Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Malmefjorden

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

14.08.2019 - Utbyggingsarbeidet starter i uke 34!

Vi har gleden av å fortelle at alle gravesøknader nå er godkjent og at vi vil sette i gang med utbyggingsarbeidet i løpet av uke 34. Per i dag ser vi for oss at gravearbeidet vil pågå i ca 6-7 ukers tid. Parallelt med gravearbeidet vil vi også utføre fiberarbeid, dvs blåsing av fiber i nedlagte rør. I etterkant av dette må vi også utføre skjøting av fiber, et arbeid som kan ta noe tid. Ved å gjøre dette parallelt vil fiberarbeidet også følge fremgangen i gravearbeidet, og estimert tid for oppstart av oppkobling/hjemmeinstallasjoner vil dermed være fra midten av oktober. 

Slik gjør du egeninnsats