Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Ås/Løset

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

09.10.2019 - Fremdrift per oktober

Fremføring av fiber i Jakobvegen er nå fullført og vi er klare til å sette i gang med oppkobling/hjemmeinstallasjoner. Så snart alt er klart for hjemmeinstallasjon vil våre montører (Relacom) ta direkte kontakt med de som har bestilt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Nedenfor kan du lese litt om hva som kan være greit å vite i forkant av hjemmeinstallasjon. 

Når det gjelder øvre del av feltet (Ås) satser vi på å være i gang med gravearbeidet her i løpet av oktober/november.

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

12.09.2019 - Videre fremdrift per september. 

Tillatelse til fremføring over stolper i Jakobvegen er i orden og arbeidet med dette er i gang. 

Når det gjelder øvre del av feltet (Ås) vil gravearbeidet komme i gang i løpet av oktober. 

13.08.19 - Ferien er over og vi jobber for fullt!

Pga ferie har vi dessverre fortsatt ikke fått i orden tillatelse til fremføring over stolper i Jakobvegen. Vi venter fortsatt på godkjenning og håper vi har dette i orden i løpet av kort tid. 

Når det gjelder øvre del av feltet (Ås) vil vi starte gravearbeidet her i løpet av september. 

02.07.2019 - God Sommer!

Vi jobber fortsatt med å få tillatelse til fremføring over stolper i Jakobvegen, og håper vi snart har dette i orden. 

Når det gjelder øvre del av feltet (Ås) vil vi som tidligere nevnt påbegynne utbyggingsarbeidet her i løpet av høsten 2019. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

06.06.2019 - Fremdrift per juni 2019

Vi er i gang med hjemmeinstallasjoner/oppkoblinger i deler av feltet. Arbeidet i Jakobvegen vil påbegynnes så snart vi har tillatelse til fremføring over stolper i orden. 

Angående øvre del av feltet (Ås) vil vi påbegynne arbeidet i løpet av høsten 2019.

 

19.03.2019 - FREMDRIFT PER MARS 2019

Gravearbeidet er ferdig utført i deler av Løsetvegen og vil fortsette videre i Jakobvegen. I tillegg vil arbeidet i Åsvegen påbegynnes i løpet av 2. kvartal. 

21.02.2019 - Godt i gang!

Vi er som tidligere nevnt godt i gang med arbeidet på Ås/Løset. Gravearbeidet pågår parallelt med fremføring av fiber via stolper. De første kundene er allerede oppkoblet og vi jobber for fullt for å få samtlige kunder klare for installasjon i løpet av 2. kvartal. 

15.01.2019 - Godt Nytt År!

Juleferien er over og vi er godt i gang med 2019. Istad Fiber ser frem til videre utbygging av fiber til Ås/Løset i 2019. 

Vi er godt i gang med arbeidet og har nå gravd ferdig hovedtilførselen av fiber til Løset. Videre gjenstår det noe gravearbeid samt oppheng av fiber i stolper, dette arbeidet vil fortsette utover vinteren så lenge værforholdene tillater det. 

20.12.2018 - God Jul & Godt Nytt År!

Gravearbeidet og oppheng av fiber på stolper er påbegynt, og arbeidet vil fortsette i Januar 2019. 

Vi vil ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

14.11.2018 - Utbyggingsarbeidet er i gang.

Prosjekt/traséplan for området er ferdig utarbeidet og vi starter utbyggingsarbeidet i uke 48. Arbeidet med fremføring av fiber vil foregå både via stolper/luft samt graving i bakke.

 

Slik gjør du egeninnsats