Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Løset

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2018

Siste fra fremdriftsloggen

14.11.2018 - Utbyggingsarbeidet er i gang.

Prosjekt/traséplan for området er ferdig utarbeidet og vi starter utbyggingsarbeidet i uke 48. Arbeidet med fremføring av fiber vil foregå både via stolper/luft samt graving i bakke.

 

Slik gjør du egeninnsats