Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde

Fase

Siste fra fremdriftsloggen

Slik gjør du egeninnsats