Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Malmefjorden

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 4. kvartal 2019 / 1.kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

09.10.2019 - Fremdrift per oktober!

Det meste av gravearbeidet er nå fullført, men vi har fortsatt noe gravearbeid som gjenstår til Nedre Julsvang. I tillegg til dette gjenstår det også håndgraving fra tomtegrense og inn til husvegg. Våre håndgravere vil ta kontakt med hver enkelt husstand og avklare gravetrasé over eiendommen.

Vi er også i gang med fiberarbeid i området, dvs at vi "blåser" fiber inn i rør samt skjøting av fiber. Dette arbeidet tar noe tid og vil pågå utover høsten. Så snart vi har dette på plass vil vi kunne sette i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. Nærmere informasjon om dette vil vi komme tilbake med når vi har det meste av fiberarbeid på plass. 

 

12.09.2019 - Gravearbeidet godt i gang!

I slutten av august fikk vi igangsatt gravearbeidet i området Malmefjorden. Gravearbeidet vil pågå ut september måned. Våre gravere har lang erfaring i sitt arbeid og tar fortløpende gate for gate. Gravingen vil foregå i veggrøft så langt det er mulig. Det vil også bli utført saging av asfalt og kryssing av veg og innkjørsler. Det må påregnes noe støy mens arbeidet pågår. 

Dersom du har informasjon eller spesielle ønsker/behov i forhold til fremføringsveg, ta kontakt med gravemannskapet når de befinner seg i din gate. Vi kan ikke garantere at du får oppfylt dine ønsker, men vi vil gjøre vårt beste for å tilfredsstille alle.  

Vi ønsker også å presisere at små røde skilt merket med "Fiber" blir vilkårlig plassert, og sees IKKE som merking av hvor rørkveil skal legges igjen. 

Når vi nå etterhvert får fullført all maskingraving, vil våre håndgravere grave siste biten inn til husvegg. Våre håndgravere vil ta kontakt med hver enkelt husstand og avklare gravetrasé over eiendommen. Dette arbeidet vil pågå i ca 2 uker. 

Dersom du enda ikke har bestilt men ønsker fiber fra Altibox og Istad Fiber, send oss en e-post på fiber@istad.no så tar vi kontakt. 

Alle husstander i området har fått brev om dette i forbindelse med gravestart. 

 

14.08.2019 - Utbyggingsarbeidet starter i uke 34!

Vi har gleden av å fortelle at alle gravesøknader nå er godkjent og at vi vil sette i gang med utbyggingsarbeidet i løpet av uke 34. Per i dag ser vi for oss at gravearbeidet vil pågå i ca 6-7 ukers tid. Parallelt med gravearbeidet vil vi også utføre fiberarbeid, dvs blåsing av fiber i nedlagte rør. I etterkant av dette må vi også utføre skjøting av fiber, et arbeid som kan ta noe tid. Ved å gjøre dette parallelt vil fiberarbeidet også følge fremgangen i gravearbeidet, og estimert tid for oppstart av oppkobling/hjemmeinstallasjoner vil dermed være fra midten av oktober. 

Slik gjør du egeninnsats