Fremdrift

Her kan du følge fremdriften for fiberutbygging i ditt område.


Dersom du ikke finner ditt område i oversikten, kan det være fordi området fortsatt er under vurdering eller allerede er ferdig utbygd.

Ta gjerne kontakt med oss på fiber@istad.no hvis du ønsker mer informasjon.

Klikk på boksen under og velg område.

Fiberutbygging i ditt område

Velg kommune og utbyggingsområde:
  • [[commune]]
  • Velg kommune
    • [[ communenavn ]]
  • Velg område
  • [[area]]
  • Velg kommune først
    • [[region]]
Mitt område er ikke i oversikten

Sekken

Estimert levering: 3-4 kvartal 2023

Siste fra fremdriftsloggen

29.11.23 - Oppkoblingsarbeidet er godt i gang!

Vi er nå godt i gang med oppkobling av kunder på Sekken. Det har riktignok vært en del fibertekniske utfordringer med signalet fra fastlandet, gjennom sjøkabelen og frem til kundene. Dette har det vært jobbet intenst med de siste ukene for å få løst. Samtidig har de aller fleste kundene på sørsiden fått besøk av vår fibermontør fra iElektro, der nødvendig utstyr/kabling er montert i boligen. Per nå har ca. halvparten av kundemassen på sørsiden fått installert fiber. Resterende kunder blir koblet opp fortløpende inn mot jul.

Når det gjelder nordsiden av Sekken, og spesielt utover mot Storvika, sliter vi med gravefremdriften på grunn av det kalde været og tele i bakken. Vi har kommet frem til krysset Håkon Herdebreis veg / Orbakkvegen. Det betyr at kunder frem til dette punket blir koblet opp før jul. Resterende kunder på nordsiden blir koblet opp så fort det åpner seg et mildere værvindu, som gjør fortsettelse av gravearbeidet mulig.

Spørsmål i forbindelse med utbygging/oppkobling kan rettes direkte til prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00.

04.10.23 - Vi nærmer oss oppkobling!

Gjennom sommeren og høsten har det pågått mye gravearbeid opp Sollibøen og over fjellet langs turstien, og ned mot Vestad på sørsida av øya. Arbeidet her har vært mer krevende enn antatt, samt at vi har brukt mye tid på opprydning etter graving. I tillegg var det ekstra vanskelige forhold på siste del av veien nedover mot Oppsal, til det punktet der vi går over til luftkabel (ved Inste Vestadelva). Dette betyr at vi har sammenhengende fiberrør gjennom «fjelltraséen».

Fra Oppsal vil fiberkabelen følge strømlinjen 350 meter nedover til Håkon Herdebreis veg. På sørsida av Sekken bygger vi fiber fra Hatleneset og frem til kirka på østsida. De første 3 km, fra Hatleneset til Håkon Herdebreis veg 692, strekkes fiberkabel langs de kommunale gatelysene. Arbeidet med oppheng av fiberkabel i gatelysene er allerede godt i gang, og utføres av vår samarbeidspartner OneCo. Ferdigstillelse av oppheng på gatelys vil være i løpet av 2 uker. Kunder som befinner seg innenfor området Hatleneset og HH-veg 692, må utføre egeninnsats (håndgraving) fra husvegg og mot nærmeste gatelysstolpe (skal være merket med farge). Bruk 20mm rør i grøfta inn mot husvegg.

Fra HH-veg 692 og frem til kirka (2 km), graves fiberrør og kabler ned i bakken. Kunder blir forsynt fra fiberskap som plasseres langs hovedvegen. Graveentreprenøren (Fræna Anlegg) legger i utgangspunktet kunderør (12 mm) i en liten tamp på mest hensiktsmessig plass langs veien, slik at det håndgraves (egeninnsats) fra denne rørtampen og frem til husvegg. Enkelte kunder har allerede vært i kontakt med oss og bedt om å legge igjen kunderøret på spesifikke steder langs hovedvegen i forhold til håndgraving. Ta kontakt direkte med prosjektleder hvis dette er aktuelt. Pløying/graving starter torsdag i inneværende uke. Vi oppfordrer kunder og beboere til å kontakte vår graveentreprenør hvis de kjenner til hindringer eller utfordringer langs gravetraséen (f.eks grunne vann- og kloakkrør). Pløye/gravetraséen går på «sjøsiden» av HH-veg, og vil være ferdigstilt i løpet av 2 uker. Kunder som befinner seg innenfor området fra HH-veg 692 og frem til kirka skal benytte 12mm rør i grøfta fra nevnte rørtamp ved hovedvei og inn til husvegg.

