Informasjon vedrørende koronautbruddet

Tips til å sikre hastigheten på bredbåndet ditt

Istad Fiber 19.03.2020

Hverdagen er snudd på hodet, og mange sitter nå med både hjemmekontor og hjemmeskole. Her får du våre beste tips til å utnytte hastigheten på bredbåndet ditt. 

Les mer

 

Mulige forsinkelser i utbyggingsarbeidet

Istad Fiber 16.03.2020

I forbindelse med nasjonale og lokale myndigheters påbud og utviklingen av koronautbruddet, ser vi at dette kan medføre forsinkelser i videre utbyggingsarbeid. Vi følger situasjonen nøye og følger de retningslinjer vi til enhver tid blir pålagt.

 

Koronaviruset fører til sterk økning i nettbruk

Pressemelding fra Altibox/Istad Fiber 13.03.2020

Datatrafikken i Altibox nasjonale fibernett lå torsdag på opp mot 30% over normalen for en torsdag på dagtid og 15-20% over normalen på kveldstid.

- Likevel er trafikken fortsatt langt under andre topper vi har sett til nå i år. Kundene har ikke grunn til å være bekymret, sier Tarje N. Jacobsen, daglig leder i Istad Fiber AS.

Altibox leverer TV- og internett-tjenester til over 600 000 husholdninger i Norge.

Altibox mottar mange henvendelser fra kunder som lurer på om det kan bli problemer med kapasiteten på nettet som følge av at langt flere nå arbeider på hjemmekontor, gjerne samtidig med at skoleelever skal få fjernundervisning.

I en slik situasjon som vi nå befinner oss, er samfunnet ekstra avhengig av elektroniske kommunikasjonstjenester, noe så vel operatører som Altibox som myndigheter er bevisst på.

Altibox rapporterer løpende til myndighetene og har tiltaksplaner klar hvis det skulle oppstå situasjoner som krever det. Så langt er det ingen indikasjoner på at situasjonen knyttet til koronaviruspandemien skal gi spesielle utfordringer for driftsstabiliteten. 

-  Foreløpig er nettet vårt i en normal driftssituasjon med trafikkmønster godt innenfor kapasiteten, men vi følger selvsagt ekstra nøye med for å sikre stabile tjenester for kundene, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox.  

Altibox forventer fortsatt å se en del trafikkvekst på dagtid, men trafikktoppene ligger så langt godt under det vi ser eksempelvis under store sportsarrangementer. 

Ekstra mye trafikk og flere brukere kan imidlertid gi dårlig WiFi-opplevelse i hjem som ikke har tilfredsstillende dekning eller utdaterte sendere. Da er det heldigvis sånn at vareleveringer fortsatt går og eksempelvis kan produkter som Google WiFi hjelpe de aller fleste kunder med slike utfordringer. 

Kontaktinformasjon:
Tarje N. Jacobsen, Daglig leder Istad Fiber AS, 934 60 488
Andreas Veggeland, Senior kommunikasjonsrådgiver i Altibox, 98296708

 

Pris- og produktendring

19.02.2020

Informasjon vedrørende pris- og produktendring.

Fra og med 1. april 2020 vil det en komme en generell prisjustering som samsvarer med prisnivået i markedet. Vi satser stadig på å forbedre oss slik at vi kan tilby våre kunder et best mulig produkt med fortsatt konkurransedyktige priser.

De endrede forbrukervanene gjør at kundene bruker tjenestene våre mer enn noen gang, og det er vi særs glade for. På den annen side gir dette store utslag i trafikken i vår infrastruktur, samt økte innholds kostnader. Dette medfører dermed økte kostnader for oss. Prisøkningen gjelder alle kunder som har en produktpakke (TV og fiberbredbånd) samt abonnenter på Altibox Fiberbredbånd.

Spørsmål og svar:

Jeg har nettopp oppgradert/bestilt produktpakke eller fiberbredbånd, hva vil dette bety for meg?
Dersom du nettopp har oppgradert, endret eller bestilt produktpakke eller fiberbredbånd før 1. april har du bundet deg til prisen i 12 måneder. Det betyr at ny pris ikke vil gjelde for deg før bindingstidens utløp.

Hva skjer dersom jeg er i binding?
Dersom du er i binding vil ikke ny pris tre i kraft før bindingstidens utløp.

Hvorfor må jeg betale ekstra for ett nytt produkt jeg ikke har bestilt? Altibox ønsker til enhver tid ha tidsriktige produkter som gir abonnentene gode opplevelser. Derfor foretar Altibox fra tid til annen justering av hvilke produkter vi vil tilby.

Gjelder prisendringen en spesifikk tjeneste i produktpakken min?
Nei, det er en generell økning på pakken din og er ikke knyttet til en spesifikk tjeneste.

Arbeidsgiver betaler for internettjenesten min, vil fordeling være annerledes for prisen på hvert produkt?
Ja, prisen på hvert produkt vil være annerledes. Siden totalprisen på pakken øker vil også prisen for internett-produktet i pakken endre seg.

Hvor lang tid i forkant av prisendringen er det varslingsplikt?
Varslingsplikt er 1 måned før prisendringen trer i kraft.