Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Malmefjorden

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 4. kvartal 2019 / 1.kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

04.02.2020 - Fremdrift per februar!

Arbeidet med hjemmeinstallasjoner/oppkoblinger og fiberarbeid pågår for fullt. Våre montører fra iElektro tar direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

Alt gravearbeid med maskin er ferdigstilt, men det gjenstår noe håndgraving av rør frem til husvegg, dette arbeidet pågår så langt værforholdene tillater det. 

 

12.12.2019 - God Jul!

Vi er godt i gang med fiberarbeid i området og mye er allerede utført. Fiberarbeid vil si at vi blåser fiber inn i alle rør samt skjøter fiber. Parallelt med dette har vi også kommet i gang med oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner. 

Som vi tidligere har nevnt er størstedelen av feltet ferdig gravd, men vi har noe gjenstående gravearbeid i Nedre Julsvang, samt noe graving for hånd fra tomtegrense og inn til husvegg hos enkelte kunder. Gravearbeidet vil gjenopptas på nyåret så snart været tillater det. Vi må ta forbehold om frost og tele i bakken. 

De steder det er klart for oppkobling/hjemmeinstallasjon så vil våre montører fra iElektro ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! :)

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

 

Slik gjør du egeninnsats