Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Moldegård

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1. kvartal 2021

Siste fra fremdriftsloggen

11.01.2021 - Godt Nytt År!

Hjemmeinstallasjoner pågår for fullt i Banehaugen området, og totalt sett er nå ca 50 kunder koblet opp. Arbeidet fortsetter med full tyngde, og våre montører vil i tiden fremover ta kontakt med dere for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

For Fabrikkvegen området er vi i gang, men vil ha litt utfordringer med å få lagt frem rør til noen adresser i Øvre veg og Fabrikkvegen. Årsaken til dette er at vi nå er inne i en kaldere årstid og har fått en del snø, samt tele som har satt seg i bakken. Dette medfører at vi må ha et midlertidig opphold i gravearbeidet.  Vi vil fullføre arbeidet her så snart værforholdene tillater det.

For de som venter på hjemmeinstallasjon, anbefaler vi at dere tar dere tid til å lese gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som dere finner her 

 

04.12.2020 - Utbyggingsarbeidet nærmer seg siste område!

Alt gravearbeid i Banehaugen område er nå under avslutning, og vi vil etter planen starte opp gravearbeider i Fabrikkvegen området i uke 50.

Hjemmeinstallasjoner er i gang i området Bastian Withs gate og Hans Thiis Møllers gate, og vil nå også påbegynnes i Fannestrandvegen og Strandgata, og så fortsette i Grandvegen på nyåret.

De som bor her skal ha motta brev i posten med informasjon om hjemmeinstallasjon, og våre montører fra MIFO AS vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

Vi anbefaler også å lese gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du finner her 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år :)

 

02.11.2020 - Utbyggingsarbeidet er godt i gang!

Deler av gravearbeidet er nå utført, men det står fortsatt noe igjen. Per i dag graver vi i Fannestrandsvegen vest og vil fortsette videre til Grandvegen og Fannestrandvegen øst. I retning Moldegård Øst/Banehaugen, inkl Strandgata og Grandvegen, planlegger vi å fullføre gravearbeidet i løpet av november. Så snart vi har utført gravearbeidet vil vi ta fatt på fiberarbeidet, dvs blåsing og skjøting av fiber i alle lagte rør. Estimert oppstart av hjemmeinstallasjoner her vil være på nyåret 2021. 

Vi har også gleden av å fortelle at vi i Bastian Withs gate og Hans Thiis Møllers gate straks er klare for å ta fatt på oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner. Gravearbeidet er her fullført og det vil utføres asfaltering i løpet av de neste par ukene (uke 45/46). De som bor her vil motta brev i posten med informasjon om hjemmeinstallasjon, og våre montører fra MIFO AS vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Vi anbefaler også å lese gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du finner her 

For området Fabrikkvegen planlegger vi å utføre gravearbeidet i løpet av november/desember. Estimert oppstart av hjemmeinstallasjon her vil dermed være i perioden februar/mars 2021. Nærmere informasjon vil komme. 

 

05.09.2020 - Straks klar for gravestart!

Endelig skal vi få fiber inn til området Moldegård (Banehaugen inkludert Fabrikkvegen mot vest). Som kjent var vi i området rett før sommeren og ble veldig godt mottatt. Sommeren har vi benyttet til prosjektering og planlegging av området, og nå er vi straks klare til å sette i gang selve utbyggingsarbeidet. 

I løpet av uke 37/38 vil Møre Skog & Hage AS sette i gang med graving av traséer i området, samt graving inn til husvegg. Dette arbeidet blir utført ved håndgraving og alle som har bestilt vil bli kontaktet for å avtale passende trasé.

Vi må også utføre maskingraving i området, dette arbeidet vil bli utført av L.A Nordhaug AS. Våre gravere har lang erfaring og vil gjøre sitt ytterste for at arbeidet kan pågå med minst mulig forstyrrelser for beboere i området. Det vil bli utført asfaltsaging og kryssing av veg og innkjørsler, og det må påregnes noe støy når maskingravearbeidet pågår. 

Vi ønsker også å forsikre dere om at vårt mål er at det skal se pent ut etter endt utbyggingsarbeid. 

Alle beboere i området får i løpet av helgen 4-6. september utdelt informasjonsskriv i postkassen. Her vil det også bli lagt ved traséplan over planlagt gravearbeid.

Vi gleder oss :)