Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Hungnesmarka

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 1. kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

Informasjon vedrørende koronautbruddet.

I forbindelse med nasjonale og lokale myndigheters påbud og utviklingen av koronautbruddet, ser vi at dette kan medføre forsinkelser i videre utbyggingsarbeid. Vi følger situasjonen nøye og følger de retningslinjer vi til enhver tid blir pålagt.

 

07.05.2020 - Siste innspurt!

Vi har fortsatt noe gjenstående gravearbeid i området, samt at vi også har kunder som venter på installasjon. Alt gjenstående arbeid vil ferdigstilles i løpet av mai. 

 

31.03.2020 - God Påske!

Gjenstående graving i Hungnesmarka vil ferdigstilles i uke 16 (værforbehold). Nedenfor ser du kartusnitt hvor vi har merket av gravetrasè langs rød linje fra punkt A til B.

Resterende kunder planlegger vi å få installert i løpet av april. 

 Kart

 I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :)

 

05.03.2020 - Fremdrift per mars 2020. 

Vi kom i gang med hjemmeinstallasjoner i starten av februar og har så langt koblet opp 15 kunder. For å kunne koble opp gjenstående kunder i området, er vi avhengige av å få utført gravearbeid fra øvre del av Hjellhaugen og videre inn Hjellhaugen Vest. Der vil vi blant annet utføre 3 vegkrysninger. Telen i bakken sitter fremdeles dypt, vi er derfor avhengig av å vente til vi får bedre graveforhold. Vi vil komme ut med mer informasjon når gjenstående gravearbeid igangsettes. 

22.01.2020 - Straks i gang med hjemmeinstallasjoner på Hungnesmarka!

Arbeidet med fiberutbygging på Hungnesmarka nærmer seg endelig sluttfasen, og vi er straks klare for å sette i gang med kundeoppkoblinger/hjemmeinstallasjoner. Vi vil samtidig beklage de forsinkelsene som har oppstått i løpet av utbyggingsprosessen. 

I løpet av de neste ukene vil vår montør og samarbeidspartner Elmo kontakte deg for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Vi vil gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)

 

 

Slik gjør du egeninnsats