Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Tornes

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

12.09.2019 - Videre fremdrift per september!

All maskingraving er nå fullført. Gjenstående gravearbeid er håndgraving over privat eiendom, dvs trasé inn til husvegg. Våre håndgravere vil ta kontakt med de det gjelder for å avtale gravetrasé over eiendom. Dette arbeidet vil starte opp i uke 38. Parallelt med dette pågår det også fiberarbeid i området, dvs at vi blåser fiber i rør samt skjøting av fiber. 

Estimert oppstart av oppkobling/hjemmeinstallasjon vil være i løpet av månedskiftet september/oktober. Så snart alt er klart for oppkobling/hjemmeinstallasjon på din adresse vil våre montører ta kontakt direkte for å avtale tidspunkt for oppkobling/hjemmeinstallasjon. 

Plassering av hjemmesentral
Vår hjemmesentral fungerer som modem/ruter/trådløst aksesspunkt. For best mulig trådløs dekning bør hjemmesentralen plasseres sentralt i huset, med fri sikt i rommet og litt unna annen elektronikk og metallgjenstander. 

Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Spør gjerne montøren om råd dersom du er usikker, de har erfaring.  

Hva inngår i hjemmeinstallasjonen?
I installasjonen inngår all montering frem til hjemmesentralen og oppkobling av en (1) stk TV-dekoder. Er det behov for å legge opp flere punkt i huset, kan dette bestilles direkte av montøren, men dekkes ikke av avtalen med Istad Fiber AS. Ekstra TV-dekoder kan bestilles med montør, eller ved å kontakte kundeservice på tlf. 71 21 35 00.

 

13.08.2019 - Ferien er over og vi jobber for fullt!

Gravearbeidet i østre del av Tornes er nå delvis fullført. Det som gjenstår her nå er graving for hånd inn til husvegg. Våre håndgravere vil ta kontakt med de det gjelder for å avtale gravetrasé over eiendom. Så snart vi har fått det meste av rør i bakken vil vi starte med blåsing av fiber i nedlagte rør. Videre vil vi utføre skjøtearbeid, noe som er relativt omfattende arbeid og som kan ta litt tid. Estimert oppstart av oppkobling/hjemmeinstallasjoner for kunder på Tornes vil dermed være i løpet av september.

For kunder i Hamnnesvegen: Her vil vi ta i bruk en del eksisterende infrastruktur, men vi må også utføre noe gravearbeid i Hamnnesbakken. Dette arbeidet håper vi å få fullført i løpet av august. 

 

05.07.2019 - God Sommer!

Vi er godt i gang med gravearbeidet og er nå ferdig gravd i både Mellavegen og Toravegen. Videre vil vi fortsette i Heimdalsvegen og jobbe oss østover herfra. Angående Lerkevegen og Hamnesvegen så har vi en del eksisterende infrastruktur her, dette vil bety mindre gravearbeid i disse områdene. 

I midten av august vil vi sette i gang med håndgraving, dvs graving med spade gjennom privat eiendom og inn mot husvegg. Alle dere som har bestilt eller blir berørt av dette arbeidet vil bli kontaktet i forkant av graving på privat eiendom, slik at vi får planlagt nøyaktig gravetrasé med deg som er eier av eiendommen. 

Så snart vi har fått det meste av rør i bakken vil vi starte med blåsing av fiber i nedlagte rør. Videre vil vi utføre skjøtearbeid, noe som er relativt omfattende arbeid og som kan ta litt tid. Estimert oppstart av oppkobling/hjemmeinstallasjoner for kunder på Tornes vil dermed være i løpet av september.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

18.06.2019 - Gravearbeidet er i gang!

Vi har gleden av å informere om at gravearbeidet på Tornes påbegynnes i uke 26 og vil pågå ut august måned. Vi vil i utgangspunktet grave oss fra sentralen (noden) som er satt opp ved Istad Nett sin stasjon i Åsvegen. Gravearbeidet vil ikke medføre stenging av veger. Det vil også komme en kunngjøring vedrørende gravearbeid fra Istad Fiber i Fræna Kommune, i Romsdals Budstikke onsdag 19. juni. 

På informasjonsmøte som ble avholdt 14. mai ble det sagt at vi ønsket å holde et byggemøte i forbindelse med gravestart. Pga fremskynding av gravearbeidet vil dette ikke bli avholdt. Våre gravere har lang erfaring i sitt arbeid. De tar fortløpende gate for gate og legger igjen en rørkveil ved tomtegrensen der de ser det som best egnet, hos de som har bestilt. Dersom du har spesielle ønsker/behov i forhold til fremføringsvei, ta kontakt med gravemannskapet når de befinner seg i din gate. Alternativt kan du merke tydelig hvor du ønsker at rørkveil skal ligge.

Våre håndgravere vil være på plass i området så snart det meste av maskingraving i hovedtraséer er utført. De vil grave røret fra tomtegrensen til nærmeste husvegg. De vil la røret stikke opp ved husvegg, slik at alt er klart til montør kommer for å installere. 

Dersom gravearbeiderne/håndgraverne kan støte på uforutsette hindringer på din eiendom, vil vi gjerne ha beskjed om dette. I hovedsak gjelder dette eksisterende rør eller om du har robotgressklipper. Send oss gjerne informasjon om dette i en e-post til fiber@istad.no 

Slik gjør du egeninnsats