Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Sølsnes

Fase 4 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2.kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

Informasjon vedrørende koronautbruddet.

I forbindelse med nasjonale og lokale myndigheters påbud og utviklingen av koronautbruddet, ser vi at dette kan medføre forsinkelser i videre utbyggingsarbeid. Vi følger situasjonen nøye og følger de retningslinjer vi til enhver tid blir pålagt.

07.05.2020 - Videre fremdrift mai 2020!

Vi har hatt meget god fremdrift i utbyggingen den siste måneden, og vi ligger faktisk foran opprinnelig plan.

All strekking av fiber i Hamnavikvegen er utført. Det aller meste av fiberstrekking i Vikdalen er også ferdigstilt. Vi mangler derimot en liten strekning midt i dalen, der må vi benytte oss av et par Telenor-stolper. Søknad om bruk av disse er innvilget og vi ser dermed for oss at fiberstrekk i Vikdalen vil bli sluttført i løpet av uke 19. 

Når det gjelder gravestrekningen fra nederste delen av Vikdalen og innover mot Malo har dugnadsteamet (med Mats-Ove og Kristian i spissen), gjort en fabelaktig jobb. De har gravd/pløyd ned 2,2 km med fiberrør, samt satt ned skjøtekummer og fiberskap. Tusen takk :) 

De neste ukene vil det pågå fiberskjøting og blåsing av fiberkabler på nevnte gravestrekning til Malo. Estimert oppstart av oppkobling/hjemmeinstallasjoner vil være fra midten av mai. 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Vi vil gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)

 

31.03.2020 - God Påske!

Vi vil ønske dere alle på Sølsnes en riktig god påske! Vi gleder oss til å levere Altibox fiberbredbånd til dere. 

Vi vil gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)

 

27.03.2020 - Vi er i gang med utbygging på Sølsnes!

Vi har gleden av å fortelle at vårt minimumsmål vedrørende antall kontrakter er oppnådd, og at vi allerede har startet opp utbyggingsarbeidet i området Sølsnes. 

Som flere av dere kanskje har lagt merke til er vi i gang med fiberarbeid i området Hamnavikvegen (ved gamle Husmorskolen), og vil vil strekke fiberkabelen langs strøm- og gatelyktstolper hele vegen frem til krysset Skålavegen. Deretter fortsetter vi oppover Viksdalsvegen, 

Planen vår videre er å bygge oss innover Sølsnesvegen, helt frem til Malo. Som vi nevnte på informasjonsmøtet tidligere i vinter, vil vi utføre oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner hos de som har bestilt parallelt med at byggeprosessen går fremover. Det betyr at vi faktisk vil være i gang med oppkoblingsarbeidet i Hamnavikvegen rett over påske. Foreløpig prognose er dermed at alle kunder i Hamnavikvegen og Viksdalsvegen vil være oppkoblet i løpet av mai. Kunder videre utover Sølsnesvegen og Langfjordvegen vil bli koblet opp i perioden mai-juni. 

 

Slik gjør du egeninnsats