Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi planlegger av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Nesjelandet

Fase 3 Planlegging
illustrasjon_2.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

23.03.2021 - Planlagt oppstart utbygging til Nesjelandet

Vinteren har vært ganske så streng med oss i år med mye snø og tele. Dette medfører at vi har måttet omprioritere noe på våre ressurser og ha fokus på områder hvor vi allerede er i gang med utbyggingsarbeidet. For dere på Nesjelandet betyr det at vi nå planlegger oppstart av gravearbeid fra ca 1. juni. Varighet på gravearbeidet er estimert til å pågå i løpet av juni og juli.

Når det gjelder egeninnsats vil vi informere mer om dette når vi nærmer oss oppstart. Planen er at vi følge hovedlinjer langs veger, og tilknytning fra vår trasé vil i hovedsak være basert på egeninnsats. Fra tidligere lignende prosjekter har vi god erfaring med at beboere går sammen og hjelper hverandre med egeninnsats/gravearbeid.

I mellomtiden vil vi ønske dere en riktig god påske :)

 

19.02.2021 - Planleggingsarbeidet er godt i gang!

Vi er godt i gang med planleggingsarbeidet av utbygging av fiberbredbånd til Nesjelandet. Per i dag pågår det bl.a kommunikasjon med kommune og fylkeskommune med hensyn til graving og arkeologi. 

I januar informerte vi om at ubyggingsarbeidet vil settes i gang så snart værforholdene tillater det. Per i dag har vi mye vinter og kulde, noe som betyr at vi har tele i bakken og dermed lite gunstige forhold for å kunne sette i gang med gravearbeid. Vi vil derfor komme tilbake med mer nøyaktig informasjon så snart værforholdene tillater det. 

Slik gjør du egeninnsats