Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Skotten

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

04.02.2020 - Oppkoblingsarbeid pågår!

Stemmavegen, Kleivavegen og Anders Sandvigs veg: Oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår for fullt. Våre montører fra Mifo tar direkte kontakt og avtaler tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

NB! Vi ber dere avvente med å si opp eksisterende internett/TV-abonnement inntil montør har vært i kontakt med dere og avtalt tidspunkt for hjemmeinstallasjon, dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV. 

Gjengstøvegen og Rishaugvegen: På grunn av arkeologiske registreringer venter vi fortsatt på godkjenning til å starte opp gravearbeidet. 

John Brandts veg og Julshamnvegen: Gravearbeidet pågår og vi håper på å være i gang med fiberarbeid i løpet av februar. 

Sandblåstvegen: Her har vi fortsatt gjenstående arbeid. Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på telefon 951 68 568.

 

Slik gjør du egeninnsats