Fremdrift

Her kan du følge fremdriften for fiberutbygging i ditt område.


Dersom du ikke finner ditt område i oversikten, kan det være fordi området fortsatt er under vurdering eller allerede er ferdig utbygd.

Ta gjerne kontakt med oss på fiber@istad.no hvis du ønsker mer informasjon.

Klikk på boksen under og velg område.

Fiberutbygging i ditt område

Velg kommune og utbyggingsområde:
  • [[commune]]
  • Velg kommune
    • [[ communenavn ]]
  • Velg område
  • [[area]]
  • Velg kommune først
    • [[region]]
Mitt område er ikke i oversikten

Flemsetra

Estimert levering: 4. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

24.08.2022 - Fremdrift per august.

Det begynner å nærme seg leveranse av fiber til våre kunder i Flemsetra. Det er nå gravd fibergrøft fra Øykrysset, gjennom Fagerlia, og vi er straks fremme ved broa til Flemseterelva.

I henhold til opprinnelig avtale, skulle dere vært oppkoblet på våre tjenester i løpet av 1. halvår 2022. Forsinkelsen skyldes hovedsakelig sen gravestart pga. en lang vinter. I tillegg har vi hatt store utfordringer med å innhente tillatelse fra offentlige instanser når det gjelder plassering av nodehytte (fibersentral). Det gledelige er at denne tillatelsen nylig kom på plass i sommerferien, og vi starter arbeidet med nedsetting av nodehytten i neste uke (uke 35). Nodehytten plasseres like vest for Øykrysset.

Selv om det er en del fiberteknisk arbeid igjen før signal kan leveres kunder, håper vi å få dere på lufta i løpet av oktober 2022.

Torvikdalen

Estimert levering: 4. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

24.08.2022 - Fremdrift per august.

Det begynner å nærme seg leveranse av fiber til våre kunder i Torvikdalen. Strekningen fra Øykrysset og frem til Torvikvatnet ble ferdig utbygd i sommer.

I henhold til opprinnelig avtale, skulle dere vært oppkoblet på våre tjenester i løpet av 1. halvår 2022. Forsinkelsen skyldes store utfordringer med å innhente tillatelse fra offentlige instanser når det gjelder plassering av nodehytte (fibersentral). Det gledelige er at denne tillatelsen nylig kom på plass i sommerferien, og vi starter arbeidet med nedsetting av nodehytten i neste uke (uke 35). Nodehytten plasseres like vest for Øykrysset.

Selv om det er en del fiberteknisk arbeid igjen før signal kan leveres kunder, håper vi å få dere på lufta i løpet av oktober 2022.

Eide

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

21.12.2021 - God jul!

Fiberutbyggingsarbeidet til Eide er straks fullført. Det har tatt sin tid men nå er de fleste koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører fra iElektro tar kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vevang

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

04.02.2022 - Oppkoblingsarbeidet er i gang!

Hjemmeinstallasjoner/oppkobling av kunder pågår nå for fullt i Skolevegen, Anlegget, Sinagata, Gjengstøvegen og Hamna. Om kort tid vil vi også være i gang med hjemmeinstallasjoner i Årsbogvegen.

Gravearbeidet i Gaustadnesvegen er fullført, og vi er også delvis ferdig med gravearbeidet i Gaustadvegen. Per i dag jobber vi med å få frem tilførsel av fiber til dette området. Tilførsel av fiber kommer fra Vevang, via Straumen, Groravikvegen og Vevangvegen. Vi håper å komme i gang med hjemmeinstallasjoner i dette området fra slutten av februar.

Vi har også kommet i gang med oppheng av fiber på stolper i Gautvika, og vil her sette i gang med gravearbeidet om et par ukers tid. Det er mindre gravearbeid som skal utføres da vi har planlagt å benytte oss av mye eksisterende infrastruktur. Det samme gjelder for Lillevikvegen.

Vår målsetting er å komme i gang med hjemmeinstallasjoner/oppkoblingsarbeidet i Gautvika-området i løpet av mars, og i Lillevikvegen fra slutten av mars.

Våre montører vil ta kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse.

Les mer om hva hjemmeinstallasjon inneholder her

Lyngstad

Estimert levering: 3. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

24.08.2022 - Fremdrift per august og september

Siden forrige oppdatering har vi jobbet med å føre fiberen frem mot tettbebyggelsen på Lyngstad og vi har utført nødvendig fibergraving ved Lyngstad skole.

