Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Hustad/Farstad

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

04.02.2020 - Videre fremdrift per februar 2020!

Som vi tidligere har informert om er størstedelen av feltet oppkoblet. Vi begynner å nærme oss ferdigstillingstilling av feltet. Det gjenstår noen få kundeoppkoblinger, vi ber de det gjelder ta kontakt med oss på fiber@istad.no

Sør i Farstadvegen har vi fortsatt noe gjenstående arbeid. Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på telefon 951 68 568.

12.12.2019 - God Jul!

Størstedelen av feltet Hustad Farstad er nå ferdig utbygd og de fleste har fått Altibox fiberbredbånd i hus, men det gjenstår fortsatt noe fiberarbeid (blåsing og skjøting av fiber) i deler av Nyjordsvegen før vi kan utføre hjemmeinstallasjoner. I tillegg gjenstår det fremføring til kunder sør i Farstadvegen (fra nr. 1154 til nr. 1042). Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på telefon 951 68 568.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! :) 

06.11.2019 - Fremdrift per november 2019!

Store deler av feltet er allerede oppkoblet og de fleste har nå fiberbredbånd og Altibox i hus. 

Gravearbeidet i Nyjordsvegen er nå ferdig, dvs at hovedtraséen er ferdig gravd. Prosjektleder Tor Olaussen vil her ta kontakt med hver enkelt i forhold til å avtale beste egnet trasé for egeninnsats som skal utføres. Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med Tor Olaussen på telefon 951 68 568. 

Veiledning til egeninnsats:
Når gravemannskapet har lagt igjen rørkveil ved tomtegrensen, kan du utføre din egeninnsats. Egeninnsatsen innebærer å lage en føringsveg for rørkveilen frem til nærmeste husvegg, og det er viktig at du får utført denne så snart som mulig.

Start med å rulle ut det oransje røret og legg det der du ønsker å grave. Se til at røret er langt nok. Grav en grøft med dybde på omtrent 20-30cm og rydd grøftebunnen for steiner. Pass på at det ikke blir knekk på røret når det legges i grøften. Ikke kutt røret, men legg igjen hele rørkveilen ved husveggen.

Når røret er gravd frem til husveggen er egeninnsatsen din ferdig. Vår montør vil ta resten av jobben. Han tilpasser fiberrøret og monterer en utvendig fiberboks, foretar hulltaking i vegg og utfører internkabling til hjemmesentral.

Ønsker du mer informasjon vedrørende egeninnsats kan du ta en titt på en liten film her eller lese vår veiledning "Slik gjør du egeninnsats" (denne finner du også under en rød knapp nederst på siden her).

 

09.10.2019 - Gjenstående arbeid i området

Angående gravearbeid i Nyjordsvegen så har vi tidligere estimert at oppstart skulle være i uke 39. Dette arbeidet er dessverre forsinket. Vi venter på å få godkjennelse fra Statens Vegvesen angående skilting og håper å ha dette i orden snarest sånn at vi kan være i gang i løpet av oktober.

Prosjektleder og plan jobber fortsatt med fremføring til kunder sør i Farstadvegen, nr.1154 til nr. 1042. For spørsmål angående plan og fremdrift i dette området, ta kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.  

De fleste i området Hustad Farstad er nå koblet opp men vi har fortsatt noen som gjenstår. De det gjelder vil bli kontaktet direkte av montør (Mifo) i løpet av høsten for avtale om oppkobling. 

 

12.09.2019 - Fortsatt noe gjenstående gravearbeid!

Store deler av området er som tidligere nevnt under oppkobling og mange har allerede fått fiber og Altibox i hus. 

Når det gjelder gravearbeid/pløying har vi noen gjenstående fra Nyjordsvegen nr. 738 til nr. 493. Her vil arbeidet komme i gang i løpet av uke 39. Arbeidet vil pågå ca en måneds tid. 

Prosjektleder og plan jobber fortsatt med fremføring til kunder sør i Farstadvegen, nr.1154 til nr. 1042. For spørsmål angående plan og fremdrift i dette området, ta kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.  

For øvrige kunder i området Hustad Farstad, som fortsatt ikke er oppkoblet, vil dere bli kontaktet direkte av montør (Mifo) i løpet av høsten for avtale om oppkobling. 

 

02.07.2019 - God Sommer!

Oppkoblingsarbeidet pågår for fullt, og store deler av feltet er som tidligere nevnt ferdig oppkoblet. 

Prosjektleder og plan jobber fortsatt med fremføring til kunder sør i Farstadvegen. Her vil prosjektleder ta direkte kontakt med de som har bestilt for å orientere om videre fremdrift. 

