Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Hollingen

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

25.03.2021 - God Påske!

Oppkoblingsarbeidet har kommet godt i gang og vi er i full gang med å utføre hjemmeinstallasjoner i Hollingsbukta og Ingeborgs veg. Om kort tid vil vi også være i gang i Vollskaret og Hollingsetervegen

Vi har fortsatt noe gjenstående gravearbeid i nedre del av Breiløkvegen, men planen her er at vi skal komme i gang med dette rett over påske. 

Vi har også pågående gravearbeid på Fanghol men dette skal være fullført innen påske sånn at vi kan komme i gang med hjemmeinstallasjoner her fra slutten av april. 

I området mellom Mevold-feltet og Eidskrem vil det bli mindre gravearbeid da vi her kommer til å benytte oss av mye eksisterende infrastruktur. Planlagt oppstart av hjemmeinstallasjoner vil her være i løpet av mai. 

Så snart alt er klart for hjemmeinstallasjon på din adresse vil våre montører ta direkte kontakt med deg for å avtale tidspunkt. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :)

 

19.02.2021 - Fremdrift per februar!

Utbyggingsarbeidet er godt i gang og vi utfører både gravearbeid og fiberarbeid parallelt. Hjemmeinstallasjoner pågår i deler av området (Breiløkvegen, Staurhaugen, Ørnetua, Stormyra, Furuhaugen og Hollingsbukta). I tillegg har vi fortsatt noe gjenstående gravearbeid (både maskingraving og håndgraving) i nedre del av Breiløkvegen

All hovedgraving i Vollskaret er nå fullført og vi er godt i gang med gravearbeidet i Fangholvegen. I dette området vil maskingraving pågå frem til ca 1. mars.

Parallelt med gravearbeidet utfører vi også fiberarbeid i Hollingsbukta, Ingeborgs veg og Vollskaret. Fiberarbeid vil si at vi skjøter fiber og blåser fiber gjennom lagte rør. Så snart vi har dette på plass vil vi fortsette med hjemmeinstallasjoner i Hollingsbukta, og vi vil straks også være i gang med hjemmeinstallasjoner i Hollingsetervegen, Ingeborgs veg og Vollskaret

Håndgraving fra tomtegrense til husvegg vil starte opp igjen så snart værforholdene tillater det. Dette gjelder flere steder på Hollingen. 

Så snart alt er klart for hjemmeinstallasjon på din adresse vil våre montører ta direkte kontakt med deg for å avtale tidspunkt. Vi anbefaler alle å ta en titt på punktene nedenfor vedrørende hjemmeinstallasjon. 

Hjemmeinstallasjon:

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.