Vi kan bekrefte at arbeidet inne i selve byggefeltet på Lyngstad starter i neste uke (uke 35). Da blir det graving i Lyngstadvegen, Trøavegen og Lyngstadhaugen. I tillegg blir det strekking av fiber i stolper. Ved tiltenkt graving på privat tomt, blir grunneier kontaktet i forkant.

Når det gjelder kunder i Ørjavika, så er fiberen i realiteten fremme i krysset Vevangvegen/Bekkavegen. Maskin- og håndgraving i Bekkavegen gjenstår før vi kan koble opp kunder. Graving i dette området starter i uke 36.

I neste uke vil vi også begynne jobben med å strekke fiber langs gatelysstolpene fra Ørjavik mot Lyngstad sentrum. Vi kommer til å strekke fiberkabel over hovedveien ved krysset Trøavegen/Vevangvegen og videre inn i byggefeltet.

Estimert oppkobling av kunder på Lyngstad/Ørjavik er i løpet av september.

12.07.2022 - Fremdrift sommer 2022

Vi kan bekrefte at utbyggingen til deler av Lyngstad er i gang. Vi vil konsentrere oss om tettbebyggelsen på Lyngstad og Ørjavika. Dette innebærer at prosjektet er noe nedskalert, og vi har dessverre sett oss nødt til å kutte enkeltadresser. Kunder som er berørt er informert i egen e-post.

Arbeidet med å føre frem fiber til nevnte områder ble startet i uke 28. Utbyggingen inne i selve byggefeltene vil foregå utover sommeren og tidlig høst. Vi estimerer oppkobling av kunder i løpet av 3. kvartal 2022.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god sommer :)

Nesjelandet

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

15.12.2021 - Fiberutbyggingen er fullført!

Hurra! Fiberutbyggingen i området Nesjelandet er nå fullført. Vi vil gratulere oppkoblede kunder og ønske dere velkommen til Istad Fiber og Altibox. Vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre deg fornøyd.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Hollingen

Siste fra fremdriftsloggen

21.12.2021 - God Jul!

De fleste av dere er nå koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår fortsatt installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Gossen Del 1

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

05.07.2022 - God sommer!

Vi nærmer oss sluttføring av prosjektet og er inne i siste fase. Flere er nå klare til å bli koblet opp, og våre montører vil ta direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon så snart alt er klart på din adresse. Oppkoblingsarbeidet vil pågå gjennom sommeren og utover sensommeren.

Vi vet at mange av dere har ventet tålmodig lenge og vi vet også at for noen er det ønskelig at TV2 er på plass før vi utfører hjemmeinstallasjon. Husk at selv om vi installerer hjemme hos deg nå så har du muligheten til å be om utsatt oppstart. Det vil si at vi utfører installasjonen, men at vi først aktiverer internett og tv på et senere tidspunkt. Dette er et tilbud vi har til deg for at du f.eks skal unngå å måtte betale til to leverandører samtidig.

Aukrasanden:

For dere som tilhører Aukrasanden så vil utbyggingsarbeidet ta noe lenger tid. Vi vil komme tilbake til dette på senere tidspunkt.

Vi vil ønske dere alle en riktig god sommer 😊

29.04.2022 - Fremdrift våren 2022

Etter en lang og hard vinter, har vi kommet godt i gang med gjenstående fiberarbeid på Gossen Del 1, samt oppussing og opprydning etter graveaktiviteter. Her er nærmere informasjon om resterende felter.

Røysavegen

Det er besluttet at fiberkabel ned til Røysavegen skal strekkes parallelt med eksisterende strømkabler som kommer fra Tangevegen. Arbeidet starter i uke 19. Oppkobling av kunder estimeres til midten av juni.

Bakkemyra/Falkhytten/Skolevegen

De siste uke har det foregått håndgraving i området nord for Boreal og gamle bensinstasjonen på Bakkemyra. I uke 18 fortsetter vi denne jobben og vil konsentrere oss om å komme rundt Boreal-området og inn i boligfeltet sørover og videre nedover til Flatvoll og Skolevegen. Oppkobling av kunder i dette området vil foregå fra midten av mai og ut juni (Flatvoll og Skolevegen).

Hukkelberg

Området omfatter kunder i Aukravegen, fra Berglia og opp mot gamle sykehjemmet. Arbeidet starter i uke 18 med graving fra Berglia og forbi busstoppet. Derfra går vi over til luftkabel videre oppover langs østsiden av Aukravegen. Kryssing av hovedvei (på luft) skjer mellom Aukravegen 231 og 237. Derfra vil fibertraséen gå i myra i bakkant av husene og oppover mot gamle sykehjemmet. Denne traséen håndgraves/minigraves.

