Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Moen

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2020

Siste fra fremdriftsloggen

14.07.2020 - God sommer!

Utbyggingen av fiberbredbånd til området Moen begynner å nærme seg sluttfasen. Flere av dere, spesielt i boligfeltet, er nå koblet opp og vi håper dere er fornøyde med fiberbredbånd og tilhørende tjenester fra Istad Fiber/Altibox. 

Angående Myrbostadvegen har vi fortsatt noe grave- og fiberarbeid som gjenstår. Vi håper å få utført dette så snart som mulig og vår målsetting er at vi skal være i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner her fra slutten av august.

Våre montører fra Elmo Teknikk AS vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Hjemmeinstallasjon

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.