Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi har mottatt tilstrekkelig antall bestillinger for området, og starter planleggingen av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Moen

Fase 2 Planlegging
illustrasjon_2.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

14.08.2019 - Planlegging og prosjektering av området er godt i gang!

Vi har gleden av å fortelle at vi er godt i gang med planlegging og prosjektering av området Moen. Vi har fortsatt åpent salg i boligfeltet så dersom du ikke allerede har bestilt er det bare å ta kontakt på fiber@istad.no

Så fort vi har det meste klart ønsker vi å invitere dere inn til et byggemøte. Her vil dere få nærmere informasjon om utbyggingsarbeidet, traséplaner, fremdriftsplan, forventet tidspunkt for oppkobling etc. Det vil også være åpent for eventuelle spørsmål. Byggemøte håper vi å få avholdt i løpet av september. Invitasjon med informasjon om tid og sted vil vi komme tilbake til så snart vi har mer på plass. 

Slik gjør du egeninnsats