Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Ås/Løset

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

13.08.19 - Ferien er over og vi jobber for fullt!

Pga ferie har vi dessverre fortsatt ikke fått i orden tillatelse til fremføring over stolper i Jakobvegen. Vi venter fortsatt på godkjenning og håper vi har dette i orden i løpet av kort tid. 

Når det gjelder øvre del av feltet (Ås) vil vi starte gravearbeidet her i løpet av september. 

02.07.2019 - God Sommer!

Vi jobber fortsatt med å få tillatelse til fremføring over stolper i Jakobvegen, og håper vi snart har dette i orden. 

Når det gjelder øvre del av feltet (Ås) vil vi som tidligere nevnt påbegynne utbyggingsarbeidet her i løpet av høsten 2019. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

06.06.2019 - Fremdrift per juni 2019

Vi er i gang med hjemmeinstallasjoner/oppkoblinger i deler av feltet. Arbeidet i Jakobvegen vil påbegynnes så snart vi har tillatelse til fremføring over stolper i orden. 

Angående øvre del av feltet (Ås) vil vi påbegynne arbeidet i løpet av høsten 2019.

 

19.03.2019 - FREMDRIFT PER MARS 2019

Gravearbeidet er ferdig utført i deler av Løsetvegen og vil fortsette videre i Jakobvegen. I tillegg vil arbeidet i Åsvegen påbegynnes i løpet av 2. kvartal. 

21.02.2019 - Godt i gang!

Vi er som tidligere nevnt godt i gang med arbeidet på Ås/Løset. Gravearbeidet pågår parallelt med fremføring av fiber via stolper. De første kundene er allerede oppkoblet og vi jobber for fullt for å få samtlige kunder klare for installasjon i løpet av 2. kvartal. 

15.01.2019 - Godt Nytt År!

Juleferien er over og vi er godt i gang med 2019. Istad Fiber ser frem til videre utbygging av fiber til Ås/Løset i 2019. 

Vi er godt i gang med arbeidet og har nå gravd ferdig hovedtilførselen av fiber til Løset. Videre gjenstår det noe gravearbeid samt oppheng av fiber i stolper, dette arbeidet vil fortsette utover vinteren så lenge værforholdene tillater det. 

20.12.2018 - God Jul & Godt Nytt År!

Gravearbeidet og oppheng av fiber på stolper er påbegynt, og arbeidet vil fortsette i Januar 2019. 

Vi vil ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

14.11.2018 - Utbyggingsarbeidet er i gang.

Prosjekt/traséplan for området er ferdig utarbeidet og vi starter utbyggingsarbeidet i uke 48. Arbeidet med fremføring av fiber vil foregå både via stolper/luft samt graving i bakke.

 

Slik gjør du egeninnsats