Aukrasanden

Kunder på Aukrasanden har vært tålmodig lenge, uten at vi har kommet i gang med arbeidet. Grunnen skyldes utfordringer med veikryssing fra Skogvegen og tilførsel av fiber ned på Sanden. Vi mener å ha funnet løsning nå, og vil prioritere dette området. Beboere vil bli kontaktet av Istad Fiber i løpet av kort tid for nærmere informasjon.

Resterende kunder som ikke ligger innenfor nevnte felter, kobles opp fortløpende. Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til prosjektleder Richard Nerland Aarø på tlf. 48 49 49 00.

Vi vil også ønske dere en fin 17. mai :)

21.01.2022 - Godt Nytt År!

Oppkobling av kunder foregår for øyeblikket på Falkhytten, Nylandsvegen og i Tangevegen. På bakgrunn av værforhold har vi enda ikke kommet i gang med gjenstående håndgraving/maskingraving i Bakkemyra-området (vestsiden av Riksfjordvegen, fra krysset Nerbøvegen og sørover til krysset ved Gamlevegen). Så snart denne distansen er ferdig gravd vil vi gå inn i Flatvoll-området.

Vi er også klar over at dere på Aukrasanden har ventet lenge, dvs dere som bor på sjøsiden fra fergekaia og opp mot gamle Fiskefagskulen. Her har vi hatt noen utfordringer med å krysse hovedvegen for så å komme oss inn i området. Vårt estimat er at området vil bli ferdig utbygd og kunder koblet opp i løpet av 1. kvartal 2022.

22.12.2021 - God jul!

På grunn av snøvær den siste måneden, har vi dessverre ikke kommet så langt med gravearbeidet som planlagt. Det gjenstår derfor fortsatt graving til kunder i Bakkemyra og Hukkelberg. Dette arbeidet vil starte på igjen så snart værforholdene tillater det på nyåret.

Oppkoblingsarbeidet foregår i dag stort sett på Falkhytten-området. Etter nyttår vil vi også koble opp resterende kunder i Løvika, Nylandsvegen og Tangevegen.

I mellomtiden vil vi ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Otrøya Midsund

Estimert levering: 1. kvartal 2022 / 2. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

29.06.2022 - God sommer!

En stund siden sist oppdatering og selv om mange er koblet opp er det fortsatt mange som venter på oss.

Alt av gravearbeid inkludert håndgraving er nå utført i områdene Raknes og Rakvåg. Her er hjemmeinstallasjoner godt i gang og vi jobber så raskt vi kan.

I områdene Uglvik og Ræstad gjenstår det noe maskingravearbeid og håndgraving. I Uglvik gjelder dette primært i Huskrullvegen og Magerøyvegen. Vi planlegger å få utført dette arbeidet mot slutten av juli/tidlig august. På Ræstad er det håndgraving til enkeltadresser som gjenstår, dette vil også utføres i løpet av juli/august.

I Midsund sentrum gjenstår det noe maskingravearbeid og håndgraving i Bøvegen, Bakkevegen og Breivikvegen. Det gjenstår også noe håndgraving spredt rundt på enkeltadresser. Målet vårt er få ferdig gjenstående maskingraving og håndgraving i løpet av juli/august sånn at vi fortløpende kan komme i gang med oppkoblingsarbeidet og hjemmeinstallasjoner.

Alt asfaltarbeid på hovedtraséer er ferdigstilt. Asfaltering og opprydning i de områdene hvor det gjenstår noe gravearbeid vil tas fortløpende når gravearbeidet utføres.

Vi vil også minne om at det er viktig at dere tar imot montør når det er klart for hjemmeinstallasjon på din adresse, dette på bakgrunn av at det er nå vi er der. Våre montører fra MIFO tar direkte kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon når alt er klart. Dersom du er i binding med annen leverandør har du også mulighet til å velge utsatt oppstart av vårt produkt. Dvs. at installasjonen kan utføres, men at oppstarten av abonnementet på tv/internett utsettes noe.

Dersom du har spørsmål rundt noe av dette er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

Ønsker dere alle en riktig god sommer 😊

29.04.2022 - Fremdrift våren 2022

All graving av hovedtraséer er nå fullført på Ræstad, Uglvik, Rakvåg, Raknes og i Midsund sentrum. Hjemmeinstallasjoner pågår i alle områder og parallelt med dette utfører vi også håndgraving fra tomtegrense til husvegg, samt blåsing og skjøting av fiber.

