Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Male, Vikan og Bergset

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 3. kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

 

04.12.2020 - Fremdrift per desember 2020!

Siste måned er det koblet opp flere kunder i området Bergset-Vikan. Det er fremdeles noen kunder som gjenstår. Disse blir fortløpende booket for hjemmeinstallasjon. Som nevnt tidligere, kan det bli noe ekstra graving eller strekking av fiber parallelt med eksisterende strømkabler.

 

06.11.2020 - Fremdrift per november 2020!

Arbeidet med å koble opp resterende kunder i områder fortsetter. Vi har nettopp hatt en gjennomgang med hovedentreprenør, OneCo (tidligere Relacom) angående gjenstående arbeid. I tillegg til opprinnelige kunder, har det også kommet til nye kunder på fiber. I den forbindelse kan det bli noe ekstra graving eller strekking av fiber parallelt med eksisterende strømkabler.

 

13.10.2020 - Oppkobling pågår.

Siden de tekniske problemene ble løst før sommerferien, har flere kunder i området blitt koblet opp. Resterende kunder kobles opp kontinuerlig utover høsten.

 

14.09.2020 - Fremdrift høsten 2020!

Siden sist har flere av dere blitt koblet opp, men det gjenstår fortsatt noen. Arbeidet med oppkoblinger vil foregå utover høsten og våre montører vil ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

 

07.07.2020 - God sommer!

Arbeidet med feilretting er ferdig utført!! Vi beklager på det sterkeste at dette har tatt særdeles lang tid å få rettet opp i, men nå har vi endelig alt i orden og kan sette i gang oppkoblingsarbeidet av resterende kunder. Oppkoblingsarbeidet vil foretas utover sommeren. Så snart alt er klart på din adresse vil våre montører ta kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjone. Lurer du på noe angående hjemmeinstallasjon anbefaler vi deg å ta en titt her 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

09.06.2020 - Fremdrift per juni!

Arbeidet med feilretting vil fortsette utover sommeren. Vår målsetting er fortsatt å få koblet opp resterende kunder i løpet av sommeren. 

 

07.05.2020 - Fremdrift per mai!

Vi har fått utført en del av de tekniske problemene den siste måneden, samt koblet opp flere kunder, men fortsatt gjenstår det noe arbeid med feilretting. Vår målsetting er å ferdigstille alt resterende arbeid i området samt få alle oppkoblet i løpet av sommeren. 

 

31.03.2020 - God Påske!

Arbeidet med feilrettinger pågår fremdeles. På grunn av tekniske utfordringer og ressursmangel, får vi dessverre ikke koblet opp de siste kundene før i april/mai.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :) 

 

05.03.2020 - Fremdrift per mars!

Vi har som kjent slitt med tekniske utfordringer i området og arbeidet med feilretting har pågått for fullt den siste måneden. Vi har per i dag koblet opp halvparten av de utestående kundene og vi forventer å kunne koble opp resterende kunder i løpet av mars. 

 

04.02.2020 - Fremdrift per februar!

Vi er i full gang med feilrettinger i området, og vil straks sette igang arbeidet med å koble opp de kundene som gjenstår. Vår målsetting er å få ferdigstilt dette arbeidet i løpet av 1. kvartal 2020. 

 

12.12.2019 - God Jul!

Arbeidet med feilretting av tekniske problemer i området er som tidligere nevnt utsatt til nyåret. I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! :)

 

06.11.2019 - Fremdrift per november!

Som vi tidligere har nevnt har vi dessverre hatt noen større utfordringer med signal i området. På grunn av omfanget av disse tekniske problemene med gjenstående oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner på Bergset, Vikan og Male, må vi dessverre utsette feilrettingen til nyåret. Utbyggingen på Drogen er derimot igangsatt. For øyeblikket er det usikkert om vi rekker å koble opp kunder her inneværende år, men vi jobber for fullt og vil gjøre det vi kan for å få det til. 

 

09.10.2019 - Fremdrift per oktober!

Noen flere kunder i området er koblet opp den siste tiden, men dessverre så gjenstår det fortsatt en del kunder relatert til utfordringer med signal. Arbeidet med å løse disse problemene blir intensivert i uke 43 og 44. Da blir Bergset prioritert.

Utbyggingen på Drogen har foreløpig vært utsatt pga. lavt antall kunder, men nå har vi lyktes med å få tilstrekkelig interesse for utbygging av fiber. Noe som gjør at arbeidet her vil starte i slutten av oktober. Vår målsetting er å koblet opp kunder her i løpet av november.

 

14.08.2019 - Fortsatt noe oppkoblingsarbeid som gjenstår.

