Fremdrift

Her kan du følge fremdriften for fiberutbygging i ditt område.


Dersom du ikke finner ditt område i oversikten, kan det være fordi området fortsatt er under vurdering eller allerede er ferdig utbygd.

Ta gjerne kontakt med oss på fiber@istad.no hvis du ønsker mer informasjon.

Klikk på boksen under og velg område.

Fiberutbygging i ditt område

Velg kommune og utbyggingsområde:
  • [[commune]]
  • Velg kommune
    • [[ communenavn ]]
  • Velg område
  • [[area]]
  • Velg kommune først
    • [[region]]
Mitt område er ikke i oversikten

Eide

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

21.10.2021 - Fremdrift per oktober!

Endelig kan vi fortelle at alt av maskingraving på sørsiden er ferdig utført. Det gjenstår noe håndgraving over privat eiendom, og dette vil bli utført i løpet av de neste to ukene. Oppkobling av resterende kunder vil pågå fortløpende utover høsten.

Så snart alt er klart for oppkobling på din adresse vil våre montører ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Vi anbefaler alle å se gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du finner her

27.08.2021 - Fremdrift sensommer 2021!

Vi er i full gang med oppkobling av kunder på nedsiden av hovedvegen. Fortsatt gjenstår det dessverre litt gravearbeid i den sørlige delen, fra Eidetorget til Torvvegen. Etter et lite opphold fortsetter vi gravearbeidet her fra uke 34. Siste rest av kunder vil bli koblet opp i løpet av september.

09.07.2021 - Videre fremdrift og god sommer!

Vi har gleden av å fortelle at gravearbeidet på nedsiden av hovedvegen nå endelig er i gang. Vi begynner på strekningen lengst nord, fra Steinhoggervegen og nordover. Deretter beveger vi oss sørover. Kunder på sørsiden av vegen vil bli koblet opp i slutten av juli og utover august.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Vevang

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

08.10.2021 - Fremdrift per oktober

Utbyggingsarbeidet er som kjent godt i gang og hovedkabel langs Stemmavegen er nå på plass på Vevang.

Grave- og fiberarbeid utføres flere steder parallelt på Vevang. I Skolevegen, Anlegget og Sinagata har vi snart fullført dette, mens vi i Gjengstøvegen vil fortsette med oppheng av fiber på stolper i tiden fremover. Samtidig fortsetter vi også gravearbeidet i boligfeltet i Gjengstøvegen. Videre vil vi bevege oss mot Hamna og utføre samme type arbeid der, altså en kombinasjon av oppheng av fiber på stolper og mindre gravearbeid.

Når det gjelder Vevangvegen, Groravikvegen og Årsbogvegen er planlagt oppstart av gravearbeid mot slutten av oktober.

Parallelt med at vi bygger ut for fullt har vi også kommet i gang med noe oppkoblingsarbeid i deler av området. Det vil si at vi har kommet i gang med hjemmeinstallasjoner enkelte steder. Dette arbeidet vil fortsette etterhvert som grave- og fiberarbeid går fremover. Våre montører vil ta direkte kontakt med deg på telefon så snart alt er klart for hjemmeinstallasjon på din adresse. Vi anbefaler også alle å ta en titt her i forkant av hjemmeinstallasjon.

27.08.2021 - Fremdrift sensommer 2021!

Utbyggingsarbeidet pågår for fullt og vi er som tidligere nevnt godt i gang med oppheng av fiber på gatelysstolper i Skolevegen, Sinagata, Vevangvegen og Årsbogvegen. Vi vil videre fortsette med samme type arbeid i Gjengstøvegen, Hamna og Gaustadnesvegen i nær fremtid.

Vi har også kommet et godt stykke på veg med graving/pløying av hovedtilførsel av fiber til området. Vi går fra noden (sentralen) på Skotten langs Stemmavegen til Vevangvegen/Atlanterhavsvegen og vil fortsette langs Groravikvegen og Vevangvegen i tiden som kommer.

Estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil være fra oktober.

09.07.2021 - Utbyggingsarbeidet er i gang!

Vi er i gang med utbyggingsarbeidet av fiberbredbånd til Vevang. Per i dag er vi godt i gang med oppheng av fiber på gatelysstolper i Skolevegen, Sinagata og Vevangvegen. Arbeidet med fremføring av fiber på strøm- og gatelysstolper vil fortsette utover sommeren og høsten.