Noen av dere har etterlyst opprydning og asfaltering. Vi vil forsikre dere om at vi skal rydde opp etter oss. Per i dag er vi godt i gang med oppussing etter gravearbeid som ble utført i løpet av vinteren. Vi er også i gang med noe asfaltering samt klargjøring for kommende asfaltering.

Asfaltarbeidet har først kommet i gang i Midsund sentrum og vil fortsette i Sjøslettevegen, Bakkevegen, Stuttnesvegen, Gjerdevegen og Industrivegen. Deretter vil det bli noe asfaltering som skal gjøres i Utsidevegen, Buråsvegen, Røbergvegen og Magerøyvegen.

Skulle du ha spørsmål rundt dette er du velkommen til å kontakte oss på fiber@istad.no

Vi vil også ønske dere alle en fin 17. mai 😊

03.03.2022 - Fremdrift per mars!

Til tross for varierende værforhold de siste par månedene er vi godt i gang med utbyggingsarbeidet flere steder på Otrøya.

All graving av hovedtraséer er nå fullført på Ræstad, Uglvik, Rakvåg, Raknes og i Midsund sentrum. Av mindre gravearbeid gjenstår det fortsatt noe på Ræstad, Raknes og i Midsund sentrum. Så lenge værforholdene tillater det vil vi om kort tid gå i gang med dette i blant annet Orvikvegen på Raknes, og fortsette i Digernesvegen ved Midsund sentrum.

Hjemmeinstallasjoner pågår for fullt. Parallelt med at vi kobler opp kunder utfører vi også håndgraving av fiberkabel fra tomtegrense til husvegg, samt fiberarbeid (blåsing og skjøting av fiber i lagte rør). Per i dag foregår mye av dette i Midsund sentrum.

Mange lurer nok også på når vi skal rydde opp etter oss. Vi skal selvfølgelig rydde opp etter utbyggingsarbeidet, og vårt mål er at det skal se pent og ordentlig ut etter oss. Store deler av dette arbeidet vil settes i gang nå når vi nærmer oss våren, og vi antar å være godt i gang i løpet av april dersom værforholdene tillater det. Som eksempel kan vi si at det er vanskelig å så igjen dersom det fortsatt ligger snø og er veldig bløtt. Når det gjelder asfaltering vil vi også sette i gang med dette i sentrumsområdene i løpet av april.

15.12.2021 - Første kunde er koblet opp!

I dag har vi koblet opp de første kundene på Otrøya Midsund! Vi tok turen sammen med montør Theis Thomasgård fra Istad Fiber og gratulerte Paulina Maria Pingot som var den aller første som fikk fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox!

Nå gleder vi oss til fortsettelsen :) Oppkoblingsarbeidet vil fortsette fremover og så snart alt er klart på din adresse vil en av våre montører ta direkte kontakt på telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Lurer du på noe angående hjemmeinstallasjon anbefaler vi deg å ta en titt her

I forhold til Covid-19 er alle våre montører pålagt å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, samt bruke munnbind når de er hos kunder.

Vi vil samtidig ønske dere alle en riktig god og trygg jul, og et godt nytt år!

Første kunde koblet opp på Otrøya
Paulina Maria Pingot og Theis Thomasgård fra Istad Fiber

Eidskrem

Estimert levering: 2. kvartal / 3. kvartal 2021

Siste fra fremdriftsloggen

01.12.2021 - Fiberutbyggingen er fullført!

Hurra! Fiberutbyggingen i området Eidskrem er nå fullført. Vi vil gratulere oppkoblede kunder og ønske dere velkommen til Istad Fiber og Altibox. Vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre deg fornøyd.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Bollia

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

21.12.2021 - God jul!

Fiberutbyggingsarbeidet til Bollia er straks fullført. De fleste av dere er nå koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører fra OneCo tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Visnes Silnes

Estimert levering: 3. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

24.08.2022 - Fremdrift per august og september

Siden forrige oppdatering er det strekt fiberkabel på stolper fra Eide og frem til Silnesvegen 22. Her må vi bytte en stolpe (gatelys) før vi kan strekke fiberen videre nordover. Stolpebyttet og videre strekking starter neste uke (uke 35).

I uke 36 blir det iverksatt maskingraving langs Silnesvegen, på strekningen mellom Silnesvegen 49-83. Ved tiltenkt graving på privat tomt, blir grunneier kontaktet i forkant.

