Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Malmefjorden

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 4. kvartal 2019 / 1. kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

Informasjon vedrørende koronautbruddet.

I forbindelse med nasjonale og lokale myndigheters påbud og utviklingen av koronautbruddet, ser vi at dette kan medføre forsinkelser i videre utbyggingsarbeid. Vi følger situasjonen nøye og følger de retningslinjer vi til enhver tid blir pålagt.

07.05.20 - Videre fremdrift per mai!

All hovedgraving og det meste av fiberarbeid er ferdig uført og vi er godt i gang med oppkolbingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. 

Håndgraving fra tomtegrense og inn mot husvegg gjenstår fortsatt hos noen av dere og vil utføres i tiden som kommer. 

Våre montører fra iElektro vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

Vi ønsker å presisere at selvfølgelig skal vi rydde opp etter oss. Den siste tiden har vi mottatt en del henvendelser angående opprydding. I forbindelse med stor utbyggingsaktivitet kan det lett oppfattes at det blir en del rot etter oss. Istad Fiber er opptatt av at det skal være minst mulig spor etter våre graveaktiviteter. Det kan fort ligge igjen både stein og grus, og se generelt uryddig ut etter stor utbyggingsaktivitet. Når deler av f.eks graveaktivitet også pågår vinterstid har vi bevisst ventet med opprydding til våren. Årsaken til dette er at det er stor risiko for at nylagt jord og frø "vaskes" bort ved uvær og kraftige regn- og snøfall, samt slites bort gjennom vinteren (f.eks ved snøbrøyting). Vi vil fjerne stein/grus der det ligger igjen, legge på ny jord og så igjen med plenfrø der det behøves. Vårt mål er at at det skal se pent ut etter endt utbyggingsaktivtet :)

Hjemmeinstallasjon

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Slik gjør du egeninnsats