Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Jendem

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

21.05.2019 - Videre fremdrift per mai 2019

Vi har noen forsinkelser i arbeidet i forhold til tidligere estimert fremdrift, dette medfører blant annet at forventet oppstart av hjemmeinstallasjoner vil først være i løpet av 3. kvartal 2019. Arbeidet med fremføring av hovedfiber pågår fortsatt og forventes å være ferdig i løpet av juni/juli. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart arbeidet med fremføring av hovedfiber er utført. 

18.03.2019 - Vi er i gang med utbygging til Jendem!

Arbeidet med  fremføring av hovedkabel til Jendem fra Aureosen har startet og vil pågå  utover våren til slutten av Mai. Oppheng av fiberkabler på stolper vil starte fra midten av Mars i Jendemsbukta og fortsette videre i Vorpebakken og Hoemsvegen.

Gravearbeidet lokalt på Jendem har planlagt oppstart tidlig i April og vil pågå parallelt med de øvrige arbeidene.

Fræna kommune VA utfører gravearbeidet i Småskara og vi vil samordne arbeidet her med Fræna kommune.

Planlagt oppstart av hjemmeinstallasjoner vil være fra første halvdel av Juni.

Slik gjør du egeninnsats