Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Istadlia Øverlia

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 3. kvartal 2020/1. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

13.10.2020 - Fremdrift per oktober 2020!

Vi jobber for fullt men er noe forsinket med pløying av rør langs Steinløysvegen, vi planlegger å være i gang med dette i uke 42.

Når det gjelder utført graving langs Istadvegen (strekningen mellom nr. 1089 – 1159), må dessverre denne traséen legges om. Vi klarte ikke å tilfredsstille Fylkeskommunens krav om graving langt nok unna vegkant. Vi søker nå Telenor om å benytte eksisterende rør på jordet ovenfor vegen på denne distansen.

Alt arbeid med strekking av fiberkabel i luft er ferdigstilt. Arbeidet med fibernoden (sentralen) i Hatlabakken begynner i uke 42 (fundamentering). Vår målsetting er fortsatt å starte oppkobling av kunder på senhøsten.

Vi ber kunder som har spørsmål angående egeninnsats (graving) inn til husvegg, om å kontakte prosjektleder Richard Aarø direkte på tlf. 48 49 49 00. Ta også gjerne en titt på den røde knappen under her "Slik gjør du egeninnsats"

 

14.09.2020 - Utbyggingsarbeidet er godt i gang!

Siden sist har det skjedd mye i området. Mesteparten av all strekking av fiber i luft er utført. Gravearbeidet er også godt i gang. Hele Istadlivegen er ferdig gravd. Per i dag utfører vi resterende graving/pløying langs Istadvegen (strekningen mellom nr. 1089 - 1159), samt Steinløysvegen. Når det gjelder Øvre Istad veg vil det ikke bli utført gravearbeid her da vi benytter kabel i luft fra nedsiden (Istadvegen) for å koble opp kunder. 

Når vi har fått utført all strekking av fiberkabel samt gravearbeid (legging av rør i bakken) vil vi ta fatt på arbeidet med skjøting og blåsing av fiber i alle lagte rør. I tillegg skal vi også etablere en sentral (nodehytte) i Hatlabakken, nedenfor Botterlivegen. Fundamentering og oppsetting av sentralen/noden vil skje i begynnelsen av oktober.

Alt i alt går prosjektet i hht plan, og vår målsetting er å starte oppkobling av kunder på senhøsten. Dersom du har noen spørsmål angående egeninnsats (graving) inn til husvegg kan du gjerne ta kontakt med prosjektleder Richard Aarø direkte på telefon 48 49 49 00. Vi oppfordrer dere også til å ta en titt på den røde knappen under her "Slik gjør du egeninnsats"

 

Slik gjør du egeninnsats