Vi vil ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

06.06.2019 - Utbyggingsarbeidet nærmer seg slutten

Store deler av feltet begynner nå å bli ferdig. Alt gravearbeid er fullført bortsett fra graving i Nyjordsvegen fra nr. 746 til nr. 493. Det gjenstår også noen få kunder sør i Farstadvegen, disse vil prosjektleder ta direkte kontakt med for orientering om videre arbeid. 

Flere i området Hustad/Farstad er allerede oppkoblet men det gjenstår fortsatt noen. Våre montører vil ta direkte kontakt med de som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Dette arbeidet vil pågå utover sommeren. 

28.03.2019 - STRAKS APRIL OG VI JOBBER FOR FULLT!

Noen steder er vi godt i gang med installasjoner mens det i enkelte områder av feltet fortsatt gjenstår arbeid før vi kan ta fatt på hjemmeinstallasjoner. Nedenfor kan du se siste status for ulike deler av området Hustad Farstad. 

Langs Farstadvegen fra COOP-butikken til Rødalen og videre til Hostad: På deler av denne strekningen er vi godt i gang med hjemmeinstallasjoner mens det på andre deler av strekningen fortsatt gjenstår en del arbeid. På Rødalen gjenstår det noe skjøtearbeid av fiber, dette vil vi utføre tidlig i April. Gravearbeid fra Farstadvegen nr. 1523 til Farstadvegen nr. 1218, på Hostad, vil vi starte opp med ca. 10 April. Vår målsetting er å begynne med hjemmeinstallasjoner her i løpet av første halvdel av Mai. 

Nyjordsvegen: Her vil vi starte med gravearbeid 1. April. Vi begynner da ved Nyjordsvegen nr. 834 og vil grave oss videre frem til nr.738. Videre har vi som målsetting å begynne med hjemmeinstallasjoner her i slutten av April. Montør vil ta kontakt med de som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Når det gjelder gravearbeid videre, fra Nyjordsvegen nr. 738 og frem til nr. 493, så vil dette utføres i løpet av Mai/Juni og vår målsetting er å komme i gang med hjemmeinstallasjoner her mot slutten av Juni. 

Løkavegen: Her har vi nå koblet opp de fleste og har bare noen ytterst få igjen. Hurra :)

Hustadvegen: Her er vi nå endelig ferdig med alt av gravearbeid og det meste av fremføring av fiber via luft/stolper. Det gjenstår fortsatt fremføring til noen få kunder, disse håper vi på å få klare til hjemmeinstallasjon mot slutten av Mai. 

Holmavegen: Her vil arbeidet med fremføring av fiber gå via både bakke og luft. Det vil derfor bli både gravearbeid og oppheng på stolper fra Holmavegen nr.55 til nr. 112. Dette arbeidet vil påbegynnes første uken i April og vårt mål videre er å starte med hjemmeinstallasjoner i løpet av Mai. 

Arbeidet i området Hustad Farstad har tatt tid, og sikkert litt lengre tid enn de fleste hadde sett for seg. Det er et stort område med en god blanding av både spredtbygd og tettbygd bebyggelse, noe som også er utfordrende når vi skal bygge ut fiber. Men vi vil forsikre dere om at vi står på alt vi kan for å få fullført hele området så snart som mulig. 

Til de av dere som fortsatt venter på oss vil vi gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi nå etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra funksjon, samt større valgfrihet med tanke på tv-kanaler. Det er bare å glede seg :)

 

04.03.2019 - PÅGÅENDE ARBEID

Hustad Farstad er som tidligere nevnt et stort område og vi har fortsatt pågående arbeid i ulike deler. Noen av dere har allerede fått Altibox installert hjemme, mens andre fortsatt venter på at alt skal bli klart til hjemmeinstallasjon/oppkobling. Vi vil forsikre dere om at vi gjør alt vi kan for at vi så snart som mulig kan si at vi har samtlige kunder ferdig installert. Værforholdene har nå også blitt bedre så vi vil straks igangsette deler av gjenstående gravearbeid. Nedenfor kan du se siste status for ulike deler av området.

Langs Farstadvegen fra COOP-butikken til Rødal er vi nå godt i gang med hjemmeinstallasjoner. Våre montører vil ta kontakt med de av dere som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

Fra Rødalen til Hostad vil vi sette i gang med gravearbeidet i slutten av Mars. Målet er videre at vi kan begynne med hjemmeinstallasjoner i løpet av 2.kvartal i henhold til fremdriften på gravearbeidet.

