Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi har mottatt tilstrekkelig antall bestillinger og det er vedtatt at utbygging skal starte.

Nesjelandet

Fase 2 Utbygging vedtatt
illustrasjon_2.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

11.01.2021 - Godt Nytt År!

Velkommen til vår fremdriftslogg. Her kan du i tiden fremover følge fremdriften i utbyggingen av fiberbredbånd til Nesjelandet. 

Like før jul informerte vi dere som hadde bestilt i en SMS om at vi hadde vedtatt utbygging. Utbyggingsarbeidet er under planlegging, og vil først igangsettes når værforholdene tillater dette.  Per i dag så har vi vinter og kulde, noe som fører til tele i bakken, og dermed ikke gunstige forhold for å sette i gang med gravearbeid. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når planleggingsarbeidet er utført og vi er klare til å sette i gang med arbeidet. 

Slik gjør du egeninnsats