Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi har mottatt tilstrekkelig antall bestillinger for området, og starter planleggingen av hvor vi skal grave, eller trekke i stolper, for å nå frem til alle. Avhengig av hvor det er kabler fra før, vil fiberlinjen enten graves ned eller trekkes mellom telefonstolper.

Skarset

Fase 2 Planlegging
illustrasjon_2.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

06.06.2019 - Vi er i gang med utbyggingsarbeidet

Gravearbeid/pløying har kommet i gang i deler av området. I tillegg til dette vil vi også føre fiber frem via luft, dvs oppheng av fiber på stolper. Dette arbeidet vil bli påbegynt over sommeren. 

Slik gjør du egeninnsats