Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Jendem

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

12.09.2019 - Videre fremdrift per september!

Arbeidet med fremføring av hovedfiber er ferdig utført og node (sentral) er på plass. 

Porsmyra, Småskara og Kvernhushaugen: Samordningsprosjektet med Fræna Kommune er fortsatt forsinket, men vi håper å komme i gang snarest. 

Jendemsbukta og Vorpebakken: Tilførsel av hovedfiber er på plass. Vi har fortsatt noe gjenstående gravearbeid, dette vil bli fullført i løpet av september. Så snart dette er på plass kan vi starte med fiberarbeid (blåsing av fiber i rør og skjøting av fiber). 

Nybyggervegen, Furualléen og Bjørkefaret: Vi er i gang med deler av fiberarbeidet (blåsing og skjøting av fiber i rør), men det er fortsatt noe gravearbeid som gjenstår i Nybyggervegen. Estimert tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon vil være i løpet av høsten 2019. 

Hoemsvegen og Bygdavegen: Alt av gravearbeid og oppheng av fiber på stolper er nå fullført. Estimert oppstart av oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner vil være i løpet av oktober. 

Plassering av hjemmesentral
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

 

 

13.08.2019 - Ferien er over og vi jobber for fullt!

Arbeidet med fremføring av hovedfiber pågår fortsatt. Node (sentral) er på plass i Jendemsvegen/Hoemsvegen. 

Porsmyra, Småskara og Kvernhushaugen: Samordningsprosjektet med Fræna Kommune er fortsatt forsinket, men vi håper å komme i gang snarest. 

Nybyggervegen, Furualléen og Bjørkefaret: Her har vi nå fått på plass fiberskap og vi vil dermed være i gang med blåsing og skjøting av fiber i løpet av kort tid.

Hoemsvegen og Bygdavegen: Arbeidet med oppheng av fiber på stolper er nå fullført. Vi har også pågående gravearbeid i Bygdavegen. 

Estimert oppstart av oppkobling/hjemmeinstallasjoner vil være i løpet av september. 

 

02.07.2019 - God sommer!

Arbeidet med fremføring av hovedfiber pågår fortsatt og vil fortsette utover sommeren.

Porsmyra, Småskara og Kvernhushaugen: Samordningsprosjektet med Fræna Kommune angående fellesgrøft er forsinket, vi håper å komme i gang med dette snarest. 

Nybyggervegen, Furualléen og Bjørkefaret: Her har vi nå bestemt å ta i bruk eksisterende infrastruktur. 

Hoemsvegen og Bygdavegen: Arbeidet med oppheng av fiberkabler på stolper pågår. 

I mellomtiden vil vi ønsker dere alle en riktig god sommer :)

21.05.2019 - Videre fremdrift 

Vi har noen forsinkelser i arbeidet i forhold til tidligere estimert fremdrift, dette medfører blant annet at forventet oppstart av hjemmeinstallasjoner vil først være i løpet av 3. kvartal 2019. 

Arbeidet med fremføring av hovedfiber fra Aureosen til Åndal og videre til Jendem pågår fortsatt og forventes å være ferdig i løpet av juni/juli. Plassering av noden (sentralen) på Jendem er avklart, og vi håper å ha satt denne i drift når fremføring av hovedfiber er fullført. 

I Porsmyra, Småskara og Kverhushaugen vil vi starte opp arbeidet ca rundt 10. juni. Her vil det være samordningsprosjekt med Fræna Kommune med felles grøft for flere kabeleiere. 

I Nybyggervegen, Furualléen og Bjørkefaret vil vi benytte eksisterende infrastruktur så langt det går, sånn sett vil det bli mindre gravearbeide her. Arbeidet med å sjekke eksisterende infrastruktur/rør pågår. 

Oppheng av fiberkabler på stolper er fullført i Vorpebakken og Jendemsbukta. I Hoemsvegen vil vi påbegynne dette arbeidet i løpet av kort tid. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart arbeidet med fremføring av hovedfiber er utført. 

18.03.2019 - Vi er i gang med utbygging til Jendem!

Arbeidet med  fremføring av hovedkabel til Jendem fra Aureosen har startet og vil pågå  utover våren til slutten av Mai. Oppheng av fiberkabler på stolper vil starte fra midten av Mars i Jendemsbukta og fortsette videre i Vorpebakken og Hoemsvegen.

Gravearbeidet lokalt på Jendem har planlagt oppstart tidlig i April og vil pågå parallelt med de øvrige arbeidene.

Fræna kommune VA utfører gravearbeidet i Småskara og vi vil samordne arbeidet her med Fræna kommune.

Planlagt oppstart av hjemmeinstallasjoner vil være fra første halvdel av Juni.

Slik gjør du egeninnsats