Nyjordsvegen: Her gjenstår det nå gravearbeid fra nr. 493 til nr. 833. Gravearbeidet her vil igangsettes ca 11. Mars. Målet er videre at vi kan begynne med hjemmeinstallasjoner i løpet av 2.kvartal, i henhold til fremdriften på gravearbeidet.

Løkavegen: Her er vi nå ferdig med gravearbeidet og vi er i gang med hjemmeinstallasjoner. Våre montører vil ta kontakt med de av dere som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

Hustadvegen: Her holder vi fortsatt på med graving og oppheng i luft for enkeltkunder langs Hustadvegen. Dette arbeidet vil fortsette fremover, med værforbehold. Målet vårt er å være i gang med hjemmeinstallasjoner i løpet av 1. kvartal 2019. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjon?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Tips om plassering av hjemmesentral
Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

 

16.01.2019 - GODT NYTT ÅR!

Juleferien er over og vi er godt i gang med et nytt år. Vi jobber fortsatt med både graving, skjøting av fiber og hjemmeinstallasjoner. Hustad/Farstad er et stort område og deler av dette arbeidet pågår parallelt, hvilket betyr at mens noen allerede har fått installert Altibox hjemme så er det fortsatt noen steder det gjenstår gravearbeid. Vinter og værforhold legger også noen begrensninger på oss i forhold til arbeidet som skal utføres. 

Langs Farstadvegen fra Rødal til Coop-butikken på Farstad er gravearbeidet nå fullført. Videre jobbes det for fullt med blåsing og skjøting av fiber sånn at vi kan komme i gang med hjemmeinstallasjoner/oppkobling. Våre montører vil ta kontakt med de som har bestilt fra uke 4, for å booke avtale for hjemmeinstallasjon. 

Angående gravearbeid fra Rødalen til Hostad har vi tidligere informert om at vi vil starte opp så fort det lar seg gjøre på nyåret. Dette gravearbeidet vil vi starte opp så snart værforholdene tillater det. 

For kunder på Rødalen så vil våre montører ta kontakt med de som har bestilt i forbindelse med kartlegging av eksisterende rør. 

Angående Nyjordsvegen så har vi fortsatt noe gjenstående gravearbeid. Dette gjelder blant annet graving fra Nyjordsvegen nr. 493 til Nyjordsvegen nr. 848. Dette gravearbeidet vil vi starte opp så snart værforholdene tillater det. 

Løkavegen: Her vi vi starte opp gravearbeidet i uke 4. Så fort vi er ferdige her vil vi fortsette oppover Nyjordsvegen med kombinasjon av graving og pløying. I likhet med flere andre steder må vi også ta værforbehold her. 

Hustadvegen: Arbeidet med graving og oppheng i luft for enkeltkunder langs Hustadvegen vil fortsette fremover, med værforbehold. Estimert levering vil være i løpet av 1. kvartal 2019. 

 

 

20.12.2018 - GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Juleferien er rett rundt hjørnet, men vi har ikke tatt helt fri enda. Status fra 06.12.2018 er fortsatt gjeldende. Angående Løkavegen får vi dessverre ikke startet graving her før jul, men vil i stedet starte opp så tidlig som mulig på nyåret. 

Vi vil ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

06.12.2018 - FREMDRIFT PER DESEMBER 2018.

Vi jobber for fullt med både gravearbeid, blåsing og skjøting av fiber samt at hjemmeinstallasjoner er godt i gang i deler av området. Vinteren er i anmarsj og dette legger noen begrensninger for oss i gravearbeidet.  

Langs Farstadvegen, fra Rødal til Coop-butikken på Farstad pågår det gravearbeid i dag, dette vil fortsette så lenge det er værforhold til å grave. 

Angående gravearbeid fra Rødalen til Hostad har vi bestemt at det vil påbegynnes så fort det lar seg gjøre i 2019. Vinteren er i anmarsj og værforhold legger noen begrensninger for oss. 

Deler av Nyjordsvegen er ferdig gravd, men vi har fortsatt noe igjen. Dette gjelder blant annet graving fra Nyjordsvegen nr. 493 til Nyjordsvegen nr. 848. Denne strekningen vil påbegynnes så fort det lar seg gjøre i 2019. 

Når det gjelder Løkavegen som ligger i tilknytning til Nyjordsvegen har vi som målseting å få begynt graving her før jul. 

Vi har også noe pågående arbeid med graving og oppheng i luft for enkeltkunder langs Hustadvegen. Vår målsetning er få levert til de fleste av kundene her før utgangen av 2018. 

 

Slik gjør du egeninnsats