Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi planlegger av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Istadlia Øverlia

Fase 3 Planlegging
illustrasjon_2.jpg Estimert levering: 3. kvartal 2020/1. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

07.07.2020 - God sommer! 

Som kjent har vi vedtatt utbygging av fiberbredbånd til Istadlia/Øverlia. Per i dag er vi i full gang med planlegging og prosjektering av området. Oppstart av arbeidet vil komme i gang etter sommerferien og dersom alt går som planlagt vil vi være klare til å installere de første kundene i løpet av senhøsten. 

Vi gleder oss og vil ønske dere alle en riktig god sommer :)

Slik gjør du egeninnsats