Bestilling
Planlegging
Utbygging
Oppkobling
Fiberkunde
Vi bygger nødvendig infrastruktur og fører fiberkabelen frem til eiendommen din.

Tornes

Fase 3 Utbygging
illustrasjon_3.jpg

Siste fra fremdriftsloggen

05.07.2019 - God Sommer!

Vi er godt i gang med gravearbeidet og er nå ferdig gravd i både Mellavegen og Toravegen. Videre vil vi fortsette i Heimdalsvegen og jobbe oss østover herfra. Angående Lerkevegen og Hamnesvegen så har vi en del eksisterende infrastruktur her, dette vil bety mindre gravearbeid i disse områdene. 

I midten av august vil vi sette i gang med håndgraving, dvs graving med spade gjennom privat eiendom og inn mot husvegg. Alle dere som har bestilt eller blir berørt av dette arbeidet vil bli kontaktet i forkant av graving på privat eiendom, slik at vi får planlagt nøyaktig gravetrasé med deg som er eier av eiendommen. 

Så snart vi har fått det meste av rør i bakken vil vi starte med blåsing av fiber i nedlagte rør. Videre vil vi utføre skjøtearbeid, noe som er relativt omfattende arbeid og som kan ta litt tid. Estimert oppstart av oppkobling/hjemmeinstallasjoner for kunder på Tornes vil dermed være i løpet av september.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

 

18.06.2019 - Gravearbeidet er i gang!

Vi har gleden av å informere om at gravearbeidet på Tornes påbegynnes i uke 26 og vil pågå ut august måned. Vi vil i utgangspunktet grave oss fra sentralen (noden) som er satt opp ved Istad Nett sin stasjon i Åsvegen. Gravearbeidet vil ikke medføre stenging av veger. Det vil også komme en kunngjøring vedrørende gravearbeid fra Istad Fiber i Fræna Kommune, i Romsdals Budstikke onsdag 19. juni. 

På informasjonsmøte som ble avholdt 14. mai ble det sagt at vi ønsket å holde et byggemøte i forbindelse med gravestart. Pga fremskynding av gravearbeidet vil dette ikke bli avholdt. Våre gravere har lang erfaring i sitt arbeid. De tar fortløpende gate for gate og legger igjen en rørkveil ved tomtegrensen der de ser det som best egnet, hos de som har bestilt. Dersom du har spesielle ønsker/behov i forhold til fremføringsvei, ta kontakt med gravemannskapet når de befinner seg i din gate. Alternativt kan du merke tydelig hvor du ønsker at rørkveil skal ligge.

Våre håndgravere vil være på plass i området så snart det meste av maskingraving i hovedtraséer er utført. De vil grave røret fra tomtegrensen til nærmeste husvegg. De vil la røret stikke opp ved husvegg, slik at alt er klart til montør kommer for å installere. 

Dersom gravearbeiderne/håndgraverne kan støte på uforutsette hindringer på din eiendom, vil vi gjerne ha beskjed om dette. I hovedsak gjelder dette eksisterende rør eller om du har robotgressklipper. Send oss gjerne informasjon om dette i en e-post til fiber@istad.no 

Slik gjør du egeninnsats