Estimert oppkobling av kunder på Silnes er i løpet av september.

14.07.2022 - Fremdrift sommer 2022

Vi kan bekrefte at utbyggingen på deler av prosjektet starter opp inneværende uke. Vi vil konsentrere oss om strekningen Eide-Silnes. Dette innebærer at prosjektet er nedskalert, og vi har dessverre sett oss nødt til kutte enkeltadresser. Kunder som er berørt er informert i egen e-post sendt 13.07.22.

Arbeidet med å føre frem fiber på nevnte strekning settes i gang denne uken og utbyggingsarbeidet vil pågå utover sommeren og tidlig høst. Vi estimerer oppkobling av kunder i løpet av 3. kvartal 2022.

Dale Myrbostad

Estimert levering: 2. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

26.10.2022 - Fiberutbyggingen straks fullført!

Størstedelen av feltet er nå koblet opp og utbyggingsarbeidet av fiberbredbånd til Dale Myrbostad er straks fullført.

Vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse. Har du spørsmål rundt dette kan du også kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

Har du andre spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Osmarka Heggem

Siste fra fremdriftsloggen

26.10.2022 - Fiberutbyggingen er straks fullført.

De fleste av dere er nå koblet opp og utbyggingsarbeidet av fiberbredbånd til Osmarka Heggem er straks fullført. Vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse. Har du spørsmål rundt dette kan du også kontakte prosjektleder Richard Aarø på tel. 48 49 49 00.

Har du andre spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Fasene

Bli kunde

Du har nå et kundeforhold hos oss i Istad Fiber, men det kan bli litt ventetid før Altibox-tjenestene er på plass. Vi kommer den neste perioden til å fortsette å kartlegge området, selge abonnementer og planlegge for utbygging i ditt område. Du hører fra oss når vi har fått tilstrekkelig oppslutning for utbygging.

Utbyggingen av fiber er avhengig av:

• Salgsoppslutning i ditt område

• Planlegging og søknader til kommunen

• Kapasitet på grave ressurser i eksterne graveselskap

Når vi har noe nytt å fortelle om fremdriften, gir vi deg beskjed så fort vi kan.

Vi er glade for at du valgte å tegne avtale med oss og vi setter pris på tålmodigheten din mens du venter!

Utbygging

I denne fasen skal vi bygge den nødvendige infrastrukturen og føre fiberkabelen frem til boligen din.

Avhengig av hvor det er kabler fra før vil fiberlinjen enten graves ned i bakken eller trekkes mellom telefonstolpene.

Her er vi avhenging av både kommunene, montørselskaper, graveselskaper og kanskje dugnad for å få fiberen frem, så litt logistikk må til før vi er ferdige med utbyggingen.

Graving

I denne fasen er fiberrørene rett utenfor tomtegrensen din, og da gjenstår bare det siste stykket inn til huset.

Nå skal du selv grave en grøft fra tomtegrensen din og inn til husveggen din. Hvis du har bestilt at vi skal grave, har du avtalt dette med oss i forkant.

Her vil vi gi deg tips om hvordan du gjør dette og hva du bør tenke på.


Montering

Nå kommer vi hjem til deg for å montere alt utstyret du trenger for å ta i bruk ditt nye fiberbredbånd fra Istad Fiber samt dine nye Altibox tjenester.

Først får du vite hvilken tidsperiode vi kommer til ditt nabolag, deretter vil du bli kontaktet av en montør. Dere avtaler når montøren skal komme til deg og fullføre monteringen.

Det kan være nyttig å ha en plan for hvor du ønsker at utstyret skal stå, men montøren vil også anbefale den beste plasseringen.

Oppstart

Gratulerer! Nå er du klar for å nyte et superraskt internett og glimrende tv-underholdning fra Altibox.

Kundeforholdet styrer du enkelt på "Mine sider" på www.altibox.no der du også kan velge tv kanaler/tv pakker og bredbåndshastigheter etter eget behov.

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med vår døgnåpne kundeservice på tlf: 712 13 500, eller spørre om hjelp via Chat på www.altibox.no

Takk for at du valgte oss, vi håper du sier ifra hvis det er noe vi kan hjelpe med!

Vår visjon er nemlig : "Hos oss vil du aldri savne andre"


Tips oss

Her kan du tipse oss om gjenglemt materiale eller skader på utstyr som tilhører oss. Legg gjerne ved et bilde som hjelper oss å vurdere hvordan vi best mulig ordner opp.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.