Gjennom sommeren har vi fått koblet opp noen flere kunder i området, men fortsatt gjenstår det ca 20% som enda ikke er koblet opp. De fleste av gjenstående kunder befinner seg på Bergset der vi har hatt de største tekniske utfordringene (som nevnt tidligere). Vi vil forsikre dere om at vi gjør alt vi kan for å få fortgang i dette arbeidet og vil gjøre vårt ytterste for få gjenstående kunder koblet opp i løpet av august måned. 

 

02.07.2019 - God Sommer!

Den siste tiden har vi dessverre igjen opplevd ytterlige utfordringer med fiberskjøter i området. Dette, sammen med noe begrenset installasjonskapasitet, har beklageligvis medført at vi er noe forsinket med gjenstående oppkoblingsarbeid. Men til tross for sommer så tar vi ikke ferie og vi vil forsikre dere om at vi gjør alt vi kan for å få fortgang i dette arbeidet. Per i dag har vi ca 70% av området ferdig oppkoblet. Resterende kunder som fortsatt venter på oppkobling/hjemmeinstallasjon har vi som målsetting å få ferdigstilt før utgangen av august. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

23.05.2019 - Vi nærmer oss fullført arbeid

Hjemmeinstallasjoner pågår i hele området, og vil bli ferdigstilt i løpet av juni. 

 

30.04.2019 - FREMDRIFT PER APRIL/MAI 2019. 

Vi har som tidligere nevnt her hatt noen tekniske utfordringer i området, disse er nå bortimot løst, og vi kan endelig fortsette med oppkoblingsarbeidet og starte opp igjen med hjemmeinstallasjoner i uke 19. Dere som allerede har fått montert opp utstyr hjemme vil bli prioritert. Som vi tidligere har informert om vil våre montører ta kontakt med dere som har bestilt for å booke tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

Følgende montørselskap vil være i de ulike områdene av feltet:

Bergset og Vikan - iElektro

Male - Mifo

Hva inngår i hjemmeinstallasjon?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Tips om plassering av hjemmesentral
Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

For informasjon om hjemmesentralen, ta en titt her

Vi gleder oss til å levere tv og bredbånd til Male, Vikan og Bergset
Nå er det ikke lenge igjen før dere er koblet opp. Vi gleder oss til å levere en innholdsrik tv-løsning, og internett med super hastighet som lar 1,2 millioner nordmenn se tv, strømme, surfe og spille så mye de orker. Ta gjerne en titt her og se hva dere har i vente av blant annet nye Altibox TV.  

 

15.04.2019 - GOD PÅSKE!

Vi nærmer oss ferdig utbygd i hele området Male, Vikan og Bergset. Vi har fortsatt noe grave- og skjøtearbeid som gjenstår i enkelte deler av området, men dette er såpass lite og vi er i prinsippet klar til å begynne med oppkobling/hjemmeinstallasjon av resterende kunder. Dessverre viser det seg at vi fremdeles har noen tekniske utfordringer med å få signalet frem til kundene våre. I andre halvdel av uken før påske brukte vi mye tid på feilsøking, men selve jobben med utbedring/feilretting får vi dessverre ikke ferdigstilt før etter påske. Dette betyr at vi IKKE får koblet opp flere kunder før i uke 17.

Det vi derimot vil gjøre er å kontakte flere av dere som har bestilt i løpet av de tre arbeidsdagene i uke 16, samt rett over påske, med tilbud om å sette opp utstyr/utføre hjemmeinstallasjon (en såkalt kaldinstallasjon). Dette betyr at vi setter opp utstyr men at du som kunde ikke går aktiv pga mangel på signal. Vi vil som nevnt fortsette med utbedring/feilretting av tekniske utfordringer så fort vi er ferdig med påskeferien. Dette betyr at dere som eventuelt får hjemmeinstallasjon rett før påske vil ikke bli aktivert før feilretting er utført over påske. Vi beklager de ulemper dette medfører. 

I mellomtiden håper vi at dere nyter godværet og har en riktig god påske :)

 

10.03.2019 - FREMDRIFT PER MARS 2019.

I de siste ukene har vi dessverre opplevd tekniske problemer med fiberen i området rundt noden på Bergset. Feilen ble lokalisert og skyldtes en skade på hovedkabel. Operasjonen med utkobling av eksisterende kunder, utskifting og skjøting av ny hovedkabel, ble ferdigstilt 6. mars. Dette har medført at ytterligere hjemmeinstallasjoner/oppkobliner på Bergset, samt oppstart hjemmeinstallasjoner på Vikan og Male, er noe forsinket. Vi beklager dette. I uke 11 gjenopptar vi hjemmeinstallasjonene på Bergset. Kunder vil bli kontaktet fortløpende av montør for booking av avtale om hjemmeinstallasjon.

Nevnte fiberskade har derimot IKKE fått konsekvenser for strekking av fiber inn til kunder på Vikan og Male. Her er jobben 95% ferdig. Det innebærer at vi straks starter opp med hjemmeinstallasjoner i disse områdene. Vår målsetting er at dere vil bli kontaktet av montør i løpet av de to nærmeste ukene, for booking av avtale om hjemmeinstallasjon.