Vi har plassert ut tromler med både 20mm og 12mm rør i området ved butikken. De ligger på plenen mellom skolen og butikken. Trekk ut og kapp nødvendige lengder rør til egeninnsatsen.

Fra sjøkabel-inntaket (Salmar-anlegget på nordsiden), og frem til sørsida av Sekken, skal det benyttes 3 små områder med fiber-luftstrekk langs eksisterende strømlinjer. Det ene området er nevnt ovenfor (fra Oppsal og ned til HH-veg). De to andre områdene befinner seg på nordsiden. Det ene er fra Salmar og i retning fergekaia. Det andre er oppe i Sollibøen. EliNett (tidligere Istad Nett) må forsterke enkeltpunkter på alle disse 3 områdene, samt bytte noen strømstolper, før fiberkabel kan strekkes. Vi antar at denne jobben vil kreve ca 2 ukers arbeid.

Når det gjelder utbyggingen på nordsiden av Sekken, vil gravearbeidet starte i midten av oktober. Det blir pløyd/gravd på samme måte som nevnt ovenfor, samt samme prinsipp ved plassering av 12mm rørtamp på hensiktsmessig punkt i forhold til håndgraving inn til husvegg.

Vi estimerer oppkobling av de første kundene i 2. halvdel av oktober.

Veiledning til egeninnsats finner dere her: Egeninnsats | Istad Fiber

Spørsmål i forbindelse med fiberutbygging kan rettes direkte til prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00.

Storlandet

Estimert levering: 2. kvartal 2023

Siste fra fremdriftsloggen

06.10.23 - Oppkoblingsarbeidet er i gang!

Oppkobling av fiberkunder på Storlandet er nå godt i gang, og de første kundene ligger på strekningen Krifast – Grønset. I løpet av de 2 neste ukene (uke 41 og 42), regner vi med å få installert kunder frem til Maihaugen. Resterende kunder fra Maihaugen til Søvika, vil installeres i uke 43 og 44.

Før installasjon, er det viktig at egeninnsats (håndgraving) er utført. I utgangspunktet legger vi fiberrør frem til tomtegrense, dvs. at i de fleste tilfeller ligger et orange 12mm rør i innkjørselen (eventuelt på annet egnet eller avtalt sted). Deretter kreves egeninnsats for å føre fiberrør frem til husvegg. Veiledning til hvordan du utfører egeninnsats finner du her: Egeninnsats | Istad Fiber

12mm rør til egeninnsats leveres kostnadsfritt av Istad Fiber. Ta kontakt med prosjektleder hvis det er tvil rundt dette.

Før selve installasjonen, vil vår samarbeidspartner (OneCo), alltid ringe kunden og avtale spesifikt tidspunkt for installasjon. Mer om installasjon kan du se her: Hjemmeinstallasjon | Istad Fiber

Spørsmål i forbindelse med fiberutbygging og oppkobling kan rettes direkte til prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00 eller e-mail: richard.aaro@istad.no

Gjemnesstranda

Estimert levering: Mars 2023

Siste fra fremdriftsloggen

07.06.2023 - Utbyggingsarbeidet straks fullført

Fiberutbyggingen på Gjemnesstranda er straks ferdig. Det gjenstår kun litt grøftegraving mellom Astadbukta og Gjemnesbukta, men oppkobling av kunder har startet. Første Altibox-kunde kom på lufta 31. mai, og oppkobling av resterende kunder pågår. Vårt montørselskap, OneCo, ringer deg i forkant og avtaler tid for hjemmeinstallasjon. Vi regner med at de aller fleste er installert i løpet av juni måned.

Lurer du på noe angående hjemmeinstallasjon anbefaler vi deg å ta en titt her

Spørsmål om prosjektutbyggingen kan rettes direkte til prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00.

Flemsetra

Estimert levering: 4. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

24.08.2022 - Fremdrift per august.

Det begynner å nærme seg leveranse av fiber til våre kunder i Flemsetra. Det er nå gravd fibergrøft fra Øykrysset, gjennom Fagerlia, og vi er straks fremme ved broa til Flemseterelva.

I henhold til opprinnelig avtale, skulle dere vært oppkoblet på våre tjenester i løpet av 1. halvår 2022. Forsinkelsen skyldes hovedsakelig sen gravestart pga. en lang vinter. I tillegg har vi hatt store utfordringer med å innhente tillatelse fra offentlige instanser når det gjelder plassering av nodehytte (fibersentral). Det gledelige er at denne tillatelsen nylig kom på plass i sommerferien, og vi starter arbeidet med nedsetting av nodehytten i neste uke (uke 35). Nodehytten plasseres like vest for Øykrysset.

