Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Skotten

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2020

Siste fra fremdriftsloggen

07.07.2020 - Fremdrift sommeren 2020!

Grave- og fiberarbeidet er for det meste ferdig  i hele utbyggingsområde, og vi har kommet godt i gang med oppkoblinger /hjemmeinstallasjoner. Våre montører fra Mifo vil ta kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

For kunder i Sandblåstvegen ber vi dere ta direkte kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

11.06.2020 - Fremdrift per juni!

Oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner i området pågår for fullt. 

Gjengstøvegen og Rishaugvegen: Alt gravearbeid er nå fullført. Fiberarbeidet er godt i gang og vi vil i løpet av juni komme i gang med oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner. Oppkoblingsarbeidet vil pågå utover sommeren. Våre montører fra Mifo vil ta kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

 

07.05.2020 - Fremdrift per mai!

Arbeidet med oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår. 

Gjengstøvegen og Rishaugvegen: Gravearbeidet i Rishaugvegen og store deler av Gjengstøvegen er nå fullført. Vi vil straks sette i gang med fiberarbeid, dvs at vi skal blåse fiber i alle rør, samt skjøte fiber. Oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil komme i gang så snart vi er ferdig med fiberarbeidet i slutten av mai, og vil pågå utover sommeren. 

 

31.03.2020 - God Påske!

Vi er godt i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner i store deler av utbyggingsområdet. 

Gjengstøvegen og Rishaugvegen: Gravearbeidet pågår for fullt og vi vil komme i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner fra slutten av april. Dette arbeidet vil pågå utover våren. 

Våre montører fra Mifo vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god påske :)

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

09.03.2020 - Fremdrift per mars!

Stemmavegen, Kleivavegen og Anders Sandvigs veg: Vi har kommet godt i gang med oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner. Våre montører fra Mifo tar direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

Gjengstøvegen og Rishaugvegen: Deler av fiberfremføring er utført og arkeologiske registreringer er nå fullført. Dette betyr at vi vil komme i gang med videre gravearbeid og fiberarbeid i løpet av kort tid. 

John Brandts veg og Julshamnvegen: Arkeologiske registreringer er utført og gravearbeidet er fullført. Per dags dato pågår det fiberarbeid og oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil komme i gang snarest. 

 

04.02.2020 - Oppkoblingsarbeid pågår!

Stemmavegen, Kleivavegen og Anders Sandvigs veg: Oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner pågår for fullt. Våre montører fra Mifo tar direkte kontakt og avtaler tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

NB! Vi ber dere avvente med å si opp eksisterende internett/TV-abonnement inntil montør har vært i kontakt med dere og avtalt tidspunkt for hjemmeinstallasjon, dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV. 

Gjengstøvegen og Rishaugvegen: På grunn av arkeologiske registreringer venter vi fortsatt på godkjenning til å starte opp gravearbeidet. 

John Brandts veg og Julshamnvegen: Gravearbeidet pågår og vi håper på å være i gang med fiberarbeid i løpet av februar. 

Sandblåstvegen: Her har vi fortsatt gjenstående arbeid. Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på telefon 951 68 568.

 

Slik gjør du egeninnsats