Bestilling
Vedtatt
Planlegging
Utbygging
Fiberarbeid
Oppkobling
Fiberkunde
Fiber legges i rør og kobles opp.

Sylte - Kråknesvegen

Fase 5 Fiberarbeid
illustrasjon_3.jpg Estimert levering: 1. halvdel 2020

Siste fra fremdriftsloggen

Informasjon vedrørende koronautbruddet.

I forbindelse med nasjonale og lokale myndigheters påbud og utviklingen av koronautbruddet, ser vi at dette kan medføre forsinkelser i videre utbyggingsarbeid. Vi følger situasjonen nøye og følger de retningslinjer vi til enhver tid blir pålagt.

07.05.2020 - Fremdrift per mai!

Fiberutbyggingen går fremover i området Sylte/Kråknesvegen. Noen av dere er allerede oppkoblet og flere venter nok på oss. 

I Kråknesvegen pågår det fortsatt både gravearbeid og fiberarbeid. Arbeidet går fint og vi begynner å nærme oss Knorrholmen. Så lenge alt går etter planen vil vi være i gang med de første oppkoblingene/hjemmeinstallasjonene her fra slutten av mai, dette arbeidet vil pågå utover sommeren. 

I Syltevegen og Skjennabakken har vi fått utført alt av gravearbeid og fiberarbeid. Vi er i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallsjoner og flere av dere har fått Altibox i hus. 

Våre montører fra Ielektro vil ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. 

Hjemmeinstallasjon

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

Plassering av hjemmesentral 
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Når skal jeg si opp mitt nåværende abonnement?
Angående det å si opp nåværende abonnement/leverandør er dette noe dere må gjøre selv, men vi vil be dere avvente med å si opp inntil dere har nærmere informasjon om tidspunkt for hjemmeinstallasjon/oppkobling fra Istad Fiber/montør. Dette for å unngå at dere blir stående uten internett/TV.

 

03.04.2020 - God Påske!

Vi har kommet godt i gang med fiberutbyggingen både i Kråknesvegen og Syltevegen.

I Kråknesvegen pågår grave- og fiberarbeid parallelt, og vi har også utført noen få oppkoblinger/hjemmeinstallasjoner helt sør i Kråknesvegen. Gravearbeidet er omtrent halveis i Kråknesvegen, og vi vil fortsette med både grave- og fiberarbeid etter påske.

Fiberarbeid vil si at vi legger fiber inn i røret som er lagt i bakken. Fiberkabelen "blåses" inn i røret. Deretter settes et relativt omfattende arbeid i gang med å skjøte fiberen, dette kan være et tidkrevende arbeid og vi velger derfor å utføre både graving og fiberarbeid parallelt for at ting skal gå litt raskere. Når vi har fått utført alt dette vil våre montører være klare til å installere internett og tv-tjenester i hjemmet ditt.

Foreløpig plan tilsier at oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil komme i gang fra slutten av mai og pågå utover sommeren.

I mellomtiden vil vi benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god påske! 

Slik gjør du egeninnsats