Selv om det er en del fiberteknisk arbeid igjen før signal kan leveres kunder, håper vi å få dere på lufta i løpet av oktober 2022.

Torvikdalen

Estimert levering: 4. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

24.08.2022 - Fremdrift per august.

Det begynner å nærme seg leveranse av fiber til våre kunder i Torvikdalen. Strekningen fra Øykrysset og frem til Torvikvatnet ble ferdig utbygd i sommer.

I henhold til opprinnelig avtale, skulle dere vært oppkoblet på våre tjenester i løpet av 1. halvår 2022. Forsinkelsen skyldes store utfordringer med å innhente tillatelse fra offentlige instanser når det gjelder plassering av nodehytte (fibersentral). Det gledelige er at denne tillatelsen nylig kom på plass i sommerferien, og vi starter arbeidet med nedsetting av nodehytten i neste uke (uke 35). Nodehytten plasseres like vest for Øykrysset.

Selv om det er en del fiberteknisk arbeid igjen før signal kan leveres kunder, håper vi å få dere på lufta i løpet av oktober 2022.

Eide

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

21.12.2021 - God jul!

Fiberutbyggingsarbeidet til Eide er straks fullført. Det har tatt sin tid men nå er de fleste koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører fra iElektro tar kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vevang

Estimert levering: 4. kvartal 2021 / 1. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

17.01.2023 - Hurra! Fiberutbyggingsarbeidet straks fullført!

De fleste av dere er nå koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår fortsatt installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse. Har du spørsmål rundt dette kan du også kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

Har du andre spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Lyngstad

Estimert levering: 3. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

01.02.2023 - Fremdrift vinter 2023

Det pågikk en god del utbyggingsaktiviteter på Lyngstad høsten i fjor, og de fleste av våre kunder der er nå koblet opp. Vi ber gjenstående kunder som ønsker oppkobling, og som har spørsmål om videre fremdrift, vennligst ta direkte kontakt med prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00.

Når det gjelder Ørjavika, så begynte vi så vidt med fibergraving i feltet rett før snømassene meldte sin ankomst. Nå begynner det å nærme seg gode graveforhold igjen, og vi prøver derfor å iverksette gjenstående graving så snart som mulig i feltet, forhåpentligvis i løpet av uke 5/23. Ved greie graveforhold kommende uker, skal vi klare å koble opp kunder i Ørjavika i løpet av mars 2023. Ta direkte kontakt med prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00 ved spørsmål om videre fremdrift.

Nesjelandet

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

15.12.2021 - Fiberutbyggingen er fullført!

Hurra! Fiberutbyggingen i området Nesjelandet er nå fullført. Vi vil gratulere oppkoblede kunder og ønske dere velkommen til Istad Fiber og Altibox. Vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre deg fornøyd.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Hollingen

Siste fra fremdriftsloggen

21.12.2021 - God Jul!

De fleste av dere er nå koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår fortsatt installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Gossen Del 1

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

13.12.2022 - God Jul!

Fiberutbyggingsarbeidet til Gossen Del 1 er straks fullført. Det har tatt sin tid men nå er de fleste koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for hjemmeinstallasjon. Har du spørsmål rundt dette kan du også kontakte prosjektleder Richard Aarø på tel. 48 49 49 00.

Angående Aukrasanden har vi etter en revurdering av prosjektet vedtatt at det ikke vil bli noe utbygging av fiber fra oss på nåværende tidspunkt.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du også velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Otrøya Midsund

Estimert levering: 1. kvartal 2022 / 2. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

26.10.2022 - Hurra! Fiberutbyggingsarbeidet er straks fullført!

De fleste av dere er nå koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår fortsatt installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse. Vi estimerer å få fullført alt utbyggingsarbeid i løpet av november. Har du spørsmål rundt dette kan du også kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

Har du andre spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Eidskrem

Estimert levering: 2. kvartal / 3. kvartal 2021

Siste fra fremdriftsloggen

01.12.2021 - Fiberutbyggingen er fullført!

Hurra! Fiberutbyggingen i området Eidskrem er nå fullført. Vi vil gratulere oppkoblede kunder og ønske dere velkommen til Istad Fiber og Altibox. Vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre deg fornøyd.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Bollia

Estimert levering: 2. halvdel 2021

Siste fra fremdriftsloggen

21.12.2021 - God jul!

Fiberutbyggingsarbeidet til Bollia er straks fullført. De fleste av dere er nå koblet opp og vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører fra OneCo tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Visnes Silnes

Estimert levering: 3. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

01.02.2023 - Fremdrift vinter 2023

Vi har nå koblet opp de fleste kundene på strekningen Eide til Silneset. På grunn av påkrevd maskingraving (og vinterutfordringer) på den aller siste delen ute ved Silneset, står det igjen noen kunder her. Vi håper å kunne iverksette graving i dette området i midten av februar, slik at resterende kunder kan kobles opp i løpet av mars 2023.

