Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt. Vi kontakter deg i forkant for å avtale tidspunkt.

Stavika Kjørsvika

Fase 6 Oppkobling
illustrasjon_4.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

09.10.2019 - Fremdrift per oktober!

Deler av feltet er som kjent allerede oppkoblet, men vi har fortsatt noe igjen før er helt ferdig. Per i dag pågår det gravearbeid i Stavlundvegen, så snart dette arbeidet er fullført vil vi være klar for å sette i gang med fiberarbeid og videre oppkoblingsarbeid. 

Vi har nå også valgt å inkludere Kjørsvika som en del av utbyggingsområdet, derav navneendring til Kjørsvika Stavika. I Kjørsvika har vi nå fullført gravearbeidet og vi er klar til å sette i gang med fiberarbeid. Dvs at fiberkabelen "blåses" inn i rør som er lagt i bakken. Videre iverksettes fiberskjøting, og når dette er utført vil vi være klare for oppkobling av kunder.

For resterende kunder vil estimert tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon være i løpet av siste kvartal 2019. 

12.09.2019 - Videre fremdrift per september!

Arbeidet med fremføring av fiber i Stavlundvegen er godt i gang. Foreløpig estimat er at vi kommer i gang med oppkoblinger tidlig i oktober, dette arbeidet vil pågå utover høsten. 

13.08.2019 - Ferien er over og vi jobber for fullt!

Store deler av feltet er allerede oppkoblet, men vi har fortsatt noe pågående gravearbeid i Stavlundvegen. Så snart gravearbeidet her er fullført vil vi starte arbeidet med fremføring av fiber i nedlagte rør. Dvs at fiberkabelen "blåses" inn i rør som er lagt i bakken. Videre iverksettes fiberskjøting og når dette er utført vil vi være klare for oppkobling av kunder. Våre montører vil ta direkte kontakt med de av dere som har bestilt for å avtale tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon. 

Plassering av hjemmesentral
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

 

02.07.2019 - God Sommer!

Som tidligere nevnt har vi fortsatt noe gjenstående arbeid når det gjelder fremføring av fiber i området. Dette gjelder Stavlundvegen. Gravearbeidet i Stavlundvegen er planlagt å komme i gang i løpet av juli/august. 

Vi vil ønske dere alle en riktig god sommer :)

06.06.2019 - Nærmer oss fullført utbygging

Fiberutbyggingen i Stavika boligfelt og Botnateigen er nå fullført. 

Flere av dere er nå koblet opp, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med fremføring av fiber i deler av feltet. Arbeidet pågår og vil fortsette utover sommeren. Så fort vi har alt klart for oppkobling vil våre montører ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. 

02.05.2019 - STATUS PER MAI 2019

Vi jobber fortsatt for fullt og arbeidet i Stavik Boligfelt er nå fullført. Akkurat nå holder vi på i Botnateigen og her har vi allerede også fått utført flere oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner. 

Gravearbeidet mellom Stavik boligfelt og Skjæret, samt alle krysninger av Stavikvegen er fullført. 

I tillegg til ovenfornevnte deler av feltet har vi nå pågående arbeid i Stavik indre, Indre Harøyveg og vi håper vi snart også kan sette i gang med arbeidet i Stavlundvegen. Vi har også noe som gjenstår av oppheng av fiber på stolper til kunder langs Stavikvegen, dette arbeidet vil foregå parallelt med øvrig arbeid. 

 

19.02.2019 - STATUS PER FEBRUAR 2019

Mye av leveransen til Stavika vil gå via luft, dette arbeidet pågår og vil være på plass i løpet av 2. kvartal 2019. Montør vil ta kontakt så snart det er klart for hjemmeinstallasjon.

Gravearbeidet i Stavika boligfelt er nå fullført og vi er klar for oppkobling. Våre montører vil i løpet av kort tid ta kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

 

05.02.2019 - STRAKS KLART FOR OPPKOBLING


Arbeidet med fiberutbyggingen i Stavika nærmer seg sluttfasen. De som får fiber levert via luft, vil ha dette på plass i løpet av 1. kvartal. Montør vil ta kontakt så snart det er klart for hjemmeinstallasjon.

Gravearbeidet i Stavik boligfelt vil fortsatt pågå men skal etter planen være ferdig i slutten av Februar. Hjemmeinstallasjoner forventes å starte opp fra tidlig Mars, og montør vil ta kontakt fortløpende for avtale.

Plassering av hjemmesentral
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder og Wifi Pluss kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Slik gjør du egeninnsats