Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Moldegård

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1. kvartal 2021

Siste fra fremdriftsloggen

05.09.2020 - Straks klar for gravestart!

Endelig skal vi få fiber inn til området Moldegård (Banehaugen inkludert Fabrikkvegen mot vest). Som kjent var vi i området rett før sommeren og ble veldig godt mottatt. Sommeren har vi benyttet til prosjektering og planlegging av området, og nå er vi straks klare til å sette i gang selve utbyggingsarbeidet. 

I løpet av uke 37/38 vil Møre Skog & Hage AS sette i gang med graving av traséer i området, samt graving inn til husvegg. Dette arbeidet blir utført ved håndgraving og alle som har bestilt vil bli kontaktet for å avtale passende trasé.

Vi må også utføre maskingraving i området, dette arbeidet vil bli utført av L.A Nordhaug AS. Våre gravere har lang erfaring og vil gjøre sitt ytterste for at arbeidet kan pågå med minst mulig forstyrrelser for beboere i området. Det vil bli utført asfaltsaging og kryssing av veg og innkjørsler, og det må påregnes noe støy når maskingravearbeidet pågår. 

Vi ønsker også å forsikre dere om at vårt mål er at det skal se pent ut etter endt utbyggingsarbeid. 

Alle beboere i området får i løpet av helgen 4-6. september utdelt informasjonsskriv i postkassen. Her vil det også bli lagt ved traséplan over planlagt gravearbeid.

Vi gleder oss :)