Spørsmål om pågående utbygging kan rettes direkte til prosjektleder Richard Aarø på tlf. 48 49 49 00.

Dale Myrbostad

Estimert levering: 2. kvartal 2022

Siste fra fremdriftsloggen

26.10.2022 - Fiberutbyggingen straks fullført!

Størstedelen av feltet er nå koblet opp og utbyggingsarbeidet av fiberbredbånd til Dale Myrbostad er straks fullført.

Vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse. Har du spørsmål rundt dette kan du også kontakte prosjektleder Tor Olaussen på tel. 951 68 568.

Har du andre spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Osmarka Heggem

Siste fra fremdriftsloggen

26.10.2022 - Fiberutbyggingen er straks fullført.

De fleste av dere er nå koblet opp og utbyggingsarbeidet av fiberbredbånd til Osmarka Heggem er straks fullført. Vi gratulerer med fiberbredbånd fra Istad Fiber og Altibox i hus! Det gjenstår installasjon hos noen få av dere og disse vil bli tatt fortløpende i tiden fremover. Våre montører tar kontakt per telefon så snart alt er klart på din adresse. Har du spørsmål rundt dette kan du også kontakte prosjektleder Richard Aarø på tel. 48 49 49 00.

Har du andre spørsmål eller ønsker å bestille noe, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter her, benytte deg av vår chat-tjeneste som du finner her eller ring 71 21 35 00. Vår kundeservice er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

Fasene

Bli kunde

Du har nå et kundeforhold hos oss i Istad Fiber, men det kan bli litt ventetid før Altibox-tjenestene er på plass. Vi kommer den neste perioden til å fortsette å kartlegge området, selge abonnementer og planlegge for utbygging i ditt område. Du hører fra oss når vi har fått tilstrekkelig oppslutning for utbygging.

Utbyggingen av fiber er avhengig av:

• Salgsoppslutning i ditt område

• Planlegging og søknader til kommunen

• Kapasitet på grave ressurser i eksterne graveselskap

Når vi har noe nytt å fortelle om fremdriften, gir vi deg beskjed så fort vi kan.

Vi er glade for at du valgte å tegne avtale med oss og vi setter pris på tålmodigheten din mens du venter!

Utbygging

I denne fasen skal vi bygge den nødvendige infrastrukturen og føre fiberkabelen frem til boligen din.

Avhengig av hvor det er kabler fra før vil fiberlinjen enten graves ned i bakken eller trekkes mellom telefonstolpene.

Her er vi avhenging av både kommunene, montørselskaper, graveselskaper og kanskje dugnad for å få fiberen frem, så litt logistikk må til før vi er ferdige med utbyggingen.

Graving

I denne fasen er fiberrørene rett utenfor tomtegrensen din, og da gjenstår bare det siste stykket inn til huset.

Nå skal du selv grave en grøft fra tomtegrensen din og inn til husveggen din. Hvis du har bestilt at vi skal grave, har du avtalt dette med oss i forkant.

Her vil vi gi deg tips om hvordan du gjør dette og hva du bør tenke på.


Montering

Nå kommer vi hjem til deg for å montere alt utstyret du trenger for å ta i bruk ditt nye fiberbredbånd fra Istad Fiber samt dine nye Altibox tjenester.

Først får du vite hvilken tidsperiode vi kommer til ditt nabolag, deretter vil du bli kontaktet av en montør. Dere avtaler når montøren skal komme til deg og fullføre monteringen.

Det kan være nyttig å ha en plan for hvor du ønsker at utstyret skal stå, men montøren vil også anbefale den beste plasseringen.

Oppstart

Gratulerer! Nå er du klar for å nyte et superraskt internett og glimrende tv-underholdning fra Altibox.

Kundeforholdet styrer du enkelt på "Mine sider" på www.altibox.no der du også kan velge tv kanaler/tv pakker og bredbåndshastigheter etter eget behov.

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med vår døgnåpne kundeservice på tlf: 712 13 500, eller spørre om hjelp via Chat på www.altibox.no

Takk for at du valgte oss, vi håper du sier ifra hvis det er noe vi kan hjelpe med!

Vår visjon er nemlig : "Hos oss vil du aldri savne andre"


Tips oss

Her kan du tipse oss om gjenglemt materiale eller skader på utstyr som tilhører oss. Legg gjerne ved et bilde som hjelper oss å vurdere hvordan vi best mulig ordner opp.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.