Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Hungnesmarka

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 4. kvartal 2019

Siste fra fremdriftsloggen

09.10.2019 - Vi er i gang med hjemmeinstallasjoner

Hjemmeinstallasjoner i Hungnesmarka er i gang i Trøavegen, og vil pågå ut oktober. Etter befaring i uke 40, har vi nå definert omfanget av nødvendig graving i øvre del av Hjellhaugen og inn i vestre del av veien. Vi antar at gravestart blir i uke 43. Informasjonsbrev med gravetraséer blir utsendt til alle beboere før gravearbeidet starter.

04.09.2019 - Straks klart for oppkobling i deler av området!

Endelig begynner vi å bli klare til å installere fiber på Hungnesmarka. I løpet av den siste tiden har vi utført en del fiberarbeid. Med det menes at vi har blåst fiber i rør opp til krysset Hungnesmarka/Trøavegen, samt at fiberskjøting er ferdigstilt her. Det betyr at de som har bestilt i Trøavegen vil bli kontaktet av montør (iElektro) i løpet av uke 37 for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

Når det gjelder resten av feltet vil arbeidet med klargjøring for oppkobling pågå utover september. Montør vil ta kontakt med de av dere som har bestilt så snart det er klart for hjemmeinstallasjon. 

Som tidligere nevnt blir det begrenset med gravearbeid i øvre del av Hjellhaugen, her har vi nemlig muligheten til benytte oss av eksisterende fiberrør som er integrert med strømkabel. Dessverre har vi ikke samme mulighet i vestre del av Hjellhaugen, så her må vi utføre gravearbeid. 

Slik gjør du egeninnsats