Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Jendem

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

04.02.2020 - Fremdrift per februar!

Oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner i boligfeltene pågår for fullt. Våre montører fra iElektro tar direkte kontakt så snart alt er klart for hjemmeinstallasjon på din adresse.

Arbeidet med fremføring av rør til husvegg pågår og vil fortsette så sant værforholdene tillater det. 

I Depelhaugvegen har vi kommet godt i gang med fiberarbeidet, men har fått utfordringer med eksisterende infrastruktur i forbindelse med tilførsel, dette medfører noe forsinkelser.

Før hjemmeinstallasjonen anbefaler vi deg å lese gjennom følgende: 

Hva inngår i hjemmeinstallasjon?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Tips om plassering av hjemmesentral
Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik gjør du egeninnsats