Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Hollingen

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

08.07.2021 - God sommer!

Hjemmeinstallasjoner pågår for fullt og vi er nå i sluttfasen av utbyggingsprosjektet på Hollingen. 

I området ved Mevold feltet er vi også godt i gang med hjemmeinstallasjoner. Våre montører vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt så snart alt er klart på din adresse. 

Vi har noe mindre gravearbeid og fiberarbeid som gjenstår i deler av Ingeborgs veg og Hollingsbukta, dette arbeidet er godt i gang og vil bli ferdig i løpet av kort tid. 

Har du spørsmål rundt utbyggingsarbeidet er du velkommen til å kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568. 

Vi anbefaler også alle å lese gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du finner lenger ned på siden her. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :) 

 

28.05.2021 - Oppkoblingsarbeidet nærmer seg slutten!

Vi er godt i gang med hjemmeinstallasjoner. I Hollingsbukta, Ingeborgs veg, Vollskaret, Hollingsetervegen og Fangholvegen er de fleste nå koblet opp. 

I nedre del av Breiløkvegen er gravearbeidet nå fullført og vi har kommet godt i gang med hjemmeinstallasjoner. 

I området mellom Mevold-feltet og Eidskrem vil det som vi tidligere har nevnt bli mindre gravearbeid da vi har valgt å benytte oss av eksisterende infrastruktur. Vi ligger litt bak skjema, men er nå i gang med fiberarbeid og planlegger å komme i gang med hjemmeinstallasjoner her i løpet av første halvdel av juni. 

 

23.04.2021 - Fremdrift per april!

Arbeidet med hjemmeinstallasjoner pågår for fullt og er nesten fullført i Hollingsbukta, Ingeborgs veg, Vollskaret og Hollingsetervegen. 

Gravearbeidet i nedre del av Breiløkvegen pågår nå og vi planlegger å komme i gang med hjemmeinstallasjoner her fra slutten av april. 

Arbeidet med maskingraving er ferdig på Fanghol og i områdene rundt Fanghol, men det gjenstår håndgraving fra tomtegrense og inn til husvegg før vi kan komme i gang med fiberarbeid og hjemmeinstallasjoner. Foreløpig planlagt oppstart av hjemmeinstallasjoner på Fanghol og områdene rundt er i løpet av mai. 

I området mellom Mevold-feltet og Eidskrem vil det bli mindre av gravearbeid da vi her vil benytte oss av en del eksisterende infrastruktur. Planlagt oppstart av hjemmeinstallasjoner her er også i løpet av mai. 

Angående hjemmeinstallasjon anbefaler vi alle å lese gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du finner litt lenger ned på siden her under forrige oppdatering fra 25.03.21. Du kan også se de her

 

25.03.2021 - God Påske!

Oppkoblingsarbeidet har kommet godt i gang og vi er i full gang med å utføre hjemmeinstallasjoner i Hollingsbukta og Ingeborgs veg. Om kort tid vil vi også være i gang i Vollskaret og Hollingsetervegen. 

Vi har fortsatt noe gjenstående gravearbeid i nedre del av Breiløkvegen, men planen her er at vi skal komme i gang med dette rett over påske. 

Vi har også pågående gravearbeid på Fanghol men dette skal være fullført innen påske sånn at vi kan komme i gang med hjemmeinstallasjoner her fra slutten av april. 

I området mellom Mevold-feltet og Eidskrem vil det bli mindre gravearbeid da vi her kommer til å benytte oss av mye eksisterende infrastruktur. Planlagt oppstart av hjemmeinstallasjoner vil her være i løpet av mai. 

Så snart alt er klart for hjemmeinstallasjon på din adresse vil våre montører ta direkte kontakt med deg for å avtale tidspunkt. Vi anbefaler alle å ta en titt på punktene nedenfor vedrørende hjemmeinstallasjon. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :)

Hjemmeinstallasjon:

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.