Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Svanvika

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 4. kvartal 2020

Siste fra fremdriftsloggen

13.10.2020 - Vi er i gang med fiberarbeidet!

Gravearbeidet i forbindelse med legging av fiberrør langs Einsetvegen og opp til Svanvika-feltet er nå ferdig. Neste steg videre er fiberarbeid, det vil si at vi blåser fiber inn i lagte rør og skjøter fiber.

Vi har hatt litt utfordringer med blåsing av fiberkabel inn i noen rør, dette jobber vi med nå og regner med at det løser seg i løpet av kort tid. De neste to kommende uker vil vi fullføre blåse- og skjøtearbeidet. Ut fra foreløpig estimat regner vi med at vi vil være klare til å begynne med hjemmeinstallasjoner/oppkoblinger fra slutten av oktober. Våre montører vil ta kontakt så snart alt er klart på din adresse. 

Hjemmeinstallasjon: 

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

Vi vil gjerne oppfordre dere til å ta en titt her for å bli bedre kjent med Altibox og de ulike løsningene du kan få tilgang til når vi etterhvert får installert Altibox hjemme hos deg. Altibox lanserte for en tid tilbake bl.a ny TV-løsning, her finner du alle funksjoner som programarkiv, start forfra etc. Det er bare å glede seg :)