Mens dere venter vil vi gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra funksjon, samt større valgfrihet med tanke på tv-kanaler. Det er bare å glede seg :)

 

05.02.2019 - STRAKS KLART FOR OPPKOBLING PÅ MALE OG VIKAN

Arbeidet med fiberutbyggingen på Male og Vikan nærmer seg nå oppkoblingsfasen. Fibernoden i nedre del på Bergset er koblet opp og kundeinstallasjoner der er godt i gang. I uke 7 begynner vi strekking av fiber fra hovedtilførselen og inn til kunder på Male og Vikan. Kundeinstallasjoner vil pågå fortløpende etter at kundestrekk er ferdig.

De fleste av kundene på Male og Vikan vil få fiberkabel strekt inn via luft, dvs. parallelt med strømkabel og inn på husvegg. De som ikke har denne muligheten, må selv sørge for å utføre egeninnsatsen (graving av rørkveil inn til husvegg). Lurer du på hvordan du skal gjøre egeninnsatsen se vår link nederst her "Slik gjør du egeninnsats". Vi ber om at dette gjøres så snart som mulig etter at rørkveil er lagt ut til din tomtegrense. Det er viktig at dette er klart til montøren kommer. 

Per i dag estimerer vi at de første kundene på Male og Vikan vil bli kontaktet av våre montører i løpet av Februar. De vil da kunne avtale konkret tidspunkt for hjemmeinstallasjon. På Male vil det være montører fra MIFO AS, og på Vikan vil det være montører fra iElektro AS. 

Plassering av hjemmesentral
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander.

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder og Wifi Pluss kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

 

16.01.2019 - GODT NYTT ÅR!

Juleferien er over og vi er godt i gang med det nye året. Som tidligere nevnt (status per Desember 2018) fikk vi på plass noden vår på Bergset. Denne ble koblet opp like før jul og er nå klar til å forsyne kunder på Bergset, Vikan og Male. Store deler av Bergset har nå fått strekt fiberkabel inn til husene. Arbeidet nå fremover vil være å skjøte fiber. Kunder nærmest noden, i nedre del av Bergset (sør), er de første som blir klare til hjemmeinstallasjon/oppkobling. Disse vil bli kontaktet av montør i uke 3, for å avtale konkret tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Resterende kunder på Bergset blir koblet opp de påfølgende ukene. Vi har som målsetting å få koblet opp de aller fleste kundene på Bergset i løpet av Januar. Montørbrev ble i slutten av uke 2 utsendt kunder på Bergset per post.

Parallelt med arbeidet som pågår på Bergset, vil det straks påbegynnes strekking av fiber inn til kunder på Male. Vi vil i første omgang begynne med kunder i området rundt grendahuset, deretter Maleremvegen og kunder langs Malevegen mellom Sagelva og til krysset Ruggvegen. For kunder i nevnte områder er vår målsetting å få koblet opp disse i løpet av Februar. Når det gjelder kunder i Hustadresvegen og Askvågen gjenstår det noe gravearbeid. Dette gravearbeidet vil vi starte opp med så snart værforholdene tillater det. 

 

19.12.2018 - STATUS PER DESEMBER 2018

De siste to ukene har vi jobbet med å skjøte hovedfiber fra Hustad til Bergset (node), graveaktiviteter på Male samt strekking av fiberkabel (langs strømkablene) til kunder på Bergset. 

Som indikert i forrige oppdatering fra 11.12.2018, så er vi dessverre blitt forsinket i arbeidet. Vi hadde et stort ønske om å få koblet opp enkeltkunder på Bergset og Male før jul, men ser nå at vi dessverre ikke vil få dette til. Vi beklager dette, men vi vil starte oppkoblingsarbeidet av kunder rett over nyttår. Ny og mer detaljert informasjon kommer medio Januar 2019. 

Vi vil også ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

11.12.2018 - DET NÆRMER SEG OPPKOBLING

Fremføring av hovedfiber gjennom hele området, fra Male, gjenom Vikan og ned til Bergset er nå fullført og nodehytte er plassert på Bergset. 

Vi jobber nå med skjøting og fiberstrekk på avgreninger (lavspent strømstolper) mot kunder på Bergset, og vil straks være i gang med dette på Male også. 

De siste ukene har vi dessverre blitt noe forsinket i arbeidet, vi vil av den grunn ikke få koblet opp så mange kunder før jul som opprinnelig planlagt. I løpet av uke 50 og 51 vil vi kunne koble opp enkeltkunder på Bergset og Male. Disse vil bli kontaktet av våre montører i forkant. Resterende kunder i dette området, samt kunder på Vikan blir koblet opp fortløpende fra nyåret. 

Slik gjør du egeninnsats