Når det gjelder gravearbeid planlegger vi nå å komme i gang med dette fra slutten av august. Det meste vil utføres som pløying.

Estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner vil være fra oktober.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Lyngstad

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

21.10.2021 - Utbyggingsarbeidet straks i gang!

Nødvendige tillatelser fra Fylkeskommune og Hustadvika Kommune er på plass. Det betyr at utbyggingsarbeidet vil starte opp kommende uke (uke 43). Vår samarbeidspartner, OneCo, vil da begynne med oppheng av fiber på gatelysstolper fra Eide og oppover mot Silnes, Visnes og Lyngstad.

Vår målsetting er fortsatt at vi skal komme i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner i løpet av 4. kvartal.

27.08.2021- Siste del av planlegging!

For øyeblikket jobber vi med siste del av planleggingsarbeidet, samt å få på plass de siste nødvendige tillatelser både fra strømselskap og kommunen. Forventet oppstart av utbyggingsarbeidet er i slutten av september. Utbyggingen av fiberbredbånd til Lyngstad er en videreføring av prosjektet Eide/Visnes/Silnes, og vil bevege seg fortløpende oppover mot Vevang.

Vår målsetting er fortsatt at vi skal være i gang med oppkoblingsarbeidet på Lyngstad i løpet av 4. kvartal.

09.07.2021 - God sommer!

Planleggingsarbeidet av utbyggingsområdet pågår fortsatt. Estimert oppstart av graving og kabelstrekking utsettes til begynnelsen av august. Mer informasjon vil komme så snart vi er i gang med dette.

Estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet er fortsatt 4. kvartal 2021.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

28.05.2021 - Planleggingsarbeidet pågår

Vi har kommet godt i gang med planleggingsarbeidet, men fortsatt gjenstår det litt før vi kan sette spaden/grabben i jorda. Utbyggingsarbeidet vil bestå av en kombinasjon av både gravearbeid og kabelstrekking, sistnevnte vil si at vi fører fiber via luft/stolper enkelte steder.

Per i dag estimerer vi at oppstart av utbyggingsarbeidet vil være fra slutten av juni. Videre vil estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet være i løpet av 4. kvartal 2021. Vi vil komme med mer informasjon når vi setter i gang med utbyggingsarbeidet.

I mellomtiden vil vi oppfordre dere alle til å nyte det fine været vi er så heldig å ha akkurat nå :) Og har du fortsatt ikke bestilt men ønsker å bestille er det bare å kontakte oss på fiber@istad.no

Nesjelandet

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

04.10.2021 - Oppkoblingsarbeidet er i gang!

De første kundene på Nesjelandet er nå koblet opp og vi gratulerer så mye med fiberbredbånd fra Altibox og Istad Fiber! Oppkoblingsarbeidet pågår og på nåværende tidspunkt kobler vi opp kunder på Nordnesje og langs Nesjevegen.

Som vi informerte om sist så har det tatt noe lengre tid på Sørnesje pga samkjøring med Istad Nett og ny strømkabel. Strømkabel er nå på plass og vi vil i løpet av de nærmeste ukene få ordnet med fiberkabel til alle her. Vi minner derfor om at det er svært viktig at alle får utført sin egeninnsats. Lurer du på hvordan du gjør dette anbefaler vi deg å ta en titt her Så snart alle rør er på plass vil vi få blåst inn fiber. Når alt er klart vil en av våre montører fra MIFO AS ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

Det siste området som fullføres er Flovikholm. Her vil det meste av gravearbeidet bli gjennomført i løpet av uke 40. I likhet med Sørnesje blir det også her samkjøring med Istad Nett.

Vi har som kjent hatt noen forsinkelser, men regner nå med at alle som ønsker det vil bli koblet opp i løpet av oktober måned.

I forkant av hjemmeinstallasjon anbefaler vi også alle å ta en titt her

27.08.2021 - Straks i gang med fiberarbeid!

Nesjevegen og Nordnesjevegen er nå i praksis klar til å få blåst inn kundefiber for så å starte arbeidet med hjemmeinstallasjoner. Så snart vi har fått blåst fiber vil en av våre montører fra Mifo ta kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

For sør-Nesje har det tatt noe lengre tid enn forutsatt pga en samkjøring med Istad Nett og ny strømkabel på en strekning på 750 meter, denne må graves i stedet for å pløyes. Per i dag gjenstår halve strekningen, og med dagens fremdrift vil vi nok bruke et par uker til før sør-Nesje er klart i forhold til fiberfremføring. Så snart sør-Nesje er ferdig så vil vi fullføre Flovikholmen, som også blir et område hvor strømkabel blir ordnet samtidig med fremføring av fiber.

Det positive med denne samkjøringen med Istad Nett er at strømforsyning til mange av dere nå også blir forbedret og fremtidsrettet, men det medfører altså noe forsinkelser i forhold til oppkoblingsarbeidet av fiber. Vi ser uansett for oss at de fleste av dere vil være koblet opp i løpet av september.

I forkant av hjemmeinstallasjon anbefaler vi alle å se gjennom punktene du finner her

Gossen Del 2

Estimert levering: 1. halvdel 2022

Siste fra fremdriftsloggen

21.10.2021 - Utbyggingsarbeidet er i gang!

Som mange av dere sikkert har fått med dere har vi holdt på med utbyggingsarbeid av fiberbredbånd på Gossen en god stund. Denne uken (uke 42) har vi kommet i gang med ubyggingsarbeidet i Gossen Del 2. Vi har startet opp med gravearbeid i Nyjordvegen, i retning Småge og Røssøyvågen.

Estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet er i løpet av 1. halvår 2022.

Hollingen

Siste fra fremdriftsloggen

27.08.2021 - Fremdrift sensommeren 2021!

Fiberutbyggingen på Hollingen er straks fullført, og de aller fleste har fått Altibox i hus.
Det gjenstår noe mindre grave og fiberarbeid i deler av Hollingsbukta, dette arbeidet vil komme i gang i løpet av kort tid.

Har du spørsmål rundt dette er du velkommen til å kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

08.07.2021 - God sommer!

Hjemmeinstallasjoner pågår for fullt og vi er nå i sluttfasen av utbyggingsprosjektet på Hollingen.

I området ved Mevold feltet er vi også godt i gang med hjemmeinstallasjoner. Våre montører vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt så snart alt er klart på din adresse.

Vi har noe mindre gravearbeid og fiberarbeid som gjenstår i deler av Ingeborgs veg og Hollingsbukta, dette arbeidet er godt i gang og vil bli ferdig i løpet av kort tid.

Har du spørsmål rundt utbyggingsarbeidet er du velkommen til å kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

Vi anbefaler også alle å lese gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du finner her

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Gossen Del 1

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

21.10.2021 - Fremdrift per oktober!

Gravearbeid på Gossen Del 1, er straks ferdigstilt. I den siste tiden har det vært mye aktivitet i Falkhytten-området, og vi har endelig kommet i gang med oppkoblingsarbeidet av kunder her. Siste del av Løvika er også ferdig gravd. Gjenstående kunder her vil bli koblet opp i løpet av nær fremtid. Samme status gjelder også for Kaltrøa. Her er vi ferdig med maskingraving, men det gjenstår noe håndgraving. I den siste tiden har vi også fokusert på asfaltering.

Vi beklager at vi er forsinket i leveransen til deler av Gossen Del 1, men vil betrygge dere med at vi jobber for fullt for å få de fleste koblet opp så snart som mulig.

27.08.2021 - Fremdrift sensommer 2021!

Vi har dessverre blitt litt forsinket med både grave- og oppkoblingsarbeid på Gossen etter ferien. Men i samarbeid med våre entreprenører har vi nå planlagt å ferdigstille gjenstående graveaktiviteter i løpet av september. Hovedsakelig dreier dette seg om Falkhytten, noen vegkryssinger i Løvika, gjenstående kunder i Hauglandsvegen og Kaltrøa. All planlagt asfaltering er ferdig i løpet av denne uken. Resterende kunder vil fortløpende bli koblet opp utover høsten.

09.07.2021 - God sommer!

Oppkobling av kunder pågår fortsatt, i tillegg har vi også noe pågående maskin- og håndgravingsarbeid. For øyeblikket holder vi på med siste del av Tangenvegen, samt diverse opprydding.

Asfaltering av vegkrysninger har kommet i gang nå i uke 27. Vi har blitt noe forsinket i sentrum/Falkhytten, men gravearbeid fra krysset Buktavegen/Nautnesvegen og videre nedover Solbakken har kommet i gang denne uken. Oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjon hos kunder i dette området forventes å starte etter ferien. Våre montører vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Otrøya Midsund

Estimert levering: 4. kvartal 2021/1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

04.10.2021 - Fremdrift per oktober!

Per i dag pågår det arbeid på Uglvik, Raknes og Rakvåg. Vår plan er å fullføre det meste av gravearbeid her i løpet av oktober. Parallelt med dette vil vi også starte opp med blåsing av fiber samt utføre hjemmeinstallasjoner. I og med at vi ikke har fått fullført vår hovedtrasé enda, så vil ikke signalet være på plass og alle hjemmeinstallasjoner vil bli såkalte kalde installasjoner. Dvs at vi monterer og klargjør utstyr i din bolig, men at dere ikke vil få signal på fiberen før hovedtrasé er på plass. Våre montører fra MIFO AS vil ta direkte kontakt per telefon og avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart det er klart. Lurer du på noe angående hjemmeinstallasjon anbefaler vi deg å ta en titt her

I løpet av oktober vil også utbyggingsarbeidet på Ræstad fortsette, og vi vil gå i gang for fullt i Midsund sentrum.

Vi jobber fortsatt på for at vi skal nå vår målsetting om å få koblet opp de fleste av dere i løpet av 2021. Dessverre ser vi at dette kan bli utfordrende og det er derfor sannsynlig at noen av dere først vil bli koblet opp i begynnelsen av 2022. Sånn det ligger an nå vil dette i hovedsak gjelde områdene i Midsund sentrum.


27.08.2021 - Utbyggingsarbeidet pågår for fullt!

Arbeidet med fremføring av fiber pågår for fullt i de vedtatte områdene, Rakvåg, Raknes, Ræstad, Uglvik og Midsund Sentrum.

Våre samarbeidspartnere Opstad Maskin AS, Nettpartner AS og Møre Skog og Hage AS jobber videre for å føre frem fiber fra Ræstad til Midsund Sentrum, samt fremføring av rør og fiber inn til husvegg hos dere som har bestilt.

Per i dag pågår det arbeid på Uglvik, Raknes, Rakvåg og Ræstad, og vi vil snart også starte opp med Midsund Sentrum og tilordning av traséer til husvegg for de som har bestilt.

Som kjent kom sjøkabel fra Gossen og over til Ræstad på plass i juli, så det har skjedd mye og sånn vil det fortsette utover høsten. Vi jobber for fullt for at vi skal nå vår målsetting om å få koblet opp de fleste av dere i 2021.

22.07.2021 - Sjøkabel på plass!

I går onsdag 21. juli kom Istad Fiber sin sjøkabel til Otrøya! En flott dag, med mye folk i trappene og landfast Istad Fiber :)

En ny milepæl er nådd i vår utbygging av fiberbredbånd til Otrøya. Samtidig er vi godt i gang med gravearbeid med Opstad Maskin AS. Som vi tidligere har informert om er vår plan å få koblet opp de fleste av dere før jul 2021.

Med ønske om fortsatt god sommer :)

09.07.2021 - God sommer!

Gravearbeidet er godt i gang på Raknes, og vi har også kommet i gang på Rakvåg. Gravearbeidet i de nevnte områdene vil fortsette for fullt i juli.

Sjøkabel fra Gossen og over til Ræstad på Otrøya skal etter planen legges i uke 29.

Ellers så er vi også i gang med å trekke fiber på noen kortere strekninger via luft/stolper på Akselvoll og Raknes. Dette arbeidet vil fortsette fra tidlig august.

Generelt blir det mye gravearbeid fremover i forbindelse med fiberfremføring fra Ræstad og inn til Midsund sentrum.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Eidskrem

Estimert levering: 2. kvartal / 3. kvartal 2021

Siste fra fremdriftsloggen

27.08.2021 - Siste innspurt!

Som tidligere nevnt har de fleste av dere nå fått installert Altibox.

Det gjenstår fortsatt noe grave- og fiberarbeid på nordsiden av boligfeltet ved Julsundet 80, 86, 87 og 88. Dette vil nå utføres i samarbeid med Istad Nett. Gravetillatelse er i orden og vår entreprenør vil gå i gang med gravearbeidet her i løpet av første halvdel av september.

Har du spørsmål rundt dette er du velkommen til å kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

08.07.2021 - God sommer!

I boligfeltet på Eidskrem er nå alt av gravearbeid og fiberarbeid fullført, og de fleste har fått installert Altibox. Våre montører tar direkte kontakt for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart.

På nordsiden av boligfeltet gjenstår det fortsatt noe gravearbeid, dette gjelder ved Julsundet 80, 86, 87 og 88. Vi håper på å komme i gang her i slutten av juli. Dersom du har spørsmål rundt dette ta kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

I forkant av hjemmeinstallasjon er det enkelte ting som kan være greit å vite. Vi anbefaler dere derfor å lese gjennom punktene dere finner her

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Bollia

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

27.08.2021 - Fremdrift sensommer 2021!

Hoveddelen av gravearbeid er nå fullført på Bollia, men vi jobber fortsatt med noe mindre gravearbeid og håndgraving fra tomtegrense og inn til husvegg hos de som har bestilt.

Fiberarbeid og hjemmeinstallasjoner pågår parallelt med dette, og vil fortsette utover høsten. Vår målsetting er at de fleste av dere skal være koblet opp i løpet av andre halvdel av 2021. Våre montører fra OneCo vil ta kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse.

08.07.2021 - God sommer!

Det meste av maskingraving/pløying er nå fullført i hele utbyggingsområdet og per i dag pågår det håndgraving/mindre gravearbeid fra tomtegrense og inn til husvegg hos de som har bestilt.

Vi har også kommet godt i gang med fiberarbeid, det betyr at vi er i full gang med å skjøte og blåse fiber inn i alle lagte rør. Noen steder er dette allerede klart og det betyr at vi også har kommet i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner.

Hjemmeinstallasjoner vil fortsette utover sommeren og høsten. Våre montører vil ta direkte kontakt på telefon med deg som har bestilt så snart alt er klart på din adresse. Vi anbefaler også alle å se gjennom punktene om hjemmeinstallasjon som du kan se her.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Visnes Silnes

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

21.10.2021 - Utbyggingsarbeidet straks i gang!

Nødvendige tillatelser fra Fylkeskommune og Hustadvika Kommune er på plass. Det betyr at utbyggingsarbeidet vil starte opp kommende uke (uke 43). Vår samarbeidspartner, OneCo, vil da begynne med oppheng av fiber på gatelysstolper fra Eide og oppover mot Silnes, Visnes og Lyngstad.

Vår målsetting er fortsatt at vi skal komme i gang med oppkoblingsarbeidet/hjemmeinstallasjoner i løpet av 4. kvartal.

27.08.2021 - Siste del av planlegging!

For øyeblikket jobber vi med siste del av planleggingsarbeidet, samt å få på plass de siste nødvendige tillatelser både fra strømselskap og kommunen. Forventet oppstart av utbyggingsarbeidet er fra midten av september. Utbyggingen av fiberbredbånd til Visnes og Silnes vil starte fra Eide og bevege seg fortløpende oppover mot Lyngstad og Vevang.

Vår målsetting er fortsatt at vi skal være i gang med oppkoblingsarbeidet på Visnes og Silnes i løpet av 4. kvartal.

09.07.2021 - God sommer!

Planleggingsarbeidet av utbyggingsområdet pågår fortsatt. Estimert oppstart av graving og kabelstrekking utsettes til begynnelsen av august. Mer informasjon vil komme så snart vi er i gang med dette.

Estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet er fortsatt 4. kvartal 2021.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

28.05.2021 - Planleggingsarbeidet pågår

Vi har kommet godt i gang med planleggingsarbeidet, men fortsatt gjenstår det litt før vi kan sette spaden/grabben i jorda. Utbyggingsarbeidet vil bestå av en kombinasjon av både gravearbeid og kabelstrekking, sistnevnte vil si at vi fører fiber via luft/stolper enkelte steder.

Per i dag estimerer vi at oppstart av utbyggingsarbeidet vil være fra slutten av juni. Videre vil estimert oppstart av oppkoblingsarbeidet være i løpet av 4. kvartal 2021. Vi vil komme med mer informasjon når vi setter i gang med utbyggingsarbeidet.

I mellomtiden vil vi oppfordre dere alle til å nyte det fine været vi er så heldig å ha akkurat nå :) Og har du fortsatt ikke bestilt men ønsker å bestille er det bare å kontakte oss på fiber@istad.no

Dale Myrbostad

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

30.08.2021 - Nå blir det fiber til Dale og Myrbostad!

Vi har gleden av å fortelle at vi i dag har vedtatt utbygging av fiberbredbånd til Dale og Myrbostad. Vi har blitt veldig godt tatt imot og det er en glede å se at så mange ønsker oss velkommen.

Før vi kommer i gang med selve utbyggingsarbeidet er det mye som skal på plass. I første omgang er det planlegging og prosjektering som skal utføres og vi vil komme tilbake med nærmere informasjon.

Salget er fortsatt åpent og har du ikke bestilt enda, men ønsker Istad Fiber og Altibox er det bare å kontakte oss på fiber@istad.no

Osmarka Heggem

Siste fra fremdriftsloggen

13.10.2021 - Oppkoblingsarbeidet godt i gang!

Som sikkert mange har fått med seg er vi godt i gang med oppkoblingsarbeidet i området Osmarka - Heggem. Første kunde ble koblet opp 23. september, og den heldige var Even Nilsen. Noe som også ble behørig omtalt i Romsdals Budstikke. Vil du lese mer om dette kan du ta en titt her

Vi syns det er kjekt å se at vi blir så godt tatt imot og gleder oss til å få dere alle koblet opp. Per i dag er fremgangen i arbeidet god og våre montører fra MIFO AS tar direkte kontakt med alle per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Før du får montør på besøk kan det være greit å vite litt mer om hjemmeinstallasjon, vi anbefaler derfor å ta en titt her

Oppkoblingsarbeidet vil pågå for fullt fremover og foreløpig estimat er at alle skal være ferdig oppkoblet innen utgangen av november.

Fasene

Bli kunde

Du har nå et kundeforhold hos oss i Istad Fiber, men det kan bli litt ventetid før Altibox-tjenestene er på plass. Vi kommer den neste perioden til å fortsette å kartlegge området, selge abonnementer og planlegge for utbygging i ditt område. Du hører fra oss når vi har fått tilstrekkelig oppslutning for utbygging.

Utbyggingen av fiber er avhengig av:

• Salgsoppslutning i ditt område

• Planlegging og søknader til kommunen

• Kapasitet på grave ressurser i eksterne graveselskap

Når vi har noe nytt å fortelle om fremdriften, gir vi deg beskjed så fort vi kan.

Vi er glade for at du valgte å tegne avtale med oss og vi setter pris på tålmodigheten din mens du venter!

Utbygging

I denne fasen skal vi bygge den nødvendige infrastrukturen og føre fiberkabelen frem til boligen din.

Avhengig av hvor det er kabler fra før vil fiberlinjen enten graves ned i bakken eller trekkes mellom telefonstolpene.

Her er vi avhenging av både kommunene, montørselskaper, graveselskaper og kanskje dugnad for å få fiberen frem, så litt logistikk må til før vi er ferdige med utbyggingen.

Graving

I denne fasen er fiberrørene rett utenfor tomtegrensen din, og da gjenstår bare det siste stykket inn til huset.

Nå skal du selv grave en grøft fra tomtegrensen din og inn til husveggen din. Hvis du har bestilt at vi skal grave, har du avtalt dette med oss i forkant.

Her vil vi gi deg tips om hvordan du gjør dette og hva du bør tenke på.


Montering

Nå kommer vi hjem til deg for å montere alt utstyret du trenger for å ta i bruk ditt nye fiberbredbånd fra Istad Fiber samt dine nye Altibox tjenester.

Først får du vite hvilken tidsperiode vi kommer til ditt nabolag, deretter vil du bli kontaktet av en montør. Dere avtaler når montøren skal komme til deg og fullføre monteringen.

Det kan være nyttig å ha en plan for hvor du ønsker at utstyret skal stå, men montøren vil også anbefale den beste plasseringen.

Oppstart

Gratulerer! Nå er du klar for å nyte et superraskt internett og glimrende tv-underholdning fra Altibox.

Kundeforholdet styrer du enkelt på "Mine sider" på www.altibox.no der du også kan velge tv kanaler/tv pakker og bredbåndshastigheter etter eget behov.

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med vår døgnåpne kundeservice på tlf: 712 13 500, eller spørre om hjelp via Chat på www.altibox.no

Takk for at du valgte oss, vi håper du sier ifra hvis det er noe vi kan hjelpe med!

Vår visjon er nemlig : "Hos oss vil du aldri savne andre"


Tips oss

Her kan du tipse oss om gjenglemt materiale eller skader på utstyr som tilhører oss. Legg gjerne ved et bilde som hjelper oss å vurdere hvordan vi best mulig ordner opp.