Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Male, Vikan og Bergset

Fase 4 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

05.02.2019 - STRAKS KLART FOR OPPKOBLING PÅ MALE OG VIKAN

Arbeidet med fiberutbyggingen på Male og Vikan nærmer seg nå oppkoblingsfasen. Fibernoden i nedre del på Bergset er koblet opp og kundeinstallasjoner der er godt i gang. I uke 7 begynner vi strekking av fiber fra hovedtilførselen og inn til kunder på Male og Vikan. Kundeinstallasjoner vil pågå fortløpende etter at kundestrekk er ferdig.

De fleste av kundene på Male og Vikan vil få fiberkabel strekt inn via luft, dvs. parallelt med strømkabel og inn på husvegg. De som ikke har denne muligheten, må selv sørge for å utføre egeninnsatsen (graving av rørkveil inn til husvegg). Lurer du på hvordan du skal gjøre egeninnsatsen se vår link nederst her "Slik gjør du egeninnsats". Vi ber om at dette gjøres så snart som mulig etter at rørkveil er lagt ut til din tomtegrense. Det er viktig at dette er klart til montøren kommer. 

Per i dag estimerer vi at de første kundene på Male og Vikan vil bli kontaktet av våre montører i løpet av Februar. De vil da kunne avtale konkret tidspunkt for hjemmeinstallasjon. På Male vil det være montører fra MIFO AS, og på Vikan vil det være montører fra iElektro AS. 

Plassering av hjemmesentral
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander.

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder og Wifi Pluss kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

 

16.01.2019 - GODT NYTT ÅR!

Juleferien er over og vi er godt i gang med det nye året. Som tidligere nevnt (status per Desember 2018) fikk vi på plass noden vår på Bergset. Denne ble koblet opp like før jul og er nå klar til å forsyne kunder på Bergset, Vikan og Male. Store deler av Bergset har nå fått strekt fiberkabel inn til husene. Arbeidet nå fremover vil være å skjøte fiber. Kunder nærmest noden, i nedre del av Bergset (sør), er de første som blir klare til hjemmeinstallasjon/oppkobling. Disse vil bli kontaktet av montør i uke 3, for å avtale konkret tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Resterende kunder på Bergset blir koblet opp de påfølgende ukene. Vi har som målsetting å få koblet opp de aller fleste kundene på Bergset i løpet av Januar. Montørbrev ble i slutten av uke 2 utsendt kunder på Bergset per post.

Parallelt med arbeidet som pågår på Bergset, vil det straks påbegynnes strekking av fiber inn til kunder på Male. Vi vil i første omgang begynne med kunder i området rundt grendahuset, deretter Maleremvegen og kunder langs Malevegen mellom Sagelva og til krysset Ruggvegen. For kunder i nevnte områder er vår målsetting å få koblet opp disse i løpet av Februar. Når det gjelder kunder i Hustadresvegen og Askvågen gjenstår det noe gravearbeid. Dette gravearbeidet vil vi starte opp med så snart værforholdene tillater det. 

 

19.12.2018 - STATUS PER DESEMBER 2018

De siste to ukene har vi jobbet med å skjøte hovedfiber fra Hustad til Bergset (node), graveaktiviteter på Male samt strekking av fiberkabel (langs strømkablene) til kunder på Bergset. 

Som indikert i forrige oppdatering fra 11.12.2018, så er vi dessverre blitt forsinket i arbeidet. Vi hadde et stort ønske om å få koblet opp enkeltkunder på Bergset og Male før jul, men ser nå at vi dessverre ikke vil få dette til. Vi beklager dette, men vi vil starte oppkoblingsarbeidet av kunder rett over nyttår. Ny og mer detaljert informasjon kommer medio Januar 2019. 

Vi vil også ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

11.12.2018 - DET NÆRMER SEG OPPKOBLING

Fremføring av hovedfiber gjennom hele området, fra Male, gjenom Vikan og ned til Bergset er nå fullført og nodehytte er plassert på Bergset. 

Vi jobber nå med skjøting og fiberstrekk på avgreninger (lavspent strømstolper) mot kunder på Bergset, og vil straks være i gang med dette på Male også. 

De siste ukene har vi dessverre blitt noe forsinket i arbeidet, vi vil av den grunn ikke få koblet opp så mange kunder før jul som opprinnelig planlagt. I løpet av uke 50 og 51 vil vi kunne koble opp enkeltkunder på Bergset og Male. Disse vil bli kontaktet av våre montører i forkant. Resterende kunder i dette området, samt kunder på Vikan blir koblet opp fortløpende fra nyåret. 

Slik gjør du egeninnsats