Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Moen

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

09.10.2019 - Fremdrift per oktober!

Hovedtilførsel til Moen boligfelt er nå på plass. Videre nå vil vi fortsette med planleggingsarbeidet for utbygging på Moen, da med tanke på fremtidig gravearbeid. Mer informasjon, samt tidspunkt for oppstart av gravearbeidet vil komme når vi har dette på plass.

Slik gjør du egeninnsats