Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Svenskebyen

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 2. halvdel 2018/1. halvdel 2019

Siste fra fremdriftsloggen

19.03.2019 - GRAVEARBEID SNART IGANG

Prosjektplan i samarbeid med Molde Kommune er straks ferdigstilt og vi går i gang med gravearbeidet rett over påske. Arbeidet vil starte opp i krysset Moldelivegen/Damvegen ved brua. Her har vi gravd noe tidligere og vi vil nå fortsette videre vestover

06.12.2018 - FREMDRIFT PER DESEMBER 2018. 

Som tidligere nevnt er mye av gravearbeidet fullført og vi er i gang med oppkoblinger i deler av området.

Øst for Fridtjof Nansens gate: Utarbeidelse av ny prosjektplan er godt i gang og vi vil i likhet med resten av området ha samordningsprosjekter med Molde Kommune. Gravearbeidet vil igangsettes så snart værforholdene tillater det i 2019. 

Vest for Fridtjof Nansens gate: Håndgraving pågår og vi vil holde på så lenge værforholdene tillater det, dette gjelder blant annet i Margareta Dahls gate og Nils Hertzbergs veg. I tillegg er det også noe håndgraving over enkelte private eiendommer som gjenstår. Så fort vi har fått rør på plass kan vi begynne å blåse og skjøte fiber. Våre montører jobber for fullt for å få installert de som er klare for oppkobling så snart som mulig. 

14.11.2018 - VIDERE FREMDRIFT PER NOVEMBER 2018.

Mye av gravearbeidet er nå fullført i store deler av feltet. Vi har hatt flere samordningsprosjekter med Molde Kommune og har valgt å følge deres fremdrift på gravearbeidet i flere gater. I forbindelse med at vi er blitt kraftig forsinket i feltet i forhold til forespeilet levering ved salgstidspunkt har vi valgt å dele feltet i to deler. Dette er som følger: 

Øst for Fridtjof Nansens gate (fra Moldeelva til Fridtjof Nansens gt): For denne delen av området er vi godt i gang med ny prosjektplan og gravearbeidet vil igangsettes i 2019 så snart telen har forsvunnet fra bakken. Her vil vi også ha samordningsprosjekter med Molde Kommune. Estimert levering vil være 2-3 kvartal 2019. 

Vest for Fridtjof Nansens gate: Alt gravearbeid er fullført her bortsett fra noen traséer som må håndgraves, disse har vi som mål å få fullført i løpet av de nærmeste ukene. Vi har såvidt begynt installasjonsarbeidet i deler av området og har som målsetting å få koblet opp flest mulig før utgangen av 2018. Våre montører vil ta kontakt med de som har bestilt for å avtale tidspunkt for installasjon. 

 

Hva inngår i hjemmeinstallasjon?

I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder - TV-signaler og internett skal virke når montøren forlater hjemmet. Er det behov for å legge opp flere data/TV-punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen.

Tips om plassering av hjemmesentral

Hjemmesentralen fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt og har 4 stk gigabit nettverksporter. Du trenger derfor ikke egen trådløs ruter. Det kan være greit å tenke gjennom hvor du ønsker å plassere hjemmesentralen før montør kommer. Ofte er beste plassering sentralt i huset, men litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. For best mulig trådløs dekning bør den plasseres med fri sikt i rommet. Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han/hun kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.

For informasjon om hjemmesentralen, ta en titt her

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?

Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

08.10.2018 - GRAVEARBEID OG VIDERE FREMDRIFT

Som kjent har vi hatt mye graveaktivitet i deler av området i sommer/sensommer. Vi jobber nå med tilførsel av fiber til området og det er fortsatt noe gravearbeid som gjenstår i forbindelse med tilførsel til vestre del av området. Dette arbeidet er planlagt ferdig i løpet av uke 41. 

Når det gjelder området  mellom Moldeelva og Fridtjof Nansens gate, sør for Moldelivegen, jobber vi med traséplanen og vil komme tilbake med mer informasjon så fort vi har det klart.

Oppstart av kundeinstallasjoner er planlagt fra uke 43. Dette vil i første omgang gjelde følgende gater:

Adjunkt Dørums gate (området fra Amtmann Leths gt til Fridtjof Nansens gt)
Kirkebakken
Margareta Dahls gate
Nils Hertzbergs gate
Amtmann Leths gate
 

 

 

 

Slik gjør du egeninnsats