Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Stavika

Fase 4 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

19.02.2019 - STATUS PER FEBRUAR 2019

Mye av leveransen til Stavika vil gå via luft, dette arbeidet pågår og vil være på plass i løpet av 2. kvartal 2019. Montør vil ta kontakt så snart det er klart for hjemmeinstallasjon.

Gravearbeidet i Stavika boligfelt er nå fullført og vi er klar for oppkobling. Våre montører vil i løpet av kort tid ta kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

 

05.02.2019 - STRAKS KLART FOR OPPKOBLING


Arbeidet med fiberutbyggingen i Stavika nærmer seg sluttfasen. De som får fiber levert via luft, vil ha dette på plass i løpet av 1. kvartal. Montør vil ta kontakt så snart det er klart for hjemmeinstallasjon.

Gravearbeidet i Stavik boligfelt vil fortsatt pågå men skal etter planen være ferdig i slutten av Februar. Hjemmeinstallasjoner forventes å starte opp fra tidlig Mars, og montør vil ta kontakt fortløpende for avtale.

Plassering av hjemmesentral
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder og Wifi Pluss kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Slik gjør du egeninnsats