Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Stavika

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

29.11.2018 - VIDERE FREMDRIFT

Vi starter graving på Stavika boligfelt i uke 49. Selve boligfeltet vil vi forsøke så godt det lar seg gjøre å få koblet opp før utgangen av 2018.

I resten av området Stavika (videre nordover mot Gule) vil vi fortsette gravearbeidet i 2019. 

14.11.2018 - GRAVESTART

Vi har gleden av å fortelle at gravearbeidet er i gang! Jobben vil i første omgang bestå av å få på plass hovedtilførsel av fiber fra Tornes til Stavika. 

Graving i Stavika boligfelt vil igangsettes fra uke 48. Vi har som målsetting å få koblet opp flest mulig før utgangen av 2018. 

 

28.09.2018 - TID FOR BYGGEMØTE

Da er det klart for byggemøte. Vi har satt opp felles byggemøte for Stavika og Gule 

Onsdag 10. Oktober kl. 18:00-20:00 / Stavika Grendahus

Møtet vil starte med en kort felles informasjon. Videre vil det være mulighet for å se på utstyr, traséplan og stille spørsmål. 

Vi gleder oss. Vel møtt!

Dersom du fortsatt ikke har bestilt kan du gjøre dette på byggemøte eller sende en e-post til fiber@istad.no

Informasjonsbrev om dette er sendt per post. 

Slik gjør du egeninnsats