Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Hustad/Farstad

Fase 4 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2.halvdel 2018/1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

 16.01.2019 - GODT NYTT ÅR!

Juleferien er over og vi er godt i gang med et nytt år. Vi jobber fortsatt med både graving, skjøting av fiber og hjemmeinstallasjoner. Hustad/Farstad er et stort område og deler av dette arbeidet pågår parallelt, hvilket betyr at mens noen allerede har fått installert Altibox hjemme så er det fortsatt noen steder det gjenstår gravearbeid. Vinter og værforhold legger også noen begrensninger på oss i forhold til arbeidet som skal utføres. 

Langs Farstadvegen fra Rødal til Coop-butikken på Farstad er gravearbeidet nå fullført. Videre jobbes det for fullt med blåsing og skjøting av fiber sånn at vi kan komme i gang med hjemmeinstallasjoner/oppkobling. Våre montører vil ta kontakt med de som har bestilt fra uke 4, for å booke avtale for hjemmeinstallasjon. 

Angående gravearbeid fra Rødalen til Hostad har vi tidligere informert om at vi vil starte opp så fort det lar seg gjøre på nyåret. Dette gravearbeidet vil vi starte opp så snart værforholdene tillater det. 

For kunder på Rødalen så vil våre montører ta kontakt med de som har bestilt i forbindelse med kartlegging av eksisterende rør. 

Angående Nyjordsvegen så har vi fortsatt noe gjenstående gravearbeid. Dette gjelder blant annet graving fra Nyjordsvegen nr. 493 til Nyjordsvegen nr. 848. Dette gravearbeidet vil vi starte opp så snart værforholdene tillater det. 

Løkavegen: Her vi vi starte opp gravearbeidet i uke 4. Så fort vi er ferdige her vil vi fortsette oppover Nyjordsvegen med kombinasjon av graving og pløyng. I likhet med flere andre steder må vi også ta værforbehold her. 

Hustadvegen: Arbeidet med graving og oppheng i luft for enkeltkunder langs Hustadvegen vil fortsette fremover, med værforbehold. Estimert levering vil være i løpet av 1. kvartal 2019. 

 

 

20.12.2018 - GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Juleferien er rett rundt hjørnet, men vi har ikke tatt helt fri enda. Status fra 06.12.2018 er fortsatt gjeldende. Angående Løkavegen får vi dessverre ikke startet graving her før jul, men vil i stedet starte opp så tidlig som mulig på nyåret. 

Vi vil ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

06.12.2018 - FREMDRIFT PER DESEMBER 2018.

Vi jobber for fullt med både gravearbeid, blåsing og skjøting av fiber samt at hjemmeinstallasjoner er godt i gang i deler av området. Vinteren er i anmarsj og dette legger noen begrensninger for oss i gravearbeidet.  

Langs Farstadvegen, fra Rødal til Coop-butikken på Farstad pågår det gravearbeid i dag, dette vil fortsette så lenge det er værforhold til å grave. 

Angående gravearbeid fra Rødalen til Hostad har vi bestemt at det vil påbegynnes så fort det lar seg gjøre i 2019. Vinteren er i anmarsj og værforhold legger noen begrensninger for oss. 

Deler av Nyjordsvegen er ferdig gravd, men vi har fortsatt noe igjen. Dette gjelder blant annet graving fra Nyjordsvegen nr. 493 til Nyjordsvegen nr. 848. Denne strekningen vil påbegynnes så fort det lar seg gjøre i 2019. 

Når det gjelder Løkavegen som ligger i tilknytning til Nyjordsvegen har vi som målseting å få begynt graving her før jul. 

Vi har også noe pågående arbeid med graving og oppheng i luft for enkeltkunder langs Hustadvegen. Vår målsetning er få levert til de fleste av kundene her før utgangen av 2018. 

 

 

14.11.2018 - VIDERE FREMDRIFT

Vi har fortsatt noe gravearbeid som gjenstår. Dette er langs Farstadvegen fra Rødalen mot Hostad, og deler av Nyjordsvegen. Gravearbeidet på disse stedene pågår per i dag og vil fortsette utover neste år. Estimert levering vil her bli 2019 når vi har fått alt av infrastruktur på plass.

Av annet gravearbeid vil strekningen langs Farstadvegen, fra Farstad boligfelt til Rødalen bli påbegynt i uke 47 med målsetting om å få fullført all graving her i løpet av 2018. 

Vi er som tidligere nevnt også godt i gang med installasjonsarbeidet i deler av området. Se oppdatering fra 13.09.2018 nedenfor. Målsettingen vår er her å få flest mulig koblet opp i løpet av 2018. Våre montører vil ta kontakt med de som har bestilt for å avtale tidspunkt for installasjon. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjon?

I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Tips om plassering av hjemmesentral

Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

For informasjon om hjemmesentralen, ta en titt her

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?

Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

 

13.09.2018 - OPPKOBLINGSARBEIDET ER I GANG

Størsteparten av gravearbeidet er nå fullført, men vi har fortsatt noe gjenstående graving bl.a på hovedtraséen ved Hustad Bygdehus. Her måtte vi endre på noe av traséen pga arkeologiske registreringer.

Noden/sentralen er satt i drift og vi er endelig i gang med kundeinstallasjoner.

Kundeinstallasjoner på deler av Hustadvegen mot Farstad, samt Stemmavegen, Stemsvegen, Stiasvingen og Brenslestien er planlagt fra uke 39. Det samme gjelder også Holmavegen, Flønesvegen og Røysvegen. 

Når det gjelder Hustad boligfelt planlegger vi å komme i gang med kundeinstallasjoner fra uke 42/43.

Våre montører vil ta kontakt med de som har bestilt for å avtale tidspunkt for installasjon. 

Angående gjenstående gravearbeid vil vi fortsatt ha graveaktivitet utover høsten langs deler av Farstadvegen fra Farstad, og på Farstadvegen mot Hostad, samt langs Ny-Jordsvegen fra Hustad. Forventet tidspunkt for kundeinstallasjoner her vil vi komme nærmere tilbake til. 

NÅR SKAL JEG SI OPP MITT NÅVÆRENDE ABONNEMENT?

Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling/installasjon fra Istad Fiber. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

Slik gjør du egeninnsats