Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi planlegger av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Midsund

Fase 3 Planlegging
illustrasjon_2.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

19.03.2021 - Vi har bekreftet utbygging til Rakvåg!

Siden sist har vi gleden av å informere om at vi nå også har bekreftet fiberutbygging til Rakvåg. Så langt er dermed Midsund Sentrum, Raknes, Uglvik og Rakvåg bekreftet for utbygging i 2021! 

Som nevnt i forrige oppdatering er vi i full gang med planleggingsarbeidet. Siden sist har vi valgt leverandør for fremføring av sjøkabel for tilknytning av fiber til Midsund/Otrøya. Arbeidet med fremføring av sjøkabel er nå planlagt utført  i august, men selve utbyggingsarbeidet på land vil starte opp i god tid før dette. Vi kommer tilbake med mer informasjon når planleggingsarbeidet er klart.

Vi har fortsatt åpent for salg og vil fortløpende inkludere nye kunder i vår planlegging og utvikling av evt. flere områder på Otrøya. 

 

19.02.2021 - Planleggingsarbeidet er i gang!

Vi har kommet godt i gang med planleggingsarbeidet av utbygging av fiberbredbånd til Midsund/Otrøya. Dette gjelder i første omgang Midsund sentrum, Raknes og Uglvik. For tiden pågår det kommunikasjon med entreprenør, kommune og fylkeskommune med hensyn til fremføring av fiberkabel til og i gamle Midsund kommune. 

Vi har fortsatt åpent for salg og vil fortløpende inkludere nye kunder i vår planlegging og utvikling av evt. flere områder på Otrøya.