Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Molde øst (Røbekk til og med Mjelve)

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2018/1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

 

 

16.01.2019 - Godt Nytt År!

Juleferien er over og vi er godt i gang med det nye året. Nedenfor kan du se siste status for de ulike delene av området Molde Øst (Røbekk til og med Mjelve).

Røbekk - Lønset: Her har vi noen få kunder som gjenstår. Disse vil bli kontaktet av montør og koblet opp i løpet av de nærmeste ukene.

Hestehagen: Etter en kaldere periode fikk vi på nyåret muligheten til å starte opp igjen med gravearbeidet i Hestehagen. Status per i dag er at alle kunder i øvre del av veien har fått rør inn til husene. Skjøtearbeidet starter i uke 3. Hjemmeinstallasjoner tas fortløpende, og forhåpentligvis vil vi få koblet opp kunder i løpet av Januar. Graving nedover mot Hestehagen 1, 3 og 6, er for øyeblikket dessverre ikke mulig, men så raskt værforholdene tillater det, fortsetter vi gravearbeidet her.

Mjelve Vest: Før jul fikk vi koblet opp en del kunder i nedre del av boligfeltet, samt noen i vestre del (ved elva). Gravearbeidet i Mjelvehagen ble startet opp igjen i uke 2, og er straks fullført. Dette betyr at resterende kunder i Mjelvehagen vil få rør inn til husvegg i løpet av de nærmeste dagene. Videre vil vi utføre arbeid i forbindelse med fiberskjøting før vi kan starte oppkobling. Vår målsetting er å få koblet opp kunder i Mjelvehagen i løpet av Januar.

Mjelve Øst: I Mjelve Øst inngår kunder i Fannefjordsvegen fra nr. 1085 og østover mot Vorpenes, samt kunder i Hagavegen og Nerhagen. Arbeidet i dette områder er dessverre forsinket og vil ikke bli påbegynt før utpå nyåret, med værforbehold. Estimert oppkobling vil derfor være 1. kvartal 2019. 

 

19.12.2018 - God Jul & Godt Nytt År!

Juleferien næmer seg, men vi tar ikke helt fri enda. Vi har dessverre utfordringer med værforholdene (tele i bakken), noe som medfører forsinkelser enkelte steder. Nedenfor kan du se siste status for de ulike felt i området.

Fra Røbekk til Lønset: Vi har noen få enkeltkunder som gjenstår langs Fannefjordsvegen, fra Røbekk til Lønset. Oppkoblinger vil fortsette ut uke 51

Hestehagen: Gravearbeidet ble påbegynt i uke 50, men utfordringer i forbindelse med tele har ført til at gravearbeidet nå har stoppet opp. Dette fører til at det kun er enkeltkunder i begynnelsen av boligfeltet (rundt krysset) som vil bli koblet opp før jul. Beskjed per SMS er sendt ut til alle berørte kunder som vi dessverre ikke får koblet opp i år. Gravearbeidet vil bli startet opp igjen så snart telen forsvinner. Ny informasjon kommer. 

Mjelve Vest: Strekking av fiber over Vassgård-marka (langs strømkablene) er utført, og graving frem til postkassestativet i Mjelvehagen er ferdig utført. På grunn av utfordringer i forbindelse med tele, er vi forhindret fra å fortsette graving videre oppover i boligfeltet. Vi får dermed heller ikke mulighet til å krysse vegen inn til kunder i nr. 9, 11, 13 og 15. Beskjed per SMS er sendt ut til alle berørte kunder som vi dessverre ikke får koblet opp i år. Gravearbeidet vil bli startet opp igjen så snart telen forsvinner. Ny informasjon kommer. 

Vi vil også ønske dere alle en god jul og et riktig godt nytt år! 

11.12.2018 - Fremdrift per Desember 2018

Vi begynner å nærme oss slutten på utbyggingen på strekningen Røbekk-Lønset. Eneste feltet i området Molde Øst (Røbekk til Mjelve) hvor det fortsatt gjenstår gravearbeid er Hestehagen.

Per i dag er omtrent halvparten av våre kunder fra Røbekk til Lønset nå ferdig oppkoblet med Altibox TV- og internett-tjenester.

I løpet av de to siste ukene nå før jul vil vi forsøke å koble opp flest mulig av resterende kunder. iElektro er vår samarbeidspartner og fortetar den fysiske installasjonen i din bolig. Montør vil kontakte deg for å avtale tidspunkt for installasjon. 

Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling/installasjon fra montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

For mer detaljert info om ulike felt i området, se nedenfor:

Røbekk: Kundeoppkoblinger fullført. 

Hestehagen: Graving vil bli påbegynt i boligfelt tidlig i uke 50. Vi har fortsatt mål om å få koblet opp flest mulig kunder her før utgangen av 2018, men her må vi ta værforbehold. 

Mjelve vest: I Mjelve vest inngår kunder i Fannefjordsvegen nr. 989, 1025, 1027 og 1047, samt hele Mjelvehagen. Siste del av graving i boligfeltet vil utføres i uke 50. Samme uke vil vi også utføre strekking av fiber over Vassgård-marka (langs strømkablene) mot boligfeltet. Videre vil vi blåse fiber i rør og frem til eiendommene. Vi har som målsetting å få koblet opp flest mulig kunder her før utgangen av 2018. 

Mjelve øst: I Mjelve øst inngår kunder i Fannefjordsvegen fra nr. 1085 og østover mot Vorpenes, samt kunder i Hagavegen og Nerhagen. Arbeidet i dette området er dessverre forsinket og vil ikke bli påbegynt før på nyåret. Estimert oppkobling vil derfor bli 1. kvartal 2019. 

 

13.11.2018 - Fremdrift per November 2018.

Nedenfor kan du se siste status for de ulike delene av området

Røbekk: Kundeoppkoblinger pågår.

Lønnsetbakken og Brennhammervegen: Kundeoppkoblinger pågår

Kunder i Fannefjordsvegen øst for Rabben: Kundeoppkoblinger pågår

Kunder i Rabben, Strandefaret og Skakketeigen: Kundeoppkoblinger pågår

Rusketeigen-området: Vi er noe forsinket i gravearbeidet, men dette vil starte opp i inneværende uke (uke 46). Estimert oppkobling av kunder vil være før jul. 

Mjelve: Gravearbeid pågår og vil ferdigstilles i midten av Desember (værforbehold). Vi har målsetting om å få flest mulig koblet opp før jul, og vil gjøre vårt ytterste for å få dette til. 

Strandebø og Hestehagen: Gravearbeid på Strandebø vil starte opp i inneværende uke (uke 46). Graving vest for Skakketeigen, inn mot Hestehagen og Hestehagen vil starte opp i uke 48. Kundeoppkoblinger er estimert til Desember. 

Vi minner om at så fort du har fått rørkveil lagt til din tomtegrense er det viktig at du får utført egeninnsatsen. Lurer du på hvordan du gjør dette kan du ta en titt her "Slik gjør du egeninnsats". 

Hjemmeinstallasjon:

I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Tips om plassering av hjemmesentral

Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

For informasjon om hjemmesentralen, ta en titt her

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?

Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling fra montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

 

08.10.2018 - Fremdrift per Oktober 2018. 

I og med at dette er et større område vil det foregå graving noen steder samtidig som vi er klar for å starte oppkobling/kundeinstallasjoner andre steder. Nedenfor kan du se siste status for de ulike delene av området.

Røbekk: Kundeoppkoblinger/kundeinstallasjoner pågår.

Lønsetbakken og Brennhammervegen: Graving og rørlegging er ferdigstilt. Kundeoppkoblinger er estimert til November/Desember.

Kunder i Fannefjordsvegen øst for Rabben: estimert kundeoppkobling i November/Desember.

Kunder i Rabben, Strandefaret og Skakketeigen: estimert kundeoppkobling i Oktober/November.

Rusketeigen-området: Graving blir ferdigstilt i løpet av uke 41. Estimert kundeoppkobling i November/Desember.

Mjelve: gravearbeidet i området vil starte i midten av Oktober og vil pågå til slutten av November (værforbehold). Kundeoppkoblinger vil pågå fortløpende, med målsetning om å bli ferdig før jul

Strandebø og Hestehagen: Det gjenstår fortsatt graving på Strandebø, vest for Skakketeigen inn mot Hestehagen, samt Hestehagen. Dette blir ferdigstilt i midten av November (værforbehold). Kundeppkoblinger her er estimert til November/Desember.

 

14.08.2018 - Videre fremdrift

Fiberutbygging i området pågår for fullt, nedenfor ser du siste status for ulike deler av området. 

Graving i Rabben, Strandefaret og øvre del av Skakketeigen er ferdigstilt.

Lønsetbakken/Brennhammervegen: Maskingraving av rørtrasé pågår, og vil ferdigstilles i løpet av uke 34/35. 

Rusketeigen: Gravestart av rørtrasé planlegges i uke 34/35 og vil pågå ca 1 uke. 

Gjenstående graving: Strandebø, nedre del av Skakketeigen, Strande, Hestehagen og Mjelve. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om gravestart når dette er klart. 

 

Graving av rørtrasé og legging av fiberrør utføres parallelt. Selve fiberkabelen blir ført gjennom rørene på et senere tidspunkt. Når det gjelder egeninnsats (privat graving fra tomtegrense inn til husvegg) må dette uføres før oppkobling. Så fort du har fått rørkveil inn til din tomtegrense vil vi anbefale deg å utføre egeninnsatsen. Lurer du på hvordan du utfører egeninnsatsen kan du ta en titt her, "Slik gjør du egeninnsats". 

Alle kunder vil bli varlset per brev i forkant av oppkobling. 

 

17.07.2018 - Informasjon om videre fremdrift i feltet

Strandefaret: Ref. byggemøtet 20. juni hos Istad. Maskingraving av kabeltrasè vil igangsettes i Strandefaret i slutten av uke 29, eller tidlig i uke 30. Startpunkt blir ved innkjørsel til Strandefaret 6, og vil følge veien langs grøft oppover på høyre side. Rørkveil blir lagt igjen på egnet eller avtalt plass ved tomtegrensene. Vi antar 3-4 dager med maskingraving. 

Skakketeigen: Ref. byggemøtet 20. juni hos Istad. Maskingraving av kabeltrasè vil igangsettes i Skakketeigen tirsdag eller onsdag i uke 29. Graving vil i hovedsak omhandle øvre del av Skakketeigen. Beboere i nedre del, Skakketeigen 2 og 4, vil få tilførsel fra eksisterende luftlinjer. Rørkveil blir lagt igjen på egnet eller avtalt plass ved tomtegrensene. Vi antar 2-3 dager med maskingraving. 

Lønsetbakken/Brennhammerveien: Ref. byggemøtet 20. juni hos Istad. Maskingraving av kabeltrasé i området Lønsetbakken/Brennhammerveien vil pågå i uke 30 og 31. Arbeidet vil starte på jordet ved Lønsetbakken 1 og det planlegges innslag øverst i Lønsetbakken. Deretter graves det nedover veien og videre oppover Brennhammerveien. Rørkveil blir lagt igjen på egnet eller avtalt plass ved tomtegrensene. 

 

10.06.2018 - GRAVESTART OG BYGGEMØTE

I forbindelse med at det snart er gravestart har vi gleden av å invitere dere til et Byggemøte. 

Tid og sted:

Onsdag 20 Juni kl. 18:00-20:00 / Plutovegen 5, 5.etg (kantina), inngang sør 

Møtet vil starte med en felles informasjon, videre vil det være mulighet for å se på utstyr, traséplan og stille spørsmål.

Vi gleder oss. Vel møtt!

Dersom du fortsatt ikke har bestilt kan du gjøre dette på byggemøtet eller sende en e-post til fiber@istad.no.

Informasjonsbrev om dette er sendt ut. 

INFO OM GRAVEARBEIDET 

Våre gravere har lang erfaring i sitt arbeid. De tar fortløpende gate for gate og legger igjen en rørkveil ved tomtegrensen (hos de som har bestilt) der de ser det som best egnet. Dersom du har spesielle ønsker/behov i forhold til fremføringsvei, ta kontakt med gravemannskapet når de befinner seg i din gate. Vi kan ikke garantere at du får oppfylt dine ønsker, men vi vil gjøre vårt beste for å tilfredsstille alle. Vi kommer også til å levere til noen kunder per luft, dvs at vi benytter oss av føring av kabler via eksisterende stolper. 

Veiledning til egeninnsats:

Når gravemannskapet har lagt igjen rørkveil ved tomtegrensen, kan du utføre din egeninnsats. Egeninnsatsen innebærer å lage en føringsveg for rørkveilen frem til nærmeste husvegg.

Start med å rulle ut det oransje røret og legg det der du ønsker å grave. Se til at røret er langt nok. Grav en grøft med dybde på omtrent 20-30cm og rydd grøftebunnen for steiner. Pass på at det ikke blir knekk på røret når det legges i grøften. Ikke kutt røret, men legg igjen hele rørkveilen ved husveggen.

Når røret er gravd frem til husveggen er egeninnsatsen din ferdig. Vår montør vil ta resten av jobben. Han tilpasser fiberrøret og monterer en utvendig fiberboks, foretar hulltaking i vegg og utfører internkabling til hjemmesentral.

Slik